• Erasmus+

      • Vďaka Slovenskej asociácii učiteľov francúzštiny (SAUF) a výnimočnému projektu Erasmus + s názvom „S francúzštinou za horizont“ - 2021-SK01-KA122-SCH-000014674 sa našim štyrom zanieteným francúzštinárom podarilo absolvovať didaktický kurz na letnej univerzite Francophonia v Nice vo Francúzsku. Počas 12 dní absolvovali množstvo zaujímavých prednášok, podnetných workshopov a obohatili tak svoje profesijné kurikulum. Nové nadobudnuté didaktické zručnosti aplikujú na svojich hodinách, čo pozitívne hodnotia aj ich žiaci. Zároveň uskutočnili interné vzdelávanie pre učiteľov cudzích jazykov, aby sa tieto nové didaktické, metodické, motivačné a interaktívne aktivity diseminovali aj v celej jazykovej predmetovej komisii.