• PLES KGŠM 2020

     • Aj tento rok sme sa veselo zabávali na našom školskom plese, ktorý sa konal 15. februára vo vysokoškolskej jedálni UMB. Celým plesom nás sprevádzala výborná nálada, krásne tance, bohatý program v réžii našich študentov a skvelá tombola. Plesu KGŠM sa zúčastnilo 176 účastníkov, medzi ktorými boli pozvaní hostia, pedagogický zbor, rodičia, absolventi, ako aj študenti našej školy. Všetci sme sa výborne zabávali až do skorého rána. Po pozitívnych ohlasoch a hodnoteniach môžeme povedať, že náš ples bol jeden z tých najvydarenejších a touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať organizačnému tímu, všetkým sponzorom, rodičovskej rade za finančný príspevok, všetkým pomocníkom a pekárom skvelých koláčikov, no a, samozrejme, pani kuchárkam za dobrú večeru. Tešíme sa na Vás o rok.

      Fotky nájdete na našej stránke na Facebooku.

     • Stanovisko školy k prevencii šírenia koronavírusu

     • Na základe stanoviska ministerstva školstva vydáva KGŠM v súvislosti s prevenciou šírenia nasledovné usmernenie týkajúce sa žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa v poslednej dobe zdržiavali v oblastiach s potvrdeným výskytom tohto ochorenia:

      - počas nasledovných 14 dní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť sledovaniu svojho zdravotného stavu

      - ak sa objavia prejavy respiračného ochorenia (kašeľ, bolesť v hrdle, zvýšená teplota), je potrebné zostať doma, telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a postupovať podľa jeho usmernení

      - vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí nemajú žiadne príznaky len preto, že sa vyskytovali v krajinách, kde sa koronavírus potvrdil, nie je možné 

      - dôrazne však všetkých žiadame, aby v prípade podozrenia na respiračné ochorenie boli ohľaduplní voči svojmu okoliu, zostali doma a nevystavovali ostatných riziku infekcie

      - žiakom i zamestnancom školy odporúčame dodržiavať nasledovné hygienické zásady:

      1. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo používať dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu

      2. nedotýkať sa očí, úst a nosa neumytými rukami

      3. pri kašľaní a kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

      4. ak je to možné, vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia


      V prílohe prikladáme celé stanovisko ministerstva školstva.


      usmernenie_koronavirus.pdf

      Ďakujeme Vám za porozumenie.


      PhDr. Zuzana Bačová

      Zástupkyňa riaditeľa školy


    • Pôstne obdobie v škole
     • Pôstne obdobie v škole

     • Aj keď sme tohtoročné pôstne obdobie pre jarné prázdniny nezačali spoločne, môžete sa zapojiť aj do týchto aktivít:

      1. 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstu: na nástenke pri vrátnici a v kaplnke vzadu je plagát so súradnicami z Písma pre konkrétny deň a tiež osobitný úmysel, za ktorý môžete obetovať napr. desiatok ruženca.

      2. Zapojiť sa do charitatívnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku: na vrátnici je krabička, do ktorej môžete vložiť svoj finančný dar pre deti v Ugande a Rwande. 

      3. Mládežnícka krížová cesta na Urpín, ktorá sa uskutoční po mládežke na konci marca, konkrétne v utorok 31. marca 2020.

      4. Prihlásiť sa na Kvetný víkend, teda na stretnutie mladých, ktoré organizuje DCM Maják na Španej doline v Dňoch 3. - 5. apríla 2020. Viac info na www.dcmmajak.sk

     • Francúzski lektori opäť na KGŠM!

     • Vďaka našim šikovným francúzštinárom, ktorí nadviazali spoluprácu s UMB a Alliance Francaise, sa nám opäť podarilo zabezpečiť pre našich žiakov francúzskych lektorov. Od 1. 2. 2020 vyučovanie francúzštiny obohatili Thibaut Veillard z Université de Rennes a Aurore de Couttarel z Université Savoie Mont-Blanc.  

     • Simulované študentské voľby do NR SR

     • Vo štvrtok 6. 2. 2020 sa žiaci KGŠM mali možnosť zúčastniť simulovaných študentských volieb. Túto možnosť využilo viac ako 78 % žiakov starších ako 15 rokov. Výsledky volieb si môžete pozrieť v priloženom súbore.

      vysledok_volieb_kgsm.docx

      Ďakujeme študentom septimy a III. A, ktorí boli členmi volebnej komisie a ktorí pomáhali s prípravou volieb (Peter Synak, Robert Jurčák, Dominik Lukáč, Bystrík Repka, Nikoleta Barboríková, Veronika Nosáľová).  

     • Oznam o zmene školského poriadku

     • Riaditeľ školy na základe odporúčania pedagogickej rady aktualizoval od 1. 2. 2020 školský poriadok. Zmena sa  týka absencie na vyučovaní. Bolo pridané nasledovné ustanovenie: 

      V prípade náhleho ochorenia, úrazu či inej závažnej a vopred nepredvídateľnej okolnosti je potrebné oznámiť dôvod neúčasti na vyučovaní bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín prostredníctvom Edupage alebo telefonicky. Je neprípustné, aby triedny učiteľ nebol informovaný o dôvodoch absencie žiaka. 

      Po návrate do školy je žiak povinný samostatne, bez vyzvania učiteľa a bezodkladne predložiť ospravedlnenku.

     • Oznam o zmene stravného

     • Jedáleň SPŠJM, ktorá poskytuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov zverejnila informácie o zmene stravného od 1. 2. 2020.

       

      Za jedno odobraté hlavné jedlo sa mení celková hodnota na 3,22 €

      Žiaci do 15 rokov budú platiť 1,86 € za jedno jedlo (mesto BB poskytuje dotáciu vo výške 1,36).

      Žiaci nad 15 rokov budú platiť 1,54 € za jedno jedlo (VÚC poskytuje dotáciu vo výške 1,68).

      Nezabudnite si prosím navýšiť kredit!

     • Ples KGŠM 2020

     • Milí rodičia, učitelia a žiaci.

      Srdečne Vás pozývame na náš školský ples KGŠM, ktorý sa uskutoční 15. 2. 2020 o 19:00 v Jedálni UMB na Tajovského 40. Vstupenky je potrebné si zakúpiť najneskôr do 10. 2. 2020 osobne alebo rezervovať na lucia.stecova@gmail.com. Tešíme sa na Vás.

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium na KGŠM - projekt Na jeden deň gymnazistom

     • Si piatak alebo deviatak na ZŠ? Máš záujem o štúdium na KGŠM? Neváhaj a príď si vyskúšať štúdium na našej škole! Môžeš stráviť celý jeden vyučovací deň vo vybranej triede a zapojiť sa do vyučovania. Staň sa gymnazistom na jeden deň v termíne od 10. 2. do 21. 2. 2020 a uvidíš, či sa Ti u nás bude páčiť. Vyber si triedu, dátum a zaregistruj sa vopred na tel. čísle 048/415 30 87.

    • Vyhodnotenie šk. kola Biblickej olympiády
     • Vyhodnotenie šk. kola Biblickej olympiády

     • Začiatkom decembra 2019 sa popri všetkých olympiádach uskutočnila aj tá biblická. Každá trieda (okrem oktávy) mala na nej svojich zástupcov. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Výhercovia školského kola teraz vytvoria jeden tím, ktorý bude našu školu reprezentovať na vyšších kolách súťaže. Uvidíme, či obhájime titul „biblického majstra Slovenska“ z minulého školského roka. Nádeje sú J

       

      Šk. kolo - mladší

      1. miesto Lívia Obšajsníková, Príma

      2. miesto Daniel, Buday Kvarta

      3. miesto Daniela Harajdová, Sekunda

      náhradníci: Kmeťová Ema, Sára Minková, Daniela Macková, Miriam Minková

       

      Šk. kolo - starší:

      1. miesto Terézia Kundová, 3.A

      2. miesto Natália Kopálová, septima

      3. miesto Jakub Kunda, 3.A

      náhradníci: Peťa Polnišerová, Timotej Petráš a Bystrík Repka

       

      Postupujúcim i všetkým súťažiacim ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a výhercom samozrejme blahoželáme!

    • Basketbalové El Clásico
     • Basketbalové El Clásico

     • Už po ôsmykrát si v  piatok 20. decembra zmerali sily v basketbalovom zápase súčasní žiaci a absolventi KGŠM. Tento rok boli úspešní absolventi, ktorí vo vyrovnanom  zápase hranom 4x10 minút zvíťazili pomerom 53:43.

      Absolventi rozhodli o víťazstve až v samom závere, pričom sa prejavila ich väčšia skúsenosť a každým rokom sa zvyšujúca kvalita. Naši žiaci sa však držali veľmi statočne a ich výkon je veľkým povzbudením do ďaľších ročníkov. 

      Veľká vďaka všetkým zúčastneným.

     • WINTER CLASSIC

     • 11. 12. 2019 sa na Zimnom štadióne v BB uskutočnil už tretí exhibičný hokejový zápas hviezd KGŠM, v ktorom si zmerali sily profesori, bývalí žiaci a zástupcovia rodičov so súčasnými žiakmi. S veľkou radosťou oznamujeme, že zápas sa skončil víťazstvom profesorov (asi 7:5), ktorí svoju dominanciu potvrdili aj v samostatných nájazdoch. Za úspechom hviezdneho tímu profesorov a legionárov možno vidieť najmä svedomitú prípravu a zodpovedný prístup k zápasu. V neposlednom rade profesori ďakujú za výraznú pomoc legionárom (brankárovi, absolventom a aj rodičom), ktorí na poslednú chvíľu doplnili už aj tak hviezdami nabitý káder.

      Tiež ďakujeme študentom za férový boj a tešíme sa, že najmä v mladších radoch máme základ pre ďalšie hokejové stretnutia.

      V mene organizátorov sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii Winter Classic (špeciálne Rodičovskej rade, ktorá schválila financie na prenajatie Zimného štadióna), fanúšikom a fanúšičkám, študentom, rodinným príslušníkom a členom profesorského zboru za divácku kulisu, dobrú atmosféru (obzvlášť ďakujeme výborným komentátorom a DJ-ke!) a veríme, že ste si všetci zakorčuľovali a zabavili sa.
      Tešíme sa na Vás všetkých budúci rok pri štvrtom ročníku Winter Classic KGŠM! (Ten výborný čaj bude zas! :-) )

      Za organizátorov,

      Peter "Ovechkin" Poliak

     • DELF A2

     • Naši šikovní žiaci sú úspešní aj v oblasti cudzích jazykov. Bianka Štulrajterová z I.A úspešne absolvovala skúšky z francúzskeho jazyka, čím obdržala medzinárodný diplom DELF A2. Prišiel jej ho priamo do školy slávnostne odovzdať pán riaditeľ Alliance Française Thomas Laurent. Držíme palce v ďalšom štúdiu

    • Zbierka obetiam tragédie v Prešove
     • Zbierka obetiam tragédie v Prešove

     • Aj naše gymnázium sa zapojilo do konkrétnej pomoci obyvateľom prešovskej bytovky. V dňoch 11.-13.12. sme usporiadali finančnú zbierku. Na transparentný účet mesta Prešov bolo odoslaných 476 eur. Všetkým darcom nech dobrý Boh odmení ich solidaritu a ľuďom zasiahnutých tragédiou zahojí rany.

     • Winter Classic 2019

     • Milí hokejoví priatelia! Vonku sa zabelelo, čo nám pripomína, že zima sa pomaly rozbieha a s ňou aj klasický ľadový hokej – teda WINTER CLASSIC Opäť si zahrajú profesori a absolventi proti súčasným študentom. Na rozdiel od minulých ročníkov sme predĺžili čas akcie na 2 hodiny, aby si všetci návštevníci mohli užiť nie len zápas, ale aj spoločné korčuľovanie pred začiatkom zápasu a po ňom samostatné nájazdy (príp. trick shots?).Týmto vás všetkých (rodičov, kolegov, študentov a všetkých priateľov KGŠM) srdečne pozývame, aby ste opäť prišli povzbudiť svojich favoritov a tiež sa trochu pobavili - vzhľadom na naše neudržiavané hokejové schopnosti...Zápas sa uskutoční v stredu, 11. 12. 2019 o 19:00 na Zimnom štadióne (Hala A) v Banskej Bystrici, vstupné je dobrovoľné, čaj bude k dispozícii za 0,5 Eur.

      Tešíme sa na bohatú účasť a aspoň takú super atmosféru ako minulý rok (bystrickí ULTRAS minule boli škôlkári... dúfame, že aj ostanú  )!

     • Roráty 2019

     • Aj tento advent srdečne pozývame všetkých na ranné adventné sv. omše (tzv. roráty) v našej kaplnke. Sv. omša začína o 6.30 hod. a po nej ste opäť pozvaní k spoločnému raňajkovému stolu. Termíny rorátov sú: štvrtok 5.12., piatok 13.12. a utorok 17.12.

    • Prosíme, zahlasujte!
     • Prosíme, zahlasujte!

     • Aplikácia p.p. Sklenku Anorgen určená na precvičovanie anorganického názvoslovia sa dostala do výberu súťaže o naj slovenskú appku na vzdelávanie. Preto Vás veľmi pekne prosíme o zahlasovanie a zdieľanie :)

      https://androidcode.mojandroid.sk/hlasovanie/

      Ďakujeme 

      P.S. v každej kategórii musíte niečo zakliknúť, inak sa hlasovať nedá

      P.S.2 potvrdzujúci e-mail vám pravdepodobne príde do spamu