• Členovia RŠ

    •  

     Predsedníčka:

     PhDr. Lucia Lamperová – zástupca pedagógov

      

     Členovia:

     za rodičov

     Mgr. Radoslav Ferenc

     Pavol Horňák

     Ing. Radovan Maník

      

     za pedagógov

     PhDr. Lucia Lamperová 

     PaedDr. Andrea Cepláková

      

     za nepedagógov:

     Iveta Konrádová

      

     za žiakov:

     bude doplnené po voľbách 

      

     delegovaní zriaďovateľom:

     Mons.Mgr. Peter Staroštík

     Mgr. Martin Ďuračka, ThLic.

     Mgr. Boris Brutovský

     Ing. Branislav Baláž