• KGŠM na diecéznom futsale

     • KGŠM na diecéznom futsale  - Obrázok 1fotogaléria

      V sobotu 30. októbra sa v telocvični nášho gymnázia odohrával tradičný diecézny futsalový turnaj. Družstvá z diecézy, medzi ktorými bolo aj to naše, si navzájom merali sily. Hoci víťazstvo nebolo naše, predsa sme sa umiestnili na peknom 3. mieste.

     • Deň otvorených dverí

     • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa na KGŠM uskutoční 24. novembra 2016 (štvrtok) od 8:30 do 13:00. Pripravili sme pre Vás zaujímavý program a veríme, že využijete príležitosť prísť a presvedčiť sa, že Katolícke gymnázium Štefana Moysesa je škola, ktorá ponúka kvalitné vzdelávanie, rodinnú atmosféru a neuveriteľné zážitky. Tešíme sa Vás!

     • Olympiáda zo SJL

     • V pondelok 24.10.2016 sa konalo školské kolo olympiády zo slovenskéhojazyka. Zúčastnilo sa ho viac ako 40 žiakov, ktorí preukázali svoje literárne a jazykové vedomosti a zručnosti. Zvíťaziť však mohli len tí najlepší. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresných kolách.


      kategória A
      1. Silvia Vaníková (septima)
      2. Jana Vrťová (3.A)
      3. Ema Balážiková (septima)


      kategória B
      1. Zuzana Palušová (sexta)
      2. Jana Tomčíková (1.A)
      3. Ivana Čunderlíková (sexta)
      3. Monika Timková (2,A)

      kategória C
      1. Tamara Kocianová (kvarta)
      2. Daniela Hatiarová (kvarta)
      3. Matúš Senček (kvatra)

     • "PoHodová" púť do Krakowa

     • "PoHodová" púť do Krakowa - Obrázok 1Fotogaléria

      Deň po školských hodoch, v jubilejnom Roku milosrdenstva, sme sa z KGŠM vybrali putovať do centra úcty k Božiemu milosrdenstvu (BM), do Krakowa - Lagiewnik. Putovalo nás úctyhodné množstvo - 76 študentov a 11 pedagógov. Cieľom bola nielen známa svätyňa BM, ale aj kláštor sestier Matky Božieho milosrdenstva, kde je známy obraz Pána Ježiša a tiež hrob sv. sestry Faustíny, apoštolky BM.

      Po sv. omši, ktorú sme mali v slovenskej kaplnke, nám o úcte k BM porozprávala aj jedna zo slovenských sestier tejto rehole. Poobede sme sa vybrali do neďalekej svätyne Jána Pavla II., kde sme mohli obdivovať nádherné a hlboké mozaiky od slovinského jezuitu Marka Rupnika. Neobišli sme ani múzeum turínskeho plátna, kde sme sa mohli dozvedieť viac o tejto vzácnej relikvii. A hoci nás sprevádzalo upršané počasie, na pokoji a hĺbke púti to neubralo.

     • 3. školské hody

     •  
      Posledné dva dni minulého týždňa (20. a 21. 10.)boli pre našu školu opäť netradičné a zároveň veľmi slávnostné. Slávili sme totiž naše - v poradí už tretie - školské hody. Slávnostnú sv. omšu k cti patróna školskej kaplnky sv. Jána Pavla II. celebroval dp. Ľubomír Grega, špirituál Kňazského seminára z neďalekého Badína. V príhovore nás pozval stať sa svätými, no nie zajtra či o týždeň, ale už dnes. Tak žil aj náš patrón. Napriek mnohým titulom, ktoré raz môžme štúdium dosiahnuť, je skratka "sv." (svätý) pred menom tá najkrajšia.
      Po duchovnej strave sme sa v našich triedach podelili aj s tou materiálnou v podobe dobrých koláčov a rôznych dobrôt. Nasledoval aj ďalší program, v ktorom sme "vyspovedali" dvoch Ľubomírov: hosťa zo seminára a nášho nové pána riaditeľa. Zároveň sme si zaspomínali na nedávne Svetové dni mládeže, ktoré sa tiež spájajú s menom nášho patróna. Nech teda sv. Ján Pavol II. oroduje za túto svätú zem, ktorou je aj naše gymnázium, ako to povedal v kázni dp. Grega. Veď aj tu sa usilujeme a rastieme vo svätosti.
     • Návšteva až z Etiópie

     •  
      Naše gymnázium už navštívili ľudia z rôznych krajín. Ale z Etiópie ešte ani jeden. To však už neplatí od stredy 12. októbra, kedy nás navštívil Dereje Kebede, ktorý z tejto africkej krajiny pochádza a počas svojho dvojtýždňového turné po Slovensku zavítal aj k nám. Aj u nás mal šnúru besied s rôznymi triedami, počas ktorých nás oboznámil s neľahkým životom v Etiópii, zvlášť pre tých, ktorí sú postihnutí a tak sú odsúvaní na okraj spoločnosti. Dereje je pracovníkom organizácie HEfDA, ktorá má za cieľ pomôcť práve tejto skupine obyvateľstva. Aj 22. ročník známej dobrovoľníckej koledníckej akcie DOBRÁ NOVINA bude zameraný na pomoc postihnutým deťom a ich integrácii do spoločnosti, a tým v konečnom dôsledku pozdvihnutia ich dôstojnosti v Etiópii. Vo fotogalérii vám ponúkami niekoľko záberov z nevšednej návštevy.
     • Po stopách života Andreja Sládkoviča

     • Po stopách života Andreja Sládkoviča - Obrázok 1Dňa 8.9.2016 sme sa, maturanti, rozhodli spríjemniť si štart do nového školského roka, ktorý určite nebude ľahký. Od prvého dňa sa snažíme zbierať všetky potrebné informácie, ktoré nám uľahčia prípravy na maturitu zo slovenského jazyka, a preto exkurzia v Radvani o Andrejovi Sládkovičovi nám prišla veľmi vhod.                                                                                                      

      Rýchlo sme to s pani profesorkou Mitasovou naplánovali a onedlho sme sa už nachádzali na mieste, kde Andrej Sládkovič pôsobil. P. prof. Mitasová nám na úvod porozprávala zaujímavosti o živote a diele básnika, a súčasne sme si zopakovali všetko, čo nám z hláv vyfučalo. Súčasťou exkurzie bola prehliadka evanjelického kostola v Radvani, spolu s výkladom od milého pána farára, ktorý nám s radosťou podal tie najdôležitejšie fakty. Po kostole sme si mali možnosť prezrieť sochu Andreja Sládkoviča a opýtať sa na akékoľvek otázky. Neskôr sme sa vybrali k jeho hrobu, urobili si fotografiu, ktorá nám bude Andreja Sládkoviča navždy pripomínať, a spokojní sa rozišli domov.

     • Zmena v školskom poriadku!

     • Vzhľadom k často sa vyskytujúcim neskorým príchodom na 1. vyučovaciu hodinu sme do školského poriadku doplnili nasledovné ustanovenie: Žiak je povinný prísť do školy najneskôr 5 minút pred vyučovacou hodinou, ktorou  sa mu v daný deň vyučovanie začína. 

    • "PoHodová" púť k Božiemu milosrdenstvu!
     • "PoHodová" púť k Božiemu milosrdenstvu!

     • KGŠM organizuje dňa 21. októbra 2016 pre svojich žiakov, študentov (od kvarty) a učiteľov púť do Krakowa- Lagiewnik do Svätyne Božieho milosrdenstva a Svätyne sv. Jána Pavla II. Odchod je ráno o 6.00 hod. spred školy, návrat je cca o 20.30 hod. Cena pre študentov je 10 eur. Ak sa chceš zúčastniť a prežiť požehnaný čas, prihlás sa u Lucky Štecovej čo najskôr. Internatisti môžu prenocovať do soboty na internáte v prístavbe.

     • Zber papiera

     • Zber papiera - Obrázok 1"Zapojte sa do zberu papiera a získajte zaujímavé ceny i sladkú tortu pre svoju triedu. Od októbra do konca novembra súťažíme v zbere papiera . Zviazaný papier môžete nosiť už od pondelka 3. 10. na vrátnicu - ráno od 7:00 do 7:50."

     • Kurz prípravy na birmovku

     • Kurz prípravy na birmovku - Obrázok 1Aj tento rok v spolupráci s farnosťou BB- Katedrála pozývame našich mladých k príprave k sviatosti birmovania. Veková hranica je od kvinty/prvákov nahor. Kurz sa zavŕši 4. júna 2017, na turíčnu nedeľu, prijatím sviatosti kresťanskej dospelosti v Katedrále sv. F. Xaverského.
      Kto by mal záujem, nech sa prihlási čo najskôr (do konca septembra) u o. Borisa.
     • Láska v praxi

     • Láska v praxi - Obrázok 1Naši školskí susedia (rehoľa vincentínov) organizujú charitatívnu zbierku BOJ PROTI HLADU, ktorou vincentínska rodina zmenšuje utrpenie hladu v niekoľkých najchudobnejších krajinách sveta.

      Kúpou medovníkového srdiečka v hodnote 1 eura na vrátnici školy, vykonáte vykonáte hneď 2 skutky milosrdenstva: hladných kŕmiť a smädných napojiť. Zbierka trvá do stredy 28. septembra 2017. ĎAKUJEME!

     • Riaditeľské voľno

     • V piatok 16. septembra 2016 budú mať žiaci KGŠM riaditeľské voľno. smiley

       

     • POZOR!!! DôLEŽITÉ!!!

     • Milí študenti. Na elektronickej žiackej knižke si môžete vybrať jednotlivé krúžky na tento školský rok. Ponuku nájdete na linku: http://kgsm.edupage.sk/text/?text=text/text6&subpage=1

      Z ponuky krúžkov si vyberte maximálne 2 krúžky na tento školský rok a prihláste sa cez počítač na Edupage - v ľavom menu položka Komunikácia a Prihlasovanie. Prihlásiť sa na jednotlivé krúžky je potrebné do 11. 9., lebo potom to už nebude možné. Dostali ste tiež 2 dokumenty, a to vzdelávací poukaz a žiadosť do nášho alebo iného CVČ, prípadne ZUŠ. Ak ich plánujete odovzdať škole a nášmu CVČ, je potrebné ich odovzdať najneskôr do pondelka 12. 9. triednemu učiteľovi. Vzdelávací poukaz môžete darovať len jednej inštitúcii, ale žiadosť môžete darovať dvom rôznym inštitúciám, teda aj ZUŠ aj CVČ. V prípade, že žiak nedonesie tieto dokumenty našej škole a bude chcieť navštevovať nejaké krúžky, bude musieť zaplatiť určitý poplatok (asi 2 Eurá na mesiac), podľa rozhodnutia na plenárnom rodičovskom združení.