• KGŠM v medzinárodnej  výtvarnej súťaži „RADOSTI A BOLESTI SV. JOZEFA“ ...špeciálna cena poroty
     • KGŠM v medzinárodnej výtvarnej súťaži „RADOSTI A BOLESTI SV. JOZEFA“ ...špeciálna cena poroty

     • Pri príležitosti vyhlásenia jubilejného roka Sv. Jozefa zorganizovala Štátna základná škola Bolesława Krzywoustego v Woline v Poľsku medzinárodnú výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojila aj študentka Daniela Sárová z 1.B triedy našej školy. Jej umelecké dielo (pozri prílohu), ktoré je dôkazom jej výtvarného talentu, ktorý  ocenila komisia  zvláštnou cenou poroty vo veľmi veľkej konkurencii mladých ľudí z takmer celého sveta. Danielke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj na medzinárodnej úrovni.   Pre lepší obraz o vysokej úrovni súťaže pripájam niekoľko údajov o súťaži.

       

      Do súťaže sa prihlásilo 1060 prác z viac ako 300 škôl a kultúrno- výchovných stredísk. Svoje zastúpenie v súťaži mali  všetky vojvodstvá v Poľsku ale aj zahraničné krajiny ako: India, Srí Lanka, Bielorusko, Ukrajina, Zimbabwe, Uganda, Rwanda, Mauricius, Malta, Madagaskar, Syria, Kuvajt, Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika, Česká republika, Rusko, Kazachstan, Azerbajdžan, Kirgistan, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Veľká Británia, Írsko, Argentína, Brazília, Čad, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Luxembursko, Maďarsko, Etiopia, USA. Výtvarné diela sa hodnotili v 7 vekových kategóriach. V 5. kategórii 14-15 rokov mala zastúpenie aj naša škola výtvarným dielom študentky Daniely Sárovej z 1.B.

      Záštitu nad podujatím prevzali: pán Janusz Kotański, veľvyslanec Poľskej republiky pri Svätej stolici, pani Magdaléna Zarębska-Kulesza,

      výchovná kurátorka Západopomorského vojvodstva,

      arcibiskup a metropolita Štětínsko-Kamieński jeho Excelence Arcibiskup Andrzej Dzięga

      Zasadnutie odbornej výberovej komisie sa uskutočnilo, z dôvodu pandémie formou telekonferencie,  dňa 7. mája 2021. Komisia pozostávala z týchto odborníkov: 

      • dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL, Katedra umeleckého výskumu od staroveku po súčasnosť, Inštitút vied o umení, Fakulta humanitných vied, Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline 
      • Sr. Eliza Bojarska, diecézny  katechetický inšpektor metropolitnej kúrie v Štetíne-Kamieni 
      • Anna Świtalska- Szewłoga, redaktorka katolíckeho programu Arka TVP3 Štetín 
      • Kňaz kan.  Zbigniew Woźniak, Akadémia umení v Štetíne 

       

      Všetky súťažné práce vykazovali veľkú umeleckú pripravenosť a nasadenie autorov. Porota na zhodla  na týchto výsledkoch:

      http://www.parafiawolin.pl/index.php/104-aktualnosci/zycie-parafii/956-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-radosci-i-bolesci-sw-jozefa-wyniki

      Uvádzam len kategóriu, ktorej malo zastúpenie naše katolícke gymnázium

       

      5. kategória  vek 14-15 rokov:  

      1. miesto   Adelle Haffar Aleppo Sýria;

              Konrad Bobowski PSP, Goczałków; 

      2. miesto   Gymnázium Austeja Palionyte Sauletekio Siauliai, Litva;  

      Jean Mathieu Duverge St. Joseph's College Commerford Street Curepipe 

      3. miesto   Adam Czyż Primary School No. 2, Żerniki Wrocławskie  

       

      Zvláštnu cenu poroty získali:

      Amelia Mucha  SP,  Żerniki Wrocławskie 

      Bogdan Biszkek   Kirgizja 

      Daniela Sárová  KGŠM,  Banská Bystrica,  Slovenská republika

      Deemer Aquilina  St  Patrick’s Salesian School,  Malta  

      Eleonora Pawłowiec   Polska Szkoła w Mińsku   

      Harsh Gobardhan  St Joseph’s College Commerford Street Curepipe Matiusuri 

      Karol Dobielski  SP Nr 7,  Radomsko 

      Maja Rusek  SP,  Błędów 

      Norbert Pazuniak  SP,  Żerniki Wrocławskie 

     • Jazykový kvet 2021

     • Z celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet sme tento rok odišli s cennými umiestneniami – dvomi prvými miestami a jedným štvrtým. Získali ich naši žiaci
      Alenka Bartková, Sofia Holdošová, Richard Rubint a Šimon Saxa (z tercie) - 1. miesto v kategórii Dráma v NEJ
      Hanka Hrašková (zo sekundy) - 1. miesto v kategórii Poézia a próza v TAJ
      Kristína Muchová (z 1.B) - 4. miesto v kategórii Poézia a próza v NEJ
      Všetkým víťazom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa podobných jazykových úspechov.

     • Družstvo KGŠM v celoštátnom kole v Biblickej olympiáde opäť zažiarilo 2. miestom

     • „Z tmy do svetla“ -  bola téma tohtoročnej  online Biblickej olympiády  1. kat. základné školy získalo medailové 2.  miesto v Biblickej olympiáde v rámci Slovenska. 

      Družstvo biblistov KGŠM v zložení: Jakub Vajda príma, Lívia Obšajsníková  sekunda, Hannah Soláriková tercia, aj tento rok dokázalo, že naša škola patrí k špičke základných alebo cirkevných škôl Slovenska, ktorí bojujú medzi sebou o to, kto z nich je najlepší biblista v celoslovenskom kole Biblickej olympiády. Víťazstvo im uniklo len o 1,9 boda...

      Pri takmer 2 hodinovom online teste zloženom z rôznych typov úloh ako napr. testové otázky, biblické posolstvo textov, audio odposluch, práca s obrázkami a aplikovaná úloha „internetová diskusia“   by sa  určite zapotil nejeden z našich kňazov, či  odborníkov na sv. Písmo. Okrem teoretických vedomosti museli naši študenti preukázať umelecký talent z dramatickej oblasti, pretože podmienkou celoslovenského kola bola scénka ( 2-2,5 min) z niektorej prepísanej biblickej knihy Ex, Jon alebo Jn, ktorú nacvičli a nahrali. Naši žiaci si vybrali udalosť stretnutie Ježiša so Samaritánkou v Jn 4, 1-41. 

      Úspechy  žiakov KGŠM v Biblickej olympiáde a výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže ocenil aj o. biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý im dňa 4. 6. v priestoroch Biskupského úradu odovzdal diplomy a vecné ceny za umiestnenie v diecéznom i národnom kole Biblickej olympiády a  v krajskom kole výtvarnej súťaže. Pred osobným stretnutím s o. biskupom nám tajomník ICLic. Peter Lupták  žiakom ukázal  rôzne historicky cenné artefakty ako napr. originálnu zriaďovaciu listinu Banskobystrickej diecézy s podpisom panovníčky  cisárovny Márie Terézie. 

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme aby úspešne pokračovali v štafete získavania vzácnych umiestnení na úrovni Banskobystrického  kraja či Slovenska.

     • Exkurzia na ÚFS SR

     • V piatok 11. júna sa žiaci II. B triedy zúčastnili exkurzie na Úrade finančnej správy SR. Žiaci si mohli prezrieť priestory serverovne a oboznámili sa s funkciou a technickými parametrami serverov. Dozvedeli sa zaujímavosti z bezpečnosti, spôsoby prevencie a priebeh hasenia požiaru. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. V mene školy ďakujeme pánovi Predmeskému za zorganizovanie a zaujímavý výklad.

     • Výborné výsledky na celoslovenskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku!

     •  

      V dňoch 7.-8.6. sa uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku a naše víťazky krajského kola vo veľkej konkurencii získali: Nina Ondrušková  zo sekundy, pri svojom debute na olympiáde, 3.miesto a Tereza Turčanová zo sexty krásne 6.miesto. Blahoželáme a vyslovujeme MERCI za reprezentáciu  školy i kraja. FÉLICITATIONS!

     • Chemická olympiáda

     • Koncom apríla reprezentoval Slovensko Martin Puffler na online Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde. Získal bronzovú medailu, čím dosiahol svoj cieľ. Úžasné, nevídaný úspech.

      V apríli a máji prebehli krajské kolá CHO B a C kategórie, na ktorých sme mali aj my svoje zastúpenie.  V kategórii B skončila na 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou Martina Kopálová. V kategórii C zvíťazila Ema Soláriková  a okrem nej bola úspešná riešiteľka aj Daniela Macková, ktorá obsadila 7. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

      Zároveň ďakujeme aj ostatným študentom sexty, kvinty, 1.A a 1.B, ktorí postúpili do krajského kola a aj keď neboli úspešní, dúfame, že chémii zostanú aj naďalej verní.

    • Falošný ako...
     • Falošný ako...

     • ...žeby ako líška? Tak sa to nejako vraví. No zdá sa, že kľudne by mohlo byť aj "falošný ako náš klavír v kaplnke". No tomu je oddnes koniec! Nie klavíru, samozrejme, ale jeho falošným zvukom. V pondelok 31. mája si ho zobral do parády odborník na slovo vzatý, pán Eduard Rauch z Brusna. Bola to niekoľkohodinová makačka, a podľa pána Raucha pre klavír i pre naše uši aj nanajvýš potrebná. Tento hudobný nástroj už roky rokúce slúži nielen pri bohoslužbách a školských akciách v našej kaplnke, ale často aj ako "cvičisko" pre študentov precvičujúcich si úlohy do ZUŠ-ky. V poslednej dobe bolo totiž už jasne počuť, že potrebuje odbornú pomoc. Pánovi Rauchovi veľmi pekne ďakujeme za jeho službu a odteraz bude čistota hry závisieť len od klaviristu :-)

    • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"
     • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"

     • Všeličo sme sa počas dištančného obdobia museli zriecť, no niečo sa predsa dá trošku dohnať. V októbri sme sa chystali pripojiť k pomoci svetovým misiám akciou "sladká pomoc". Keďže sme ostali doma, sladká pomoc ostala bez chuti. No nie navždy! Tento týždeň, ktorý je na Slovensku známy ako Národný týždeň charity, náš projektík sladkej pomoci oprašujeme. Ako? Počas veľkých prestávok budú dobrovoľníci ponúkať čokoládky v hodnote minimálne 0,50 eura. Polovica sumy ide na náklady spojené s jej výrobou a druhá polovica (čistý zisk) na projekty pre deti v Senegale, Burkine Faso a Južnom Sudáne.  Ďakujeme všetkým dobrodincom misií za ich štedrosť, lebo tentokrát je to "dvakrát dobrá čokoláda".

    • Pomôžte nám zlepšiť prostredie v škole – kovové šatňové skrinky pre žiakov
     • Pomôžte nám zlepšiť prostredie v škole – kovové šatňové skrinky pre žiakov

     • Vážení rodičia,
      vážení priatelia školy, 
      milí absolventi, 

      šatňové skrinky sú v školách nepostrádateľné, žiaci ich často berú ako bežnú súčasť vybavenia školy. Osobné veci žiakov v šatni si počas školského roka žijú „kadejako“ a so stavom v nich často nie sú spokojní žiaci ani ich rodičia. Naším cieľom je teda zmodernizovať priestory šatní a zakúpiť postupne šatňové skrinky pre všetkých žiakov. Radi by sme začali s našimi „mladšími žiakmi“ (príma, sekunda, tercia, kvarta). Chceli by sme uchovať ich osobné veci čisté a v bezpečí.  

      Na začiatok plánujeme zakúpiť 104 skriniek. Išlo by o blok so 6 alebo 8 skrinkami/dvierkami s cylindrickým zámkom. Cena jednej skrinky je približne 45 Eur. Ak by sa nám podarilo vyzbierať viac finančných prostriedkov, zakúpili by sme takéto skrinky aj pre starších žiakov našej školy.    

      Financovanie chceme zabezpečiť nasledovne:

      • vlastné zdroje, 
      • finančná zbierka od rodičov, priateľov školy (fundraising – výzva ludialudom.sk).

      V SÚVISLOSTI S DRUHOU ZLOŽKOU SA NA VÁS OBRACIAME S PROSBOU O POMOC FORMOU DOBROVOĽNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU VO VAMI ZVOLENEJ VÝŠKE.

      Môžete tak urobiť na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/10606  

      ĎAKUJEME!   ☺ 

     • Umiestnenie vo výtvarnej súťaži

     • V tomto pandemickom roku sa našim študentom podarilo zahviezdiť nielen vo vedomostných súťažiach, ale i v talentových. Jednou z nich bola aj súťaž Biblia očami detí a mládeže. Veľmi sa tešíme, že niekoľko našich prác bolo úspešných aj na krajskom (diecéznom) kole súťaže. Za týmito prácami sú však naši konkrétni žiaci, a to:

      1.miesto v 4. kategórii (6.-7. roč. ZŠ) - Andrejka ČUNDERLÍKOVÁ z prímy,

      2. miesto v 4. kategórii (6.-7. roč. ZŠ) - Patrik LAFFERS z prímy a 

      3. miesto v 6. kategórii (1.-4. roč. SŠ) - Katka RYBANOVÁ z 1.A

      Ich práce postúpili do celoslovenského kola medzi 147 výtvarných stvárnení z biblických kníh. A hoci im porota v tomto najvyššom kole 18. mája neudelila žiadne z výherných miest, sme na nich hrdí a bahoželáme ku krásnemu umiestneniu na krajskom kole. 

    • Milí naši rodičia, učitelia i študenti.
     • Milí naši rodičia, učitelia i študenti.

     •  

      Keďže tento školský rok bol skoro celý dištančný, rozhodli sme sa aj my, redakčná rada časopisu Salve, zrealizovať náš školský časopis do virtuálnej podoby. Veľká vďaka patrí Katke Mečiarovej za nápad a zrealizovanie, ale aj celej redakčnej rade a tým, ktorí prispeli svojou tvorbou. Veríme, že sa Vám táto podoba nášho časopisu bude páčiť, a samozrejme sa potešíme aj Vašej spätnej väzbe a novým nápadom, alebo aj Vašej spolupráci s nami. Už vopred Vám ďakujeme. :)

      Salve nájdete na:   www.casopissalve.wordpress.com

     • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného gymnázia

     • V priloženom súbore sú spracované výsledky prijímacieho konania, ktoré si uchádzač môže pozrieť pod kódom uvedeným na rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Toto rozhodnutie Vám bolo doručené elektronicky prostredníctvom Edupage (resp. zaslané do e-mailu).


      Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie (alebo nenastúpenie) na štúdium na KGŠM čo najskôr (najneskôr však do 25. 5. 2021) buď elektronicky cez Edupage alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu kgsm@kgsm.sk, alebo v listinnej podobe poštou na adresu KGŠM. Prijatým uchádzačom zašleme v najbližšej dobe dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri zápise, ktorý sa uskutoční od 11. 5. 2021 do 25. 5. 2021 v čase od 8:00 do 14:30 na sekretariáte školy.   


      V prípade, že niektorí z prijatých uchádzačov nenastúpia na štúdium na KGŠM, na ich miesto budú prijatí uchádzači, ktorí nasledujú v poradí a splnili podmienky prijatia (min. 17 bodov za test z MAT a súčasne min. 17 bodov za test zo SJL).


      PS_4RG_výsledky

      potvrdenie_o_nastúpeni_nenastúpeni_žiaka

     • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného gymnázia

     • V priloženom súbore sú spracované výsledky prijímacieho konania, ktoré si uchádzač môže pozrieť pod kódom uvedeným na rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Toto rozhodnutie Vám bolo doručené elektronicky prostredníctvom Edupage (resp. zaslané do e-mailu).

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie (alebo nenastúpenie) na štúdium na KGŠM čo najskôr (najneskôr však do 25. 5. 2021) buď elektronicky cez Edupage alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu kgsm@kgsm.sk, alebo v listinnej podobe poštou na adresu KGŠM. Prijatým uchádzačom zašleme v najbližšej dobe dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri zápise, ktorý sa uskutoční od 11. 5. 2021 do 25. 5. 2021 v čase od 8:00 do 14:30 na sekretariáte školy.    

      V prípade, že niektorí z prijatých uchádzačov nenastúpia na štúdium na KGŠM, na ich miesto budú prijatí uchádzači, ktorí nasledujú v poradí a splnili podmienky prijatia (min. 11 bodov za test z MAT a súčasne min. 11 bodov za test zo SJL).

      PS_8RG_výsledky

      potvrdenie_o_nastúpeni_nenastúpeni_žiaka

     • Družstvo KGŠM 1. miesto v krajskom kole Biblickej olympiády

     • Dňa 20. 4. 2021 sa konalo online  diecézne (krajské kolo) Biblickej olympiády. Naše družstvo v kategórii ZŠ:  Jakub Vajda – príma, Lívia Obšajsníková – Sekunda a Hannah Soláriková – Tercia,  príjemne prekvapilo. Umiestnili sa na 1. mieste a postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 26. mája. Myslíme na nich v modlitbe.

     • JAZYKOVÝ KVET

     • Srdečne gratulujeme našim žiakom, ktorí v troch kategóriách krajského finále súťaže Jazykový kvet obsadili 1. miesto a postupujú do celoslovenského finále:

      Hanka Hrašková (Sekunda) v kategórii Poézia a próza, taliansky jazyk

      Alenka Bartková, Sofia Holdošová, Richard Rubint a Šimon Saxa (Tercia) v kategórii Dráma, nemecký jazyk

      Kristína Muchová (I.B) v kategórii Poézia a Próza, nemecký jazyk.

      Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme úspech v celoslovenskom kole.  

      Eva Jaroušková

     • Celoslovenské kolo chemickej olympiády

     • Postúpiť do celoslovenského kola v ľubovoľnej súťaži je úspech, umiestniť sa na stupni víťazov je skvelé a akými superlatívmi vyjadriť, keď niekto svoj výsledok po roku obháji? Reč je o Martinovi Pufflerovi, najväčšom chemikovi, akého naša škola mala. Tretíkrát sa  prebojoval na celoštátne kolo, dvakrát sa umiestnil na druhom mieste a tento rok mu k víťazstvu chýbal iba malý kúsok šťastia. Už v najbližších dňoch bude reprezentovať Slovensko s tímom najúspešnejších chemikov na medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde, ktorá sa uskutoční dištančne pod záštitou Moskovskej univerzity. Veľká gratulácia.

     • Úspechy našich žiakov na olympiáde z francúzskeho jazyka

     • Dňa 29. 3. 2021 sa konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, kde výrazne viedli žiaci nášho gymnázia. Srdečne gratulujeme k 1. miestu  Nine Ondruškovej  (sekunda) a Tereze Turčanovej (sexta), a tiež Matúšovi Senčekovi (oktáva) za obhájenie 3.miesta. 

      Ďakujeme vám za skvelú reprezentáciu školy a dievčatám držíme palce v celoslovenskom kole!