• Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov

      • V roku 2023 poskytlo MŠVVaŠ škole finančné prostriedky vo výške 1410 € z mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na aktualizačné vzdelávanie. KGŠM realizovalo v období od marca do júna 2023 20 hod. aktualizačného vzdelávania na tému Rozvoj digitálnych zručností pedagogických zamestnancov, ktorého sa zúčastnili všetci PZ na pozícii učiteľ a pedagogický asistent. Garantkou aktualizačného vzdelávania bola PhDr. Zuzana Bačová, lektormi projektu boli Mgr. Igor Huťka, digitálny koordinátor a Mgr. Jozef Sklenka, učiteľ INF.