• Oznamy

    • Sv. omše

     Pondelok

     20.00 „internátna“

     kaplnka

     Utorok

     18.00

     katedrála

     Streda

       8.00

     kaplnka

     Štvrtok

       7.20

     kaplnka

     Piatok

       7.20

     kaplnka

      

     Po včasnej dohode s otcom Borisom je možné dať na sv. omšu osobný úmysel.

      

     Sv. spoveď

     Kedykoľvek mimo vyučovacích hodín po osobnej dohode s o. Borisom.

     Sv. spoveď (rozhovor) je na 1. piatok v mesiaci vysluhovaná v sakristii školskej kaplnky, v ostatné piatky alebo dni v týždni v školskom byte o. Borisa (prístavba 2. poschodie)

      

     Veľké prestávky (10.30 – 10.50 hod.)

     Každý deň býva v kaplnke počas veľkej prestávky duchovný program: Čítanie Božieho slova, modlitba dvoch desiatkov ruženca, modlitba chvál. V piatok býva tradične eucharistická adorácia.

      

     Duchovné obnovy

     Víkendové duchovné obnovy prebiehajú podľa záujmu ročníkov. Prváci/kvintáni majú duchovnú obnovu v Diecéznom centre mládeže Maják na Španej Doline počas písomných a ústnych maturít. Ostatné triedy si vyberajú buď tzv. Orientačné dni u Saleziánov alebo duchovnú obnovu na Španej Doline.

      

     Služby v kaplnke

     Ako každá domácnosť, aj naša kaplnka si k dobrému fungovaniu vyžaduje poriadok a zapojenie všetkých rúk i nôh. Potešíme sa každému miništrantovi, ochotnému lektorovi/lektorke, spevákovi, prípadne prinesenému kvietku na skrášlenie liturgického priestoru. Tiež ďakujeme za službu upratania modlitebných stolčekov.

      

     Nácvik zboru Javorčatá

     Každý, kto má hlas a chce oslavovať Boha spevom, môže sa pripojiť ku školskému zboru Javorčatá. Na skúške sa pod vedením p.p. Javorského stretáva zbor každý utorok o 14.30 hod. v kaplnke.

      

     Vyučovanie náboženstva

     Katolícke náboženstvo je profilový predmet našej školy. Vyučuje ho duchovný správca školy, dvaja katechéti - Mgr. Ivan Haľak, Ing. Erika Lišaníková a rehoľná sestra - s. Eva. Predmet je klasifikovaný. Z predmetu "Katolícke náboženstvo" má študent možnosť aj maturovať.

      

     Biblická olympiáda

     Súčasťou duchovnej formácie je spoznávanie Boha cez Sväté Písmo. Každý rok sa preto celá škola zapája do Biblickej olympiády (triedneho kola), ktoré je aj klasifikované. Tento rok 2018/2019 sú predmetom BO tri biblické knihy: Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Zapájame sa taktiež do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže, kde naša študentka získala minulý šk. rok 2. miesto na celoslovenskej úrovni vo svojej kategórii.

     Kontakty:

     o. Boris Brutovský          

     mail: boris.brutovsky@gmail.com

     mobil: 0910 916 909