• Chemická olympiáda

      Koncom apríla reprezentoval Slovensko Martin Puffler na online Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde. Získal bronzovú medailu, čím dosiahol svoj cieľ. Úžasné, nevídaný úspech.

      V apríli a máji prebehli krajské kolá CHO B a C kategórie, na ktorých sme mali aj my svoje zastúpenie. V kategórii B skončila na 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou Martina Kopálová. V kategórii C zvíťazila Ema Soláriková a okrem nej bola úspešná riešiteľka aj Daniela Macková, ktorá obsadila 7. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Falošný ako...
     • Falošný ako...

      ...žeby ako líška? Tak sa to nejako vraví. No zdá sa, že kľudne by mohlo byť aj "falošný ako náš klavír v kaplnke". No tomu je oddnes koniec! Nie klavíru, samozrejme, ale jeho falošným zvukom. V pondelok 31. mája si ho zobral do parády odborník na slovo vzatý, pán Eduard Rauch z Brusna. Bola to niekoľkohodinová makačka, a podľa pána Raucha pre klavír i pre naše uši aj nanajvýš potrebná. Tento hudobný nástroj už roky rokúce slúži nielen pri bohoslužbách a školských akciách v našej kaplnke, ale často aj ako "cvičisko" pre študentov precvičujúcich si úlohy do ZUŠ-ky. V poslednej dobe bolo totiž už jasne počuť, že potrebuje odbornú pomoc. Pánovi Rauchovi veľmi pekne ďakujeme za jeho službu a odteraz bude čistota hry závisieť len od klaviristu :-)

    • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"
     • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"

      Všeličo sme sa počas dištančného obdobia museli zriecť, no niečo sa predsa dá trošku dohnať. V októbri sme sa chystali pripojiť k pomoci svetovým misiám akciou "sladká pomoc". Keďže sme ostali doma, sladká pomoc ostala bez chuti. No nie navždy! Tento týždeň, ktorý je na Slovensku známy ako Národný týždeň charity, náš projektík sladkej pomoci oprašujeme. Ako? Počas veľkých prestávok budú dobrovoľníci ponúkať čokoládky v hodnote minimálne 0,50 eura. Polovica sumy ide na náklady spojené s jej výrobou a druhá polovica (čistý zisk) na projekty pre deti v Senegale, Burkine Faso a Južnom Sudáne. Ďakujeme všetkým dobrodincom misií za ich štedrosť, lebo tentokrát je to "dvakrát dobrá čokoláda".

     • Umiestnenie vo výtvarnej súťaži

      V tomto pandemickom roku sa našim študentom podarilo zahviezdiť nielen vo vedomostných súťažiach, ale i v talentových. Jednou z nich bola aj súťaž Biblia očami detí a mládeže. Veľmi sa tešíme, že niekoľko našich prác bolo úspešných aj na krajskom (diecéznom) kole súťaže. Za týmito prácami sú však naši konkrétni žiaci, a to:

    • Milí naši rodičia, učitelia i študenti.
     • Milí naši rodičia, učitelia i študenti.

      Keďže tento školský rok bol skoro celý dištančný, rozhodli sme sa aj my, redakčná rada časopisu Salve, zrealizovať náš školský časopis do virtuálnej podoby. Veľká vďaka patrí Katke Mečiarovej za nápad a zrealizovanie, ale aj celej redakčnej rade a tým, ktorí prispeli svojou tvorbou. Veríme, že sa Vám táto podoba nášho časopisu bude páčiť, a samozrejme sa potešíme aj Vašej spätnej väzbe a novým nápadom, alebo aj Vašej spolupráci s nami. Už vopred Vám ďakujeme. :)

     • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného gymnázia

      V priloženom súbore sú spracované výsledky prijímacieho konania, ktoré si uchádzač môže pozrieť pod kódom uvedeným na rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Toto rozhodnutie Vám bolo doručené elektronicky prostredníctvom Edupage (resp. zaslané do e-mailu).


      Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie (alebo nenastúpenie) na štúdium na KGŠM čo najskôr (najneskôr však do 25. 5. 2021) buď elektronicky cez Edupage alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu kgsm@kgsm.sk, alebo v listinnej podobe poštou na adresu KGŠM. Prijatým uchádzačom zašleme v najbližšej dobe dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri zápise, ktorý sa uskutoční od 11. 5. 2021 do 25. 5. 2021 v čase od 8:00 do 14:30 na sekretariáte školy.

     • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného gymnázia

      V priloženom súbore sú spracované výsledky prijímacieho konania, ktoré si uchádzač môže pozrieť pod kódom uvedeným na rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Toto rozhodnutie Vám bolo doručené elektronicky prostredníctvom Edupage (resp. zaslané do e-mailu).

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie (alebo nenastúpenie) na štúdium na KGŠM čo najskôr (najneskôr však do 25. 5. 2021) buď elektronicky cez Edupage alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu kgsm@kgsm.sk, alebo v listinnej podobe poštou na adresu KGŠM. Prijatým uchádzačom zašleme v najbližšej dobe dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri zápise, ktorý sa uskutoční od 11. 5. 2021 do 25. 5. 2021 v čase od 8:00 do 14:30 na sekretariáte školy.

  •  

    

  •  

     

   • zatiaľ žiadne údaje