• Roll the Dice (Hoď kockou)

    •  

       

      

     Malorca.doc   

     Rumunsko1.docx

     Rumunsko2.docx

     Naša škola sa pred rokom, vďaka veľkej snahe p.prof. Ceplákovej, oficiálne zapojila do medzinárodného projektu Roll the Dice (Hoď kockou), kde sa spolu so Španielskom, Maďarskom, Poľskom, Tureckom, Rumunskom a Portugalskom snažíme zdieľať naše skúsenosti s hraním hier, či už spoločenských, alebo tradičných pohybových a slovných hier v rámci našich kultúr. Do projektu sa zapájajú učitelia, ale najmä žiaci vo veku od 13 do 16 rokov. Projekt bol rozvrhnutý na dva roky, počas ktorých sa uskutočnia výmeny študentov, emailová komunikácia, zdieľanie fotografií, videí a nápadov, avšak počiatočné organizačné dôvody skrátili tento čas na jeden a pol roka, čiže do júna 2016.

     Zatiaľ sme absolvovali dva pobyty na španielskej Mallorce, kde sa vo februári uskutočnilo prípravné pracovné stretnutie a v máji už vycestovali dvaja vyučujúci a štyri študentky na spoločných päť dní so študentmi a učiteľmi z ostatných zúčastnených krajín. Naši študenti prezentovali v anglickom jazyku stolovú vedomostnú hru o Slovensku, ktorá mala veľký úspech a ktorá bola našim spoločným dielom. Zároveň sme pracovali na ankete o hraní a hracích návykoch našich študentov a ich spolužiakov, ktorá sa momentálne vyhodnocuje a ktorú si môžu vyhodnotiť aj študenti z iných krajín.

     V polovici júna sme v rámci tohto istého projektu absolvovali pohybový workshop s profesionálnymi tanečníkmi z Divadla Štúdia tanca, kde sme štyri popoludnia skúšali, aké to je tešiť sa z pohybu. Pritom sme sa snažili naučiť naše telo pri takejto aktivite čo najviac ovládať. Bolo to náročné, ale vedeli sme si aspoň predstaviť, akú radosť prinášali v minulosti deťom takéto hry.

     Po prázdninách tento projekt pokračuje cestou do Rumunska, po ktorej sa znovu ozveme s nejakými novinkami z nášho projektu.

     Marcel Perecár

     tiež zapojený do projektu Roll the Dice

      

     PS: V septembri sa chystáme v rámci vyššie spomenutého projektu na týždeň do Rumunska. Budeme Vás o tom podrobne informovať.