• Informácia o stravovaní

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     ponúkame Vám možnosť stravovania v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školy a ktorej prevádzku zabezpečuje Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša. 

     Na obed si možno vybrať z 3 jedál, pričom aspoň jedno jedlo je bezmäsité.

     Žiaci ubytovaní na internáte si v jedálni môžu objednať 1-2 obedy - jeden z nich si zvyčajne vezmú so sebou do obedára (na večeru), keďže večere sa v jedálni nevaria.

     Od 1. 2. 2020 je upravená cena stravného nasledovne: 

     Žiak do 15 r. platí 1,86 € za obed.

     Žiak nad 15 r. platí za obed 1,54 € za obed.

     Rozdielne ceny pre žiakov sa odvíjajú od poskytovaných dotácií - VÚC prispieva na žiakov od 15 rokov, mesto prispieva na žiakov do 15 rokov.

     Pokiaľ máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky:

     1. Žiak musí mať zakúpenú čipovú kartu MHD alebo študentský preukaz ISIC, ktoré bude využívať ako čipovú kartu pre objednávanie a výdaj jedál v školskej jedálni. Čipovú kartu si noví žiaci musia aktivovať v kancelárii jedálne. 

     2. Žiak musí mať predplatený kredit na svojom osobnom účte, ktorý mu vytvoria pri aktivácii čipovej karty alebo automaticky po zaslaní prvej platby a ktorý mu umožňuje objednať si jedlo.

     Kredit sa uhrádza výlučne na účet jedálne SPŠ J. Murgaša, nie je možné zaplatiť ho v hotovosti.

     Číslo účtu v tvare IBAN: SK38 8180 0000 0070 00395016

     Pri platbe je dôležité uviesť správny variabilný symbol. Variabilné symboly vydáva jedáleň a sú tiež k dispozícii na sekretariáte školy. Pred začiatkom šk. roka môžete svoj variabilný symbol a heslo získať na tel. čísle 048/415 30 87.

     Nakoľko prevody medzi bankami môžu trvať dlhšie, je vhodné výšku kreditu pravidelne sledovať a v dostatočnom predstihu pred jeho vyčerpaním ho navyšovať. Bez kreditu systém neumožní objednať stravu.

     3. Žiak musí mať vopred objednané jedlo. 

     Jedlo je možné objednať v priestoroch jedálne priložením čipovej karty k objednávaciemu zariadeniu alebo priamo zo stránky školy elektronicky po prihlásení sa. Ako prihlasovacie meno slúži Váš variabilný symbol a heslo, ktoré žiakom vydáva jedáleň pri aktivácii účtu. 

     Rovnakým spôsobom je možné objednané jedlo stornovať (do 7:30 v daný deň) alebo dať do burzy.

     Odporúčaný postup pre nových stravníkov: zistite si v škole (prípadne v školskej jedálni) svoj variabilný symbol a heslo (tel. č. 048 415 30 87), zašlite peniaze bankovým prevodom, o niekoľko dní sa Vám sprístupní možnosť objednať si jedlo (elektronicky zo stránky školy) a pred výberom 1. jedla v jedálni sa zastavte v kancelárii jedálne, kde Vám priložením stravovacej karty k čítaciemu zariadeniu túto kartu aktivujú.

     Podrobné informácie môžete nájsť aj na stránke školskej jedálne: http://www.spsjm.sk/skolska-jedalen/skolska-jedalen/

      

     Výdaj jedla sa uskutočňuje po priložení čipovej karty na terminál pri okienku jedálne.