• Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa v Banskej Bystrici. Písomnú prihlášku so všetkými požadovanými prílohami je potrebné doručiť do 9. 4. 2021 na adresu: Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica, Diecézny školský úrad, P. O. BOX 107, 975 90 Banská Bystrica. Podrobnosti o výberovom konaní si môžete prečítať v priloženom dokumente. 

        Výberové_konanie_riaditeľ_školy