• Dobré výsledky žiakov KGŠM v testovaní čitateľskej gramotnosti

     • Správa o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorej predmetom bolo testovanie kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti u žiakov posledného ročníka gymnázií, dokazuje, že žiaci KGŠM dosahujú v porovnaní s ostatnými nadpriemerné výsledky. Svedčia o tom údaje v nasledovnej tabuľke:

      Hodnotiaca tabuľka zo správy štátnej školskej inšpekcie

      Procesy porozumenia

      škola

      kraj

      SR

      Vyhľadanie explicitných informácií

      79,43 %

      76,67 %

      77,40 %

      Vyhľadanie implicitných informácií

      72,87 %

      64,62 %

      67,58 %

      Integrácia a interpretácia myšlienok

      62,28 %

      56,45 %

      60,99 %

     • Študovať na KGŠM sa oplatí!

     • Centrum vedecko-technických informácií SR zverejnilo aktuálne štatistické výsledky týkajúce sa nezamestnanosti absolventov stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Podľa poslednej štatistiky zo septembra 2016 sme spomedzi všetkých bystrických gymnázií dosiahli najlepšie výsledky - t. j. najnižšiu mieru nezamestnaných absolventov. V rámci všetkých stredných škôl v kraji sme sa umiestnili na 4. mieste. V priloženom súbore si môžete pozrieť presné údaje.

      nezamestnanost_absolventov.xlsx

     • Sústredenie školského zboru

     • Fotogaléria

      Cez víkend 24. - 26. februára sa na našej škole konalo sústredenie nášho školského zboru   "Javorčatá". Zboristi sa spoločne  učili nové piesne, zoznamovali sa, varili si, zabávali sa a jednoducho mali krásny spoločný čas. Za celé sústredenie ďakujú škole a vedeniu za poskytnuté priestory i rodičom za finančný príspevok  na občerstvenie i stravu.​

    • Pôstna krabička alebo Ako byť darom pre druhého
     • Pôstna krabička alebo Ako byť darom pre druhého

     • Viete, čo si môžete kúpiť za 50 centov? Dnes už máločo. No Vašich 50 centov, za ktoré by ste si kúpili nejakú drobnosť, zabezpečí pre jedno dieťa v subsaharskej Afrike jedlo na celý deň! A jedno euro postačí na kompexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť. 
      Aj tento rok pôst volá po dobrých skutkoch, a preto sa aj tento rok zapájame do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička pre Afriku. Poslaním zbierky je pomôcť deťom v chudobných častiach Afriky. Z aktuálnej zbierky plánuje Charita podporiť projekt centra pre deti v predškolskom veku v meste Kibeho na juhu Rwandy. Z výťažku zbierky sa tiež podporia projekty v chudobnej Ugande, kde sa Cirkev stará o siroty choré na AIDS.
      Celá akcia sa dá podporiť aj formou darcovskej SMS, alebo aj modlitbou. Všetky info nájdete na www.charita.sk.
      V našej škole bude Pôstna krabička vo vstupnej hale školy pod pozorným okom p. vrátničky. Všetkým, ktorí si otvoria srdce a prejavia milosrdenstvo, v mene obdarovaných ĎAKUJEME.
       
      Myšlienka na povzbudenie od Sv. Otca Františka: "Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár."
     • 2% z daní

     • Vážení  rodičia a priatelia školy!

      Ako každý rok, opäť prichádza čas, kedy je potrebné sa rozhodnúť, komu darovať 2% z Vašich daní.

      Boli by sme radi, ak by ste sa tento rok rozhodli podporiť Občianske združenie Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM a prispieť tak k tomu, aby VAŠA škola bola krajšia, modernejšia a kvalitnejšia pre NAŠE deti.

      Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky použijeme na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy a zakúpenie učebných pomôcok

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, nižšie nájdete stručný návod, ako postupovať:

      Údaje potrebné na poukázanie 2%:

      Obchodné meno (Názov):        Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM
      Právna forma:                         Občianske združenie
      IČO/SID:                                   37958721
      Sídlo:                                       97401 Banská Bystrica, Hurbanova 9

       

      Ďalšie potrebné informácie k postupu darovania 2% daní:

      http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

      Tlačivo s vyplnenými údajmi spoločenstva nájdete na webovej stránke školy a otvorí sa Vám po kliknutí ne tento odkaz.

      KGSM_-_Vyhlasenie_2__DANE.pdf

      Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc

       

      Dôležité termíny:

      Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

      31.03.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,0% z dane.

      Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

      Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

      30.4.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane – tlačivo je tiež na webstránke školy)

      Ďalšie tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

      Ďakujeme za každý príspevok.

       

      Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM

     • Expedícia taliančinárov

     • Fotogaléria

      Na prelome januára a februára sa skupina nadšencov taliančiny opäť pokúsila zdolať "štít" menom Rím. Tentokrát už v dvojnásobnej zostave, bolo nás 16. Na jazykovú exkurziu sme sa vybrali 31. januára a vo Večnom meste a jeho okolí sme pobudli do soboty 4. februára. Okrem tradičných, takpovediac povinných cieľov, ktoré toto mesto ponúka, sme obohatili tohtoročnú exkurziu napr. o výlet k moru do Lido Ostia, či známeho letného pápežského sídla Castel Gandolfo.

      Zaujímavá bola tiež naša návšteva Vatikánskeho rozhlasu či Saleziánskej univerzity, kde nás sprevádzali veľmi priateľskí profesori tejto pápežskej univerzity. Veľmi obohacujúcou bola aj návšteva Generálneho domu Congregatio Iesu, kde dlhé roky pracovala aj naša sr. Eva. Nezabudnuteľnými budú aj naše zážitky zo stredajšej audiencie so Svätým Otcom či prechádzka po Vatikánskych záhradách, kam sa len tak každý smrteľník nedostane. No jedným z najfantastickejších momentov bol vlastne ten, ktorý sme v pláne našej cesty vlastne nemali. Môže zato krátke stretnutie s kňazom našej diecézy, ktorý vo Vatikáne pracuje blízko Sv. Otca. Ten nám ponúkol lísky na sv.omšu s pápežom na Hromnice. Spomienka na tieto chvíle sa určite veľmi dlho zachová v našich srdciach. Vďaka patrí sr. Eve, že to všetko "spískala", rodičom, že nás pustili a pustili aj peniaze z účtu a tiež rodičovskej rade za podporu tohto projektu. Veríme, že aj prostredníctvom niekoľkých fotografií vás inšpirujeme k návšteve Večného mesta.

    • Školský ples - fotogaléria
     • Školský ples - fotogaléria

     • 11. februára sa,  v našej školskej jedálni, konal ďalší ročník plesu KGŠM. Organizátori zaujali krásnou výzdobou i zaujímavou a pestrou tombolou. Všetci zúčastnení sa zabávali až do 4 hodiny ráno. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a spolupracovali s centrom voľného času na škole. Ďakujeme všetkým sponzorom za úžasné ceny, pekárom a pekárkam za  veľmi chutné koláčiky i rodičom za poskytnutý finančný príspevok.  Veríme, že Vás plesové fotky potešia a že prilákajú aj ďalších plesajúcich na budúci rok. ​

     • Vive le français!

     • Nový polrok nám so sebou priniesol príjemné spestrenie. Je ním francúzska lektorka Chloé Esprit, ktorá k nám prišla z univerzity v Rennes. Vďaka svojej pedagogickej stáži sa dostala do Banskej Bystrice a my sme veľmi radi, že môže učiť aj našich študentov. Okrem pravidelných vyučovacích hodín sa s Chloé (a inými Francúzmi) budeme mať možnosť stretnúť a stráviť spoločné chvíle aj počas pripravovaných mimoškolských aktivít. Chloé a našim študentom prajeme veľa príjemných spoločne prežitých chvíľ! smiley

                               

     • Internátne fašiangy

     • Súčasťou našej školy je aj internát, kde si pokojne nažíva zhruba 50 študentov našej školy. Počas fašiangov nelenili a na podnet pani vychovávateliek (a vlastne vďaka nim) usporiadali palacinkovicu a šiškovicu. Palacinkovica sa konala na hornom internáte v podkroví a šiškovica na chlapčenskom internáte. Okolo 120 palaciniek padlo za obeť hladným internatiskám a o niečo menej šišiek zas chlapcom. Všetko to bolo fantastické, preto "repete" by sa do popolcovej stredy snáď stihlo :-)

     • Rektor BISLA na KGŠM

     • V piatok 10. februára k nám zavítal pán rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií Samuel Abrahám, PhD. Našim maturantom priblížil štúdium na tejto malej vysokej škole, ktorá je zatiaľ jediná svojho druhu na Slovensku, a ktorá pri štúdiu politológie, medzinárodných vzťahoch, filozofie a sociológie kladie dôraz na štúdium kritickým myslením v malých skupinkách. Ponúka aj možnosť semestrálneho štúdia v zahraničí, napr. USA, Japonsku, Holandsku či Rusku.

     • Úspechy žiakov KGŠM na predmetových olympiádach

     • Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali školu na okresných a krajských kolách predmetových olympiád. Tým, ktorým sa podarilo získať umiestnenie na stupňoch víťazov, srdečne gratulujeme . Veríme, že čoskoro pribudnú ďalšie úspechy.

      Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku:

      1. miesto v kategórii 2B (postup do celoslovenského kola) – Silvia Vaníková - septima

      3. miesto v kategórii 1A - Terezka Turčanová - sekunda

      3. miesto v kategórii 1B - Matúš Senček - kvarta

       

      Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku: 

      3. miesto v kategórii 1C - Ester Jankovičová - kvarta

       

      Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku:

      2. miesto v kategórii 2C - Adam Bobák - III.B

       

      Krajské kolo chemickej olympiády:

      2. miesto (postup do celoslovenského kola) - Zuzana Palušová - sexta

      3. miesto - Daniel Uherek - septima

       

      Okresné kolo geografickej olympiády:

      1. miesto v kategórii E - Matúš Senček - kvarta

      3. miesto v kategórii F - Agnesa Monišová - sekunda

       

      Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku:

      1. miesto v kategórii 2A - Adam Zemko – sexta

       

      Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku:

      3. miesto v kategórii 2A - Martina Gombalová - sexta

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do Biblickej olympiády, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska. Obsahom súťaže bolo spoznanie niekoľkých biblických kníh. V školskom kole, ktoré sa konalo 7. februára, súťažilo 15 žiakov v 1. kategórii (mladší) a 30 v 2. kategórii (starší).
      Víťazmi mladšej kategórie sú Martina Kopálová, Alexandra Súlovcová a Danka Macková (náhradník Adam Haľak). V druhej kategórii zvíťazili Bea Hrabajová, Jakub Duda a Lukáš Piršč (náhradníčka Mária Mojšová). Víťazi, ktorí doteraz bojovali sami za seba, vytvoria odteraz 3-členné družstvo a budú tak reprezentovať školu v okresnom kole Biblickej olympiády v marci.
       
      Celkové výsledky a umiestnenie súťažiacich si môžete pozrieť v prílohe.
     • 4. ročník Winter Classic

     • Ďeň pred Vianocami sa v našej telocvični uskutočnil už 4. ročník basketbalovej exibície medzi našimi žiakmi a absolventami KGŠM. Vo výbornom zápase sa opäť presadili absolventi, ktorí zvíťazili 41:32. Novinkou boli súťaže počas prestávky. V tresných hodoch zvíťazil Michal Izrael a v trojkových pokusoch Lukáš Slepčan. Veľká vďaka patrí všetkým účasníkom a hlavne Oliverovi Kamenskému, ktorý túto milú akciu zorganizoval.

     • Školský ples

     • Srdečne Vás pozývame na náš školský ples 11. 2. o 19:00 v našej jedálni SPŠ J. Murgaša. Pozor! Lístky sa dajú zakúpiť iba do 6. 2. 2017. Zároveň Vás prosíme  o sponzorské ceny do tomboly alebo upečenie koláča na ples. Tí z Vás, ktorí chcú akokoľvek prispieť alebo si zakúpiť lístok, ozvite sa Mgr. Lucii Štecovej na mail: lucia.stecova@gmail.com
      Ďakujeme a tešíme sa na Vás. :)

     • Oznam pre držiteľov ISIC preukazov

     • Od pondelka tohto týždňa je v ponuke ORANGE nový paušál – ISIC paušál. Obsahuje 100 minút do všetkých sietí v SR a v EÚ, 50 sms/mms, 2 GB dát, 5 čísiel v sieti ORANGE zadarmo a prenos neprevolaných minút do ďalšieho mesiaca. To všetko len za 9 eur/mesačne. Tento paušál je samozrejme dostupný aj pre držiteľov ITIC preukazov. Viac sa dozviete na www.isicpausal.sk

       

     • Zber papiera

     • Fotogaléria

      Vyhodnotenie.doc

      Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do zberu papiera. Spoločne sme vyzbierali 2424,70 kilogramov. Tento rok boli opäť odmenené prvé tri triedy a to: sekunda, príma a tercia. Všetky triedy dostali balíky toaletného papiera a tercia si za 1. miesto pochutnala aj na sladkej torte. Zo žiakov vyhrali: Brada Matej z tercie, Škorupová Lucka zo sekundy a Kozeleková Karin z prímy.Všetci študenti dostali pekné knihy a čokoládky. Ďakujeme všetkým zúčastneným a srdečne blahoželáme.

     • Návšteva otca biskupa

     • Fotogaléria

      7. decembra navštívil našu školu náš otec biskup Mons. Marián Chovanec. Tak ako každý rok, ani tento rok nechcel vynechať besedu s maturantami. V neformálnej atmosfére sa mohli štvrtáci pýtať na najrôznejšie otázky. A to, že otázok bolo veľa svedčí aj fakt, že sa celá beseda predĺžila na tri vyučovacie hodiny. Otec biskup následne ešte pozdravil a požehnal učiteľov v zborovni a poprial im požehnané sviatky.

     • ČS dejepisná súťaž

     • Naše gymnázium pravidelne potvrdzuje svoje kvality. Inak tomu nebolo ani 24. novembra 2016, kedy sa v Chebe konalo finále  25. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Pôvodne to bola len česká súťaž, no  prekročila hranice a tretíkrát sa tak konali krajské kolá aj v Slovenskej republike. V Chebe sa tento rok stretlo spolu 75 gymnázií z oboch republík.

      Tieto gymnáziá boli úspešné v krajských kolách. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 16 gymnázií, z každého kraja dve gymnázia, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch priečkach v krajskom kole. Našim gymnazistom sa  podarilo postúpiť z krajského  kola, a tak sa  po prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže v tomto západočeskom meste. Naše gymnázium zastupoval trojčlenný tím študentov v zložení Adam Štuller, Ondrej Jedinák a Bea  Hrabajová        (v pôvodnom tíme Zuzana Petrášová-ale zmaturovala a už nás nemohla reprezentovať) pod vedením Mgr. Zuzana Jirmerovej.

      Každý rok sa súťaž venuje určitému obdobiu spoločných česko-slovenských dejín. Tímy v priebehu súťaže prezentujú svoje vedomosti v 4 kolách v náročných písomných testoch, ktoré sa v tomto roku týkali obdobia ( 1945-48). Približne šesťdesiat percent otázok bolo v češtine, zvyšok v slovenčine. Otázky vysoko prevyšovali stredoškolskú úroveň, autori testov, vysokoškolskí pedagógovia, pristúpili k veľmi špecializovaným otázkam. Súťaž je tak veľmi náročná a práve tým sa odlišuje od ostatných stredoškolských súťaží. Práve svojou náročnosťou a obsadením nemá v strednej Európe obdobu. Všetci účastníci vyhrali už len tým, že postúpili do  chebského finále.

      Dejepisná súťaž študentov gymnázií organizovaná Gymnáziom Cheb sa konala pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Senátu Českej republiky a renomovaných českých a slovenských historikov. Finančne ju podporili ministri a poslanci z oboch republík, niekoľko desiatok firiem, podnikateľov a miest.

      Z Chebu si každý účastník finále odniesol nielen veľa zážitkov a skúseností, ale aj množstvo zaujímavých historických kníh ,ktoré gymnazistom pomôžu v novom ročníku Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Naši študenti obsadili krásne 12. miesto v rámci SR.