KGŠM

 • Burza kníh

  Nedalo sa nevšimnúť si, že pri vrátnici pribudla jedna nová skrinka. Ide o tzv. Burzu kníh. Nikde nenájdete registračnú pokladnicu, lebo sa platí jednoducho: kniha za knihu. Kde sa zrodila táto myšlienka? Viac už p. prof. Lamperová: "Vzniklo to tak, že niektoré kolegyne doma upratovali a našli mnoho kníh, ktoré už ony alebo ich deti nečítajú a rady by ich posunuli niekomu inému, kto by sa potešil. Tak sme vymysleli tento nápad s burzou kníh - každý môže priniesť nejakú knihu/knihy, ktoré nepotrebuje a druhému by urobili radosť a môže si zas vziať nejakú inú knihu. Knihy môže každý položiť do pripravenej policovej skrine. Mali by byť v dobrom stave, čisté, neroztrhané."

  Celá táto aktivita má podľa p. profesorky "posúvať si navzájom knihy a tak zvýšiť záujem o čítanie." Uvidíme, akú odozvu bude mať táto novinka v škole, no minimálne do konca školského roka tu Burza kníh bude aj pre vás. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Deutscholympiade 2017/2018

  18. januára nás na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku pekne reprezentovali víťazi školského kola súťaže: Martina Gombalová (Septima, 3. miesto), Dominik Lukáč (Kvinta, 4. miesto), Natália Kopálová (Kvinta, 6. miesto), Žofia Kubašková (Kvarta, 6. miesto), Mária Anna Gábrišová (Oktáva, 7. Miesto) a Katarína Synaková (Sekunda).

  Víťazi školského kola Katharina Schönafinger (Prima) a Adam Bobák (IV.B) nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže.

  Všetkým úspešným nemčinárom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • "Biblia očami detí a mládeže"

 • Koledovanie v prezidentskom paláci

  Našu študentku Moniku Paľovovú zo 4.B ako sprevádzajúcu osobu koledníckych skupiniek zo Serede, Ľubice a Prievidze prijal na Nový rok v mene všetkých koledníkov Dobrej noviny prezident Andrej Kiska. Zavinšovali a zaspievali nie len prezidentovi i jeho spolupracovníkom, aby Vianočná radosť z narodenia Krista priniesla do jeho práce veľa požehnania a pokoja.

  Témou 23. ročníka Dobrej noviny, na ceste k životu, vystihuje projekt zdravotnej starostlivosti pre matky s deťmi v Alitene, na severe Etiópie. Andrej Kiska vyjadril svoju podporu a povedal,

  že je ako prezident veľmi hrdý na projekty Dobrej noviny.

 • JUVENES TRANSLATORES

  V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže mladých prekladateľov JUVENES TRANSLATORES, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Súťaž vyvrcholila seminárom „Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia?“ v Bratislave, na ktorej nás reprezentoval Vojtech Höhn zo Sexty.
  Víťazmi školského kola súťaže za jednotlivé jazyky sa stali:
  1. miesto: Ema Štullerová (AJ), Adam Belko (FJ) a Vojtech Höhn (NJ)
  2. miesto: Adam Zemko (AJ), Jakub Duda (FJ) a Adam Bobák (NJ)
  3. miesto: Terézia Uhrinová (AJ) a Lukáš Piršč (FJ)
  Všetkým mladým prekladateľom blahoželáme a prajeme ďalšie jazykové úspechy.

 • Ples KGŠM

  Milí rodičia, študenti a absolventi i všetci zamestnanci školy. Srdečne Vás pozývame na náš školský ples, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2018 v jedálni J. Murgaša o 19:00. Lístok stojí 15 Eur a môžete si ho zakúpiť u Lucii Štecovej od 15. 1. do 5. 2. na adrese: lucia.stecova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0915 819 688. Zároveň, Vás, prosíme o sponzorské dary do tomboly. Tešíme sa na Vás. S pozdravom, organizačný tím plesu KGŠM.

 • Javorčatá na spoločných modlitbách veriacich

  Dňa 29. novembra sa náš školský spevokol už druhýkrát zúčastnil ekumenickej bohoslužby a spoločných modlitieb veriacich v Banskej Bystrici. Kým minulý rok (2016) bol spoluorganizátorom a hostiteľom katedrálny chrám sv. Františka Xaverského, tento rok sa predstavitelia náboženských spoločenstiev stretli v  chráme Evanjelickej cirkvi a.v. v Lazovnej ulici. Hoci program začínal dosť neskoro, o 20:00, čo mohol byť pre niektorých (najmä internatistov) istý problém, väčšina nášho spevokolu vydržala statočne až do konca spoločnej bohoslužby pozostávajúcej z modlitieb, piesní  a prednášok.

  Duchovní rímskokatolíckej, evanjelickej, gréckokatolíckej, baptistickej a apoštolskej cirkvi, náš spevokol, 2 spevokoly evanjelikov (mládežnícky a dospelácky), a spevácke duo Cirkvi bratskej postupne priniesli svoje modlitby, piesne a príhovory. Veľmi zaujímavým prekvapením bola účasť predstaviteľov židovskej obce na Slovensku a moslimskej komunity na Slovensku. Hoci sa program bohoslužby pretiahol do neskorých večerných hodín, spoločné pohostenie pripravené v bývalej evanjelickej fare bolo naozaj ako agapé prejavom vzájomnej úcty a  lásky k spoločnému jedinému Bohu. Pekná skúsenosť z udalosti, na ktorej naše „Javorčatá“ nemohli chýbať!

   

  Laco Javorský

 • Javorčatá spievali pre väznené ženy

  Dňa 19. Decembra 2017,  v čase predvianočného zhonu, si náš školský  spevácky zbor „Jarovčatá“ našiel kúsok vzácneho času a  piesňami  z vlastného repertoáru potešil ženy vo výkone trestu, pracujúce v rekreačnom stredisku Ministerstva vnútra v Bienskej doline v Kováčovej. Každú  pieseň s hlbokým textom a posolstvom, uviedol p. profesor Javorský krátkou meditáciou. Na začiatku bolo možno trochu cítiť rozpačité pocity na oboch stranách, ktoré však  postupne  vystriedal pocit šťastia, vďačnosti  a dojatia,  čo sa prejavilo, kde tu, malou slzičkou na tvárach v obecenstve. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc a sprítomnili tak už blížiacu sa vianočnú atmosféru.  

  Sme vďační za to, že sme svoj čas a talenty investovali do tejto služby. Odmenou nám bolo nielen to, že sa o nás  organizátori veľkoryso postarali, čo sa týka odvozu a dovozu a bohatého občerstvenia po koncerte, ale hlavne, že naša návšteva bola skutkom milosrdenstva (väzňov navštevovať) a prejavom lásky voči tým, ktorým život mnoho dobra nedoprial.

  Erika Lišaníková

 • Výsledky Biblickej olympiády

  Rekordných 78 žiakov a študentov nášho gymnázia sa zapojilo pred Vianocami do školského kola Biblickej olympiády. Z toho v prvej kategórii (mladší) súťažilo 32 žiakov, v druhej kategŕii (starší) 46 študentov. V siedmich súťažných úlohách z knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka najlepšie uspeli študenti:

  1. kategória: Martina Kopálová, Katarína Mečiarová, Michaela Mazárová a Mária Kružliaková (ako náhradníčka)

  2. kategória: Zuzana Palušová, Natália Kopálová, Jakub Kunda a Mária Mojšová (ako náhradníčka)

  Títo žiaci budú ďalej ako jedno družstvo reprezentovať našu školu vo vyšších kolách Biblickej olympiády, ktorú zastrešuje Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska.

  Celkové výsledky žiakov a študentov, ktorým sa týmto spôsobom chcem poďakovať za ich čas strávený nad Knihou kníh, si môžete pozrieť v tabuľkách. 

  Vyhodnotenie_1._kategorie.pdf

  Vyhodnotenie_2._kategorie.pdf

 • Požehnané vianočné sviatky

  Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom" v nekonečnej dôvere v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho Syna, aby si nezahynul ale mal večný život s Ním...

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Celoročná dejepisná súťaž 2017/2018

  Aj tento školský rok si pre vás dejepisári pripravili CELOROČNÚ DEJEPISNÚ SÚŤAŽ. Keďže máme na konci  letopočtu osmičku, pozrieme sa spoločne na významné „osmičkové roky“ 20. storočia.

  Toto storočie bolo totiž veľmi bohaté na udalosti, ktorých datovanie sa končí osmičkou: v roku 1918 vznikla Československá republika – jej zánik sa začal rokom 1938, rok 1948 sa stal rokom počiatku komunistickej totality, v roku 1968 sa vpádom okupačných vojsk  skončila snaha ľudí o jej reformu.

  Práve týmto významným dátumom sa bude venovať naša trojkolová dejepisná súťaž.

  Môžu sa do nej zapojiť MALÍ aj VEĽKÍ - stačí len prečítať jednu knihu, ktorá sa viaže k danému dátumu a potom do určeného termínu zodpovedať na zadané otázky a vypracovať úlohy. Súťaž vyhodnotíme na konci školského roku a najlepší z vás budú odmenení peknou cenou.

 • Sláva víťazom, česť porazeným...

  Už tradične sa konajú v našej telocvični vianočné turnaje o majstra KGŠM. Tu sú výsledky:


 • Mladí matematici súťažili – Pytagoriáda a Náboj Junior

  Dňa 14. 12. 2017 sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo 39. ročníka matematickej Pytagoriády. Víťazom, a tiež ostatným úspešným riešiteľom, gratulujeme. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý má správne vyriešených aspoň 10 z 15 zadaných príkladov. Ďalšie bonusové body je možné získať aj za ušetrený čas. Postupujúcim žiakom prajeme, aby dobre obstáli aj v ďalšom kole.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali

  • v kategórii P7 (žiaci sekundy): 1. Boris Senček (spolu 24 bodov), 2. Šimon Hajkovský  (22 bodov), 3. Katarína Murinová (18 bodov), 4. Daniel Buday (17 bodov), 5. Karin Kozeleková (16 bodov) a 6. Miriam Minková (15 bodov),
  • v kategórii P8 (žiaci tercie) 1. Martina Kopálová (spolu 18 bodov).

   

  Družstvo našich kvartánov (Alexandra Eva Belková, Kristína Mozolíkov, Ján Murin a Patrik Valentíny) si vyskúšalo tímovú spoluprácu pri riešení matematických i fyzikálnych úloh na medzinárodnej súťaži Náboj JUNIOR. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, počas ktorej sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Prebehla 24. 11. 2017 súčasne v rôznych mestách Slovenska, v Českej republiky a Poľska. Naše družstvo sa umiestnilo na 7. mieste medzi 18, ktoré súťažili v Banskej Bystrici, na 52. (z 379) na Slovensku a na 143. (zo 686) celkovo. Gratulujeme.

 • Zájazd Bath

  Milí študenti, rodičia,

  ako už určite viete, naša škola získala možnosť zúčastniť sa zájazdu do Anglicka (konkrétne mesta Bath, juhozápadu Anglicka, ale aj Londýna). V týchto dňoch vyberáme zálohu 120 EUR, ktorú, pokiaľ máte seriózny záujem zúčastniť sa zájazdu, je nutné zaplatiť do 18. 12. 2017 spolu so záväznou prihláškou. Tú možno nájsť spolu s informáciami pre rodičov a so Všeobecnými poistnými podmienkami v prílohe tejto správy.Tí, ktorí ste už zálohu zaplatili, musíte ešte vytlačiť a vyplniť záväznú prihlášku.

  Doposiaľ (do 11. 12. 2017) bolo uhradených 9 záloh, aj keď predbežný záujem malo cca. 20 študentov. Pokiaľ sa do uvedeného dátumu,. t.j. 18. 12. 2017 nevyzbiera aspoň 15 zálohových platieb, zájazd sa neuskutoční a vyzbierané peniaze vrátime sklamaným záujemcom. Ponuka však stále platí aj pre tých, ktorí pôvodne neprejavili záujem, ale rozmysleli si to a chceli by ísť. Prednosť budú mať tí, ktorí zaplatia zálohu, nie tí, ktorí sú v zozname predbežných záujemcov. Predpokladáme, že z našej školy by mohlo ísť aj 20 ľudí.

  Niekoľko ďalších informácií:

  1. V cene zájazdu je zahrnuté aj storno poistenie. Napr. storno zo zdravotných dôvodov - poisťovňa vracia 80% z uhradenej čiastky. Ďalej, storno z iných ako zdravotných dôvodov: pokiaľ sa stornuje 0 až 6 dní pred odchodom, pokuta je 100%, 29 až 7 dní pred odchodom - 75%, 30 dní až šesť týždňov pred odchodom - 0%.

  2. Deti budú ubytované po 2 až 4 v jednej rodine. Vždy iba dievčatá alebo chlapci spolu. Deti si sami tvoria skupinky, ktoré nahlásia vyučujúcemu.

  3. V cene je zahrnutá aj strava - plná penzia

  V prípade ďalších otázok sa pokojne obráťte na p. Petra Poliaka.

  Prihlaska-studenti__SK_bez_vychazek.doc

  Informace_pro_rodice.pdf

  Vseobecne_poistne_podmienky.pdf

 • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

  Organizácia dňa:

  7,55: Korunka Božieho milosrdenstva v kaplnke školy

  8,00 - 8,50: sv. omša

  9,00 - 11,45: triednické hodiny, divadelné predstavenie študentov KGŠM v učebni P204, prednáška a beseda v kaplnke s terapeutom a bývalými klientmi Resocializačného zariadenia Kráľová o problematike drogovej závislosti.

  12,00: obed

  Uvedený program bude prebiehať v troch blokoch v rozsahu cca 1 vyučovacej hodiny a študenti budú rozdelení do skupín podľa rozpisu na nástenke suplovania.

 • Finále Česko-Slovenskej dejepisnej súťaže v Chebe, 23. november 2017

  Už 26. ročník prestížnej dejepisnej súťaže, na ktorej sa stretli študenti sedemdesiatich piatich najlepších gymnázií z Čiech a Slovenska, sa aj tento rok konal v historickom meste Cheb.

  Sme radi, že sme sa ho ako minuloroční  víťazi krajského kola mohli zúčastniť aj tento rok. Trojčlenné družstvo v zložení: Miroslav Mandalík (2.B), Filip Vlček (2.A) a Tomáš Slepčan (oktáva),  sa v silnej konkurencii tých najlepších dejepisárov a vo veľkom množstve tých najťažších otázok nestratilo. Dôstojne nás reprezentovalo a zlepšilo minuloročné umiestnenie o takmer 30 miest. Skončili sme na 46. mieste,  čo nám dáva do ďalšieho roku dobrý odrazový mostík k ešte lepším výkonom.

  Chlapci si veľmi cenili nielen možnosť zmerať si sily s najlepšími, ale aj príležitosť stretnúť popredných slovenských či českých historikov. Boli to náročné, ale  aj zaujímavé dva dni, na ktoré sa bude dlho spomínať.

 • Roráty 2017

  zobraziť obrázok

  Aj tento rok pozývame všetkých členov našej školskej rodiny k prežívaniu adventných rorátnych sv. omší. Tento rok sme sa rozhodli pre stredy (6.12., 13.12., 20.12.) vždy so začiatkom o 7.00 hod. Čo však ostáva nezmené, je pozvanie na spoločné raňajky v učebni P 204. Dobroty do spoločného sú samozrejme veľmi vítané a už vopred za ne ďakujeme.

 • Deň otvorených dverí na KGŠM

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa na KGŠM uskutoční 30. novembra 2017 (štvrtok) od 8:30 do 13:30. Pripravili sme pre Vás zaujímavý program a veríme, že využijete príležitosť prísť a presvedčiť sa, že Katolícke gymnázium Štefana Moysesa je škola, ktorá ponúka kvalitné vzdelávanie, rodinnú atmosféru a neuveriteľné zážitky. Tešíme sa Vás!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
  Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
  kgsm@kgsm.sk
 • 048/415 30 87

Mapa