• Informácie o platbách

    • Príspevky rodičov do spoločenstva rodičov schválené na plenárnom stretnutí 14. 9. 2023

      

     rodičovský príspevok  6€/mesiac /1 dieťa + 3€/mesiac /1. súrodenec + 0€/mesiac/na každého ďalšieho súrodenca

      

     príspevok na prevádzku školy 2€/mesiac /1 dieťa + 1€/mesiac /1. súrodenec + 0€/mesiac/na každého ďalšieho súrodenca

      

     Príspevok je možné zaplatiť:  polročne v sume 40€ za jedno dieťa (60€, ak máte v škole viac detí),

                                                         naraz v sume 80€ za jedno dieťa (120€, ak máte v škole viac detí).

      

     Termíny: 1. polrok do 31. 10. 2023

                      2. polrok do 31. 3. 2024  

      

     Číslo účtu Spoločenstva rodičov a priateľov KGŠM:

     IBAN: SK95 1100 0000 0026 2809 8073

     (Tatra banka)

     Variabilný symbol: 20232024

     Konštantný symbol: 0558

     Poznámka: priezvisko+meno, trieda

     (napríklad: Malá Anna, septima, Malý Ján, 1.A).

     Nezabudnite prosím do poznámky zadať identifikačné údaje, inak Spoločenstvo rodičov nemôže identifikovať Vašu platbu.

      

     Ak sa rodina nachádza vo finančnej tiesni, môže požiadať Radu spoločenstva rodičov o odpustenie príspevku.

      Žiadosť o odpustenie príspevku