• Jazykový kvet 2021

      Z celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet sme tento rok odišli s cennými umiestneniami – dvomi prvými miestami a jedným štvrtým. Získali ich naši žiaci
      Alenka Bartková, Sofia Holdošová, Richard Rubint a Šimon Saxa (z tercie) - 1. miesto v kategórii Dráma v NEJ
      Hanka Hrašková (zo sekundy) - 1. miesto v kategórii Poézia a próza v TAJ
      Kristína Muchová (z 1.B) - 4. miesto v kategórii Poézia a próza v NEJ
      Všetkým víťazom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa podobných jazykových úspechov.

     • Exkurzia na ÚFS SR

      V piatok 11. júna sa žiaci II. B triedy zúčastnili exkurzie na Úrade finančnej správy SR. Žiaci si mohli prezrieť priestory serverovne a oboznámili sa s funkciou a technickými parametrami serverov. Dozvedeli sa zaujímavosti z bezpečnosti, spôsoby prevencie a priebeh hasenia požiaru. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. V mene školy ďakujeme pánovi Predmeskému za zorganizovanie a zaujímavý výklad.

     • Chemická olympiáda

      Koncom apríla reprezentoval Slovensko Martin Puffler na online Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde. Získal bronzovú medailu, čím dosiahol svoj cieľ. Úžasné, nevídaný úspech.

      V apríli a máji prebehli krajské kolá CHO B a C kategórie, na ktorých sme mali aj my svoje zastúpenie. V kategórii B skončila na 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou Martina Kopálová. V kategórii C zvíťazila Ema Soláriková a okrem nej bola úspešná riešiteľka aj Daniela Macková, ktorá obsadila 7. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Falošný ako...
     • Falošný ako...

      ...žeby ako líška? Tak sa to nejako vraví. No zdá sa, že kľudne by mohlo byť aj "falošný ako náš klavír v kaplnke". No tomu je oddnes koniec! Nie klavíru, samozrejme, ale jeho falošným zvukom. V pondelok 31. mája si ho zobral do parády odborník na slovo vzatý, pán Eduard Rauch z Brusna. Bola to niekoľkohodinová makačka, a podľa pána Raucha pre klavír i pre naše uši aj nanajvýš potrebná. Tento hudobný nástroj už roky rokúce slúži nielen pri bohoslužbách a školských akciách v našej kaplnke, ale často aj ako "cvičisko" pre študentov precvičujúcich si úlohy do ZUŠ-ky. V poslednej dobe bolo totiž už jasne počuť, že potrebuje odbornú pomoc. Pánovi Rauchovi veľmi pekne ďakujeme za jeho službu a odteraz bude čistota hry závisieť len od klaviristu :-)

    • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"
     • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"

      Všeličo sme sa počas dištančného obdobia museli zriecť, no niečo sa predsa dá trošku dohnať. V októbri sme sa chystali pripojiť k pomoci svetovým misiám akciou "sladká pomoc". Keďže sme ostali doma, sladká pomoc ostala bez chuti. No nie navždy! Tento týždeň, ktorý je na Slovensku známy ako Národný týždeň charity, náš projektík sladkej pomoci oprašujeme. Ako? Počas veľkých prestávok budú dobrovoľníci ponúkať čokoládky v hodnote minimálne 0,50 eura. Polovica sumy ide na náklady spojené s jej výrobou a druhá polovica (čistý zisk) na projekty pre deti v Senegale, Burkine Faso a Južnom Sudáne. Ďakujeme všetkým dobrodincom misií za ich štedrosť, lebo tentokrát je to "dvakrát dobrá čokoláda".

  •  

    

  •  

     

   • zatiaľ žiadne údaje