• Informácie o platbách

    • Vážení rodičia,

     na schôdzi Spoločenstva rodičov dňa 09. septembra 2021 bola odsúhlasená výška rodičovského príspevku na školský rok 2021/2022 v sume:

     1. rodičovský príspevok: 4€/mesačne/1 dieťa rodiny + 2 € mesačne na prvého súrodenca + 0 € mesačne na každého ďalšieho súrodenca
     2. príspevok na prevádzku školy: 1€/mesačne/1 dieťa rodiny + 0,5 € mesačne na prvého súrodenca + 0 € mesačne na každého ďalšieho súrodenca 


     Je na Vás, ako sa rozhodnete rodičovský príspevok platiť: 

     polročne v sume 25 € za jedno dieťa (37,50 € ak máte na KGŠM viac detí),  alebo naraz za celý školský rok v sume 50 € za jedno dieťa (75 €, ak máte na KGŠM viac detí).

     Termíny splatnosti: za 1. polrok (resp. za celý školský rok naraz) najneskôr do 31. 10. 2021, 

                                           za 2. polrok najneskôr do 31. 3. 2022. 


     Číslo účtu Spoločenstva rodičov a priateľov KGŠM:

     IBAN: SK95 1100 0000 0026 2809 8073

     (Tatra banka)

     Variabilný symbol: 20212022

     Konštantný symbol: 0558

     Poznámka: priezvisko+meno, trieda***

     (napríklad: Malá Anna, septima, Malý Ján, 1.A).

     Nezabudnite prosím do poznámky zadať identifikačné údaje, inak Spoločenstvo rodičov nemôže identifikovať Vašu platbu.


     Ak sa rodina nachádza vo finančnej tiesni, môže požiadať Radu spoločenstva rodičov o odpustenie príspevku.

      Žiadosť o odpustenie príspevku