• V januári 2021 sa KGŠM zapojilo do projektu pomoci deťom v jednej africkej škole. Za pomoci rodičov a zamestnancov školy sa podarilo vyzbierať finančnú čiastku vo výške 2.600 €, ktoré kenská škola využije na zakúpenie školských a športových pomôcok, anglických kníh, dovybavenie laboratória či školskej zvieracej farmy.

          Žiaci nášho gymnázia napísali africkým deťom 40 motivujúcich listov, ktoré visia u nich v škole na nástenke a ktoré si tamojšie deti môžu prečítať a nabrať z nich silu či energiu do ďalších ťažkých dní.

          Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu J