• Základné údaje

    • Názov školy Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
     Adresa školy Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
     Telefónne číslo 048/415 30 87
     Faxové číslo 048/415 30 86
     E-mail kgsm@kgsm.sk
     Webstránka školy https://kgsm.edupage.org/
     Zriaďovateľ školy Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
     Adresa zriaďovateľa školy Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
     Priamy nadriadený orgán školy Diecézny školský úrad Banská Bystrica
     Riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Kopál
     Zástupkyňa riaditeľa školy PhDr. Zuzana Bačová
     Duchovný správca školy Mgr. Boris Brutovský

     Poradné orgány školy

      

      

      

      

     Rada školy

     Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM (občianske združenie)

     Žiacka školská rada

     Pedagogická rada a predmetové komisie

      

     Študijné odbory 79 02 J00 gymnázium s osemročným vzdelávacím programom
       79 02 J00 gymnázium so štvorročným vzdelávacím programom