• Vianočné prázdniny

      Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 21. 12. sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do piatka 8. 1. 2021. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 11. 1. 2021. Prajeme Vám, aby ste si oddýchli a prežili vianočné sviatky v pokoji a zdraví. Zároveň Vám chceme poďakovať za spoluprácu v r. 2020, ktorý bol pre nás všetkých veľmi netradičný a náročný.

    • Úspech nášho žiaka na IT konferencii
     • Úspech nášho žiaka na IT konferencii

      Matúš Jurko, žiak 3.B triedy, úspešne reprezentoval našu školu na celoslovenskej študentskej konferencii s názvom „IT v praxi“. Na záverečnej online prehliadke študentských prác, v rámci projektu IT Akadémia, získal jednu z dvoch hlavných cien. Vyslúžil si obdiv a uznanie nielen prítomných účastníkov, ale aj odbornej poroty, ktorú tvorili zástupcovia vysokých škôl a IT firiem.

     • Prerušenie vyučovania na školách od 26. 10. do 27. 11. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      predseda vlády včera oznámil, že od pondelka 26. 10. 2020 do piatka 27. 11. 2020 bude vyučovanie na osemročnom i štvorročnom gymnáziu vo všetkých triedach (to znamená vrátane žiakov prímy až kvarty) prebiehať len dištančnou formou. Rodičov žiakov zároveň prosíme, aby v rámci možností rodiny vytvorili pre svoje deti čo najlepšie podmienky pre dištančné vzdelávanie. Žiaci sú povinní sa tohto vyučovania zúčastňovať podľa aktuálne platného rozvrhu (pre žiakov prímy až kvarty dôjde k miernej redukcii týždenného počtu hodín v súlade s pokynmi, ktoré vypracoval Štátny pedagogický ústav). Neúčasť žiaka na on-line hodinách je potrebné vopred oznámiť triednemu učiteľovi a učiteľovi príslušného predmetu. Triednemu učiteľovi je tiež potrebné nahlásiť všetky okolnosti, ktoré bránia tomu, aby sa dieťa riadne vzdelávalo (nedostatočný prístup k IKT, rodinná situácia, choroba

     • Usmernenia ministerstva platné od 12. 10. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      minister školstva oznámil, že od pondelka 12. 10. 2020 až do odvolania bude vyučovanie pre žiakov 1.-4. ročníka štvorročného gymnázia a žiakov kvinty až oktávy prebiehať len dištančnou formou. Rodičov žiakov zároveň prosíme, aby v rámci možností rodiny vytvorili pre svoje deti čo najlepšie podmienky pre dištančné vzdelávanie. Žiaci prímy až kvarty sa naďalej budú vzdelávať prezenčne v škole pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení.

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers