• Členovia RŠ

    •  

     Predseda:

     PhDr. Lucia Lamperová – zástupca pedagógov

      

     Členovia:

      

     za rodičov: 

     Mgr. Zlatka Mečiarová

     Ing. Miroslav Škorupa

     Pavol Horňák

      

     za pedagógov: 

     Mgr. Igor Huťka - podpredseda

     PhDr. Lucia Lamperová - predseda 

      

     za nepedagógov:

     Iveta Konrádová

      

     za žiakov:

     Samuel Šnek 

      

     delegovaní zriaďovateľom:

     Mons.Mgr. Peter Staroštík

     Mgr. Martin Ďuračka, ThLic.

     Mgr. Boris Brutovský

     Ing. Branislav Baláž