KGŠM

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľubomír Kopál Rozvrh
Riaditeľ
lubomirkopal@gmail.com
 
 
PhDr. Zuzana Bačová Rozvrh
Zástupkyňa
bacova.kgsm@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Barla Rozvrh
Učiteľ
barla@kgsm.sk
 
 
Mgr. Jozef Bašo Rozvrh
Triedny učiteľ: I. A
jozefbaso@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslav Bečka Rozvrh
Triedny učiteľ: príma
jarobecka73@gmail.com
 
 
Mgr. Boris Brutovský Rozvrh
Učiteľ
bbrutus@centrum.sk
 
 
Mgr. Mariana Dudová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
mariana.dudova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivan Haľak Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. A
halak@kgsm.sk
 
 
RNDr. Irena Herrmannová Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
herrmanniren@gmail.com
 
 
Mgr. Igor Huťka Rozvrh
Triedny učiteľ: II. A
igor.hutka@gmail.com
 
 
Mgr. Iva Ivaničová Rozvrh
Učiteľka
ivka.ivanicova@gmail.com
 
 
PhDr. Eva Jaroušková Rozvrh
Učiteľka
jarouskova@gmail.com
 
 
Mgr. Ladislav Javorský Rozvrh
Triedny učiteľ: sekunda
lacojavorsky@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Jirmerová Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
zuzapiky@pobox.sk
 
 
RNDr. Iveta Kaščáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
ivetakascakova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Koščušková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marek Kukučka Rozvrh
Učiteľ
kukucka@kgsm.sk
 
 
PhDr. Lucia Lamperová Rozvrh
Učiteľka
lucia.lamper@gmail.com
 
 
Ing. Erika Lišaníková Rozvrh
Učiteľka
lisanikova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Mitasová Rozvrh
Učiteľka
majamitasova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Pavlíčková Rozvrh
Učiteľka
katarina.pavlickova@gmail.com
 
 
Mgr. Marcel Perecár Rozvrh
Triedny učiteľ: oktáva
marcelperecar@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Poliak, PhD. Rozvrh
Učiteľ
pe.poliak@gmail.com
 
 
PaedDr. Jana Poliaková Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
giannapol@gmail.com
 
 
Mgr. Barbora Polomská Rozvrh
Učiteľka
borka.polomska@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Sklenka Rozvrh
Učiteľ
jozef.sklenka115@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Sutórisová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
sutorisovah@gmail.com
 
 
PhDr. Dušan Šípka Rozvrh
Triedny učiteľ: tercia
dusan.sipka.kgsm@gmail.com
 
 
Mgr. Denisa Šteruská Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
deniska.steruska@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Šulaj Rozvrh
Učiteľ
sulaj.peter333@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1096 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa