• Deutscholympiade 2017/2018
     • Deutscholympiade 2017/2018

     • Za peknú reprezentáciu školy na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku dňa 13. februára ďakujeme Katharine Schönafinger z Primy a Adamovi Bobákovi zo IV.B, ktorý sa stal víťazom krajského kola. K 1. miestu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole v Bratislave.

     • Ples KGŠM

     •  Ďakujeme našim sponzorom: poločenstvu rodičov a priateľov našej školy, rodine Fuchsovej, p.Kandrovej, reštaurácii Červený rak, firme Zzzuby.sk, rodine Horňákovej, p.Slašťanovej a firme Reset, Autotechne Baránek, firme Rosa Slovensko, spoločnosti Progaming.sk, p.Abrahámovej, p.Hašániovej, Autoškole Šulaj, p.Václavíkovej, p.Mojšovej a p.Segečovej

      Fotogaléria

      Dňa 10. februára 2018 sa konal už 22. ročník nášho školského plesu KGŠM, na ktorom sa zúčastnili
      naši študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a, samozrejme, aj pozvaní hostia.
      Organizačný tím študentov, na čele s koordinátorkou CVČ na škole, Mgr. Luciou Štecovou, odviedol
      hodný kus práce. Krásnu výzdobu v téme zimnej krajiny, skvelú tombolu a úžasnú zábavu i pestrý
      program sme si užívali až do tretej rána.

      Chceme sa poďakovať celému organizačnému tímu, všetkým
      pomocníkom, o. Borisovi, kuchárkam a vedeniu Jedálne SPŠ J. Murgaša, programovému tímu,
      obsluhe zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici, ako aj všetkým
      sponzorom. Už teraz sa tešíme na ďalšiu plesovú sezónu.

       

     • Projekt "DARČEK" alebo dobrovoľníctvo na detskej onkológii.

     • V rámci dobrovoľníckeho projektu "DARČEK", ktorý funguje na našej škole, sa utvorila skupina viacerých študentov, ktorí mali záujem o dobrovoľníctvo na detskej onkológii v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. V pondelok, 12. februára, sa preto konalo stretnutie so sociálnym pracovníkom a koordinátorom dobrovoľníkov na detskej onkológii v občianskom združení "Svetielko nádeje", pánom Moravčíkom. Porozprával našim študentom, kto je to dobrovoľník a čo všetko má vedieť, predtým, ako pôjde k deťom chorým na rakovinu. Študenti boli povzbudení a už sa tešia na prvé stretnutia s deťmi. 

     • Valentínska pošta na KGŠM

     • 14.februára, ako každý rok, u nás prebiehala Valentínska pošta. Už od utorka, 13. 2., mohli naši študenti i všetci zamestnanci školy, hodiť Valentínsku poštu do krabice, tzv. " Valentínskej schránky". V stredu, 14. 2., sa táto pošta, počas veľkej prestávky, rozdávala jej majiteľom. 

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

     • Na našej škole sa tento rok začal program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pre študentov 14 a viac. Stretávame sa v kreatívnej miestnosti koordinátorky CVČ na škole, ktorá v spolupráci s niektorými kolegami a našimi študentmi plánuje ciele v oblastiach rozvoja talentu, športovej a dobrovoľníckej činnosti i v dobrodružnej expedícii. Naši študenti sa smelo pustili do pravidelných cvičení a tréningov so svojimi mentormi, a po úspešnom ukončení, získajú bronzovú medailu vojvodu z Edinburghu, ktorá im pomôže v prijímaní na zahraničné vysoké školy a naučí ich cielene a pravidelne pracovať na sebe.

     • Propagácia školy na Moskovskej ZŠ

     • Vedenie Moskovskej  základnej školy nás pozvalo na prezentáciu stredných škôl. Tak sme si nachystali letáčiky, prezentácie a široký úsmev, a našu školičku sme propagovali najlepšie ako sme len vedeli.

    • Burza kníh
     • Burza kníh

     • Nedalo sa nevšimnúť si, že pri vrátnici pribudla jedna nová skrinka. Ide o tzv. Burzu kníh. Nikde nenájdete registračnú pokladnicu, lebo sa platí jednoducho: kniha za knihu. Kde sa zrodila táto myšlienka? Viac už p. prof. Lamperová: "Vzniklo to tak, že niektoré kolegyne doma upratovali a našli mnoho kníh, ktoré už ony alebo ich deti nečítajú a rady by ich posunuli niekomu inému, kto by sa potešil. Tak sme vymysleli tento nápad s burzou kníh - každý môže priniesť nejakú knihu/knihy, ktoré nepotrebuje a druhému by urobili radosť a môže si zas vziať nejakú inú knihu. Knihy môže každý položiť do pripravenej policovej skrine. Mali by byť v dobrom stave, čisté, neroztrhané."

      Celá táto aktivita má podľa p. profesorky "posúvať si navzájom knihy a tak zvýšiť záujem o čítanie." Uvidíme, akú odozvu bude mať táto novinka v škole, no minimálne do konca školského roka tu Burza kníh bude aj pre vás. 

    • Deutscholympiade 2017/2018
     • Deutscholympiade 2017/2018

     • 18. januára nás na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku pekne reprezentovali víťazi školského kola súťaže: Martina Gombalová (Septima, 3. miesto), Dominik Lukáč (Kvinta, 4. miesto), Natália Kopálová (Kvinta, 6. miesto), Žofia Kubašková (Kvarta, 6. miesto), Mária Anna Gábrišová (Oktáva, 7. Miesto) a Katarína Synaková (Sekunda).

      Víťazi školského kola Katharina Schönafinger (Prima) a Adam Bobák (IV.B) nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže.

      Všetkým úspešným nemčinárom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Koledovanie v prezidentskom paláci

     • Našu študentku Moniku Paľovovú zo 4.B ako sprevádzajúcu osobu koledníckych skupiniek zo Serede, Ľubice a Prievidze prijal na Nový rok v mene všetkých koledníkov Dobrej noviny prezident Andrej Kiska. Zavinšovali a zaspievali nie len prezidentovi i jeho spolupracovníkom, aby Vianočná radosť z narodenia Krista priniesla do jeho práce veľa požehnania a pokoja.

      Témou 23. ročníka Dobrej noviny, na ceste k životu, vystihuje projekt zdravotnej starostlivosti pre matky s deťmi v Alitene, na severe Etiópie. Andrej Kiska vyjadril svoju podporu a povedal,

      že je ako prezident veľmi hrdý na projekty Dobrej noviny.

     • JUVENES TRANSLATORES

     • V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže mladých prekladateľov JUVENES TRANSLATORES, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Súťaž vyvrcholila seminárom „Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia?“ v Bratislave, na ktorej nás reprezentoval Vojtech Höhn zo Sexty.
      Víťazmi školského kola súťaže za jednotlivé jazyky sa stali:
      1. miesto: Ema Štullerová (AJ), Adam Belko (FJ) a Vojtech Höhn (NJ)
      2. miesto: Adam Zemko (AJ), Jakub Duda (FJ) a Adam Bobák (NJ)
      3. miesto: Terézia Uhrinová (AJ) a Lukáš Piršč (FJ)
      Všetkým mladým prekladateľom blahoželáme a prajeme ďalšie jazykové úspechy.

    • Ples KGŠM
     • Ples KGŠM

     • Milí rodičia, študenti a absolventi i všetci zamestnanci školy. Srdečne Vás pozývame na náš školský ples, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2018 v jedálni J. Murgaša o 19:00. Lístok stojí 15 Eur a môžete si ho zakúpiť u Lucii Štecovej od 15. 1. do 5. 2. na adrese: lucia.stecova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0915 819 688. Zároveň, Vás, prosíme o sponzorské dary do tomboly. Tešíme sa na Vás. S pozdravom, organizačný tím plesu KGŠM.

    • Javorčatá na spoločných modlitbách veriacich
     • Javorčatá na spoločných modlitbách veriacich

     • Dňa 29. novembra sa náš školský spevokol už druhýkrát zúčastnil ekumenickej bohoslužby a spoločných modlitieb veriacich v Banskej Bystrici. Kým minulý rok (2016) bol spoluorganizátorom a hostiteľom katedrálny chrám sv. Františka Xaverského, tento rok sa predstavitelia náboženských spoločenstiev stretli v  chráme Evanjelickej cirkvi a.v. v Lazovnej ulici. Hoci program začínal dosť neskoro, o 20:00, čo mohol byť pre niektorých (najmä internatistov) istý problém, väčšina nášho spevokolu vydržala statočne až do konca spoločnej bohoslužby pozostávajúcej z modlitieb, piesní  a prednášok.

      Duchovní rímskokatolíckej, evanjelickej, gréckokatolíckej, baptistickej a apoštolskej cirkvi, náš spevokol, 2 spevokoly evanjelikov (mládežnícky a dospelácky), a spevácke duo Cirkvi bratskej postupne priniesli svoje modlitby, piesne a príhovory. Veľmi zaujímavým prekvapením bola účasť predstaviteľov židovskej obce na Slovensku a moslimskej komunity na Slovensku. Hoci sa program bohoslužby pretiahol do neskorých večerných hodín, spoločné pohostenie pripravené v bývalej evanjelickej fare bolo naozaj ako agapé prejavom vzájomnej úcty a  lásky k spoločnému jedinému Bohu. Pekná skúsenosť z udalosti, na ktorej naše „Javorčatá“ nemohli chýbať!

       

      Laco Javorský

    • Javorčatá spievali pre väznené ženy
     • Javorčatá spievali pre väznené ženy

     • Dňa 19. Decembra 2017,  v čase predvianočného zhonu, si náš školský  spevácky zbor „Jarovčatá“ našiel kúsok vzácneho času a  piesňami  z vlastného repertoáru potešil ženy vo výkone trestu, pracujúce v rekreačnom stredisku Ministerstva vnútra v Bienskej doline v Kováčovej. Každú  pieseň s hlbokým textom a posolstvom, uviedol p. profesor Javorský krátkou meditáciou. Na začiatku bolo možno trochu cítiť rozpačité pocity na oboch stranách, ktoré však  postupne  vystriedal pocit šťastia, vďačnosti  a dojatia,  čo sa prejavilo, kde tu, malou slzičkou na tvárach v obecenstve. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc a sprítomnili tak už blížiacu sa vianočnú atmosféru.  

      Sme vďační za to, že sme svoj čas a talenty investovali do tejto služby. Odmenou nám bolo nielen to, že sa o nás  organizátori veľkoryso postarali, čo sa týka odvozu a dovozu a bohatého občerstvenia po koncerte, ale hlavne, že naša návšteva bola skutkom milosrdenstva (väzňov navštevovať) a prejavom lásky voči tým, ktorým život mnoho dobra nedoprial.

      Erika Lišaníková

    • Výsledky Biblickej olympiády
     • Výsledky Biblickej olympiády

     • Rekordných 78 žiakov a študentov nášho gymnázia sa zapojilo pred Vianocami do školského kola Biblickej olympiády. Z toho v prvej kategórii (mladší) súťažilo 32 žiakov, v druhej kategŕii (starší) 46 študentov. V siedmich súťažných úlohách z knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka najlepšie uspeli študenti:

      1. kategória: Martina Kopálová, Katarína Mečiarová, Michaela Mazárová a Mária Kružliaková (ako náhradníčka)

      2. kategória: Zuzana Palušová, Natália Kopálová, Jakub Kunda a Mária Mojšová (ako náhradníčka)

      Títo žiaci budú ďalej ako jedno družstvo reprezentovať našu školu vo vyšších kolách Biblickej olympiády, ktorú zastrešuje Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska.

      Celkové výsledky žiakov a študentov, ktorým sa týmto spôsobom chcem poďakovať za ich čas strávený nad Knihou kníh, si môžete pozrieť v tabuľkách. 

      Vyhodnotenie_1._kategorie.pdf

      Vyhodnotenie_2._kategorie.pdf

     • Celoročná dejepisná súťaž 2017/2018

     • Aj tento školský rok si pre vás dejepisári pripravili CELOROČNÚ DEJEPISNÚ SÚŤAŽ. Keďže máme na konci  letopočtu osmičku, pozrieme sa spoločne na významné „osmičkové roky“ 20. storočia.

      Toto storočie bolo totiž veľmi bohaté na udalosti, ktorých datovanie sa končí osmičkou: v roku 1918 vznikla Československá republika – jej zánik sa začal rokom 1938, rok 1948 sa stal rokom počiatku komunistickej totality, v roku 1968 sa vpádom okupačných vojsk  skončila snaha ľudí o jej reformu.

      Práve týmto významným dátumom sa bude venovať naša trojkolová dejepisná súťaž.

      Môžu sa do nej zapojiť MALÍ aj VEĽKÍ - stačí len prečítať jednu knihu, ktorá sa viaže k danému dátumu a potom do určeného termínu zodpovedať na zadané otázky a vypracovať úlohy. Súťaž vyhodnotíme na konci školského roku a najlepší z vás budú odmenení peknou cenou.

     • Mladí matematici súťažili – Pytagoriáda a Náboj Junior

     • Dňa 14. 12. 2017 sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo 39. ročníka matematickej Pytagoriády. Víťazom, a tiež ostatným úspešným riešiteľom, gratulujeme. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý má správne vyriešených aspoň 10 z 15 zadaných príkladov. Ďalšie bonusové body je možné získať aj za ušetrený čas. Postupujúcim žiakom prajeme, aby dobre obstáli aj v ďalšom kole.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali

      • v kategórii P7 (žiaci sekundy): 1. Boris Senček (spolu 24 bodov), 2. Šimon Hajkovský  (22 bodov), 3. Katarína Murinová (18 bodov), 4. Daniel Buday (17 bodov), 5. Karin Kozeleková (16 bodov) a 6. Miriam Minková (15 bodov),
      • v kategórii P8 (žiaci tercie) 1. Martina Kopálová (spolu 18 bodov).

       

      Družstvo našich kvartánov (Alexandra Eva Belková, Kristína Mozolíkov, Ján Murin a Patrik Valentíny) si vyskúšalo tímovú spoluprácu pri riešení matematických i fyzikálnych úloh na medzinárodnej súťaži Náboj JUNIOR. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, počas ktorej sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Prebehla 24. 11. 2017 súčasne v rôznych mestách Slovenska, v Českej republiky a Poľska. Naše družstvo sa umiestnilo na 7. mieste medzi 18, ktoré súťažili v Banskej Bystrici, na 52. (z 379) na Slovensku a na 143. (zo 686) celkovo. Gratulujeme.

    • Zájazd Bath
     • Zájazd Bath

     • Milí študenti, rodičia,

      ako už určite viete, naša škola získala možnosť zúčastniť sa zájazdu do Anglicka (konkrétne mesta Bath, juhozápadu Anglicka, ale aj Londýna). V týchto dňoch vyberáme zálohu 120 EUR, ktorú, pokiaľ máte seriózny záujem zúčastniť sa zájazdu, je nutné zaplatiť do 18. 12. 2017 spolu so záväznou prihláškou. Tú možno nájsť spolu s informáciami pre rodičov a so Všeobecnými poistnými podmienkami v prílohe tejto správy.Tí, ktorí ste už zálohu zaplatili, musíte ešte vytlačiť a vyplniť záväznú prihlášku.

      Doposiaľ (do 11. 12. 2017) bolo uhradených 9 záloh, aj keď predbežný záujem malo cca. 20 študentov. Pokiaľ sa do uvedeného dátumu,. t.j. 18. 12. 2017 nevyzbiera aspoň 15 zálohových platieb, zájazd sa neuskutoční a vyzbierané peniaze vrátime sklamaným záujemcom. Ponuka však stále platí aj pre tých, ktorí pôvodne neprejavili záujem, ale rozmysleli si to a chceli by ísť. Prednosť budú mať tí, ktorí zaplatia zálohu, nie tí, ktorí sú v zozname predbežných záujemcov. Predpokladáme, že z našej školy by mohlo ísť aj 20 ľudí.

      Niekoľko ďalších informácií:

      1. V cene zájazdu je zahrnuté aj storno poistenie. Napr. storno zo zdravotných dôvodov - poisťovňa vracia 80% z uhradenej čiastky. Ďalej, storno z iných ako zdravotných dôvodov: pokiaľ sa stornuje 0 až 6 dní pred odchodom, pokuta je 100%, 29 až 7 dní pred odchodom - 75%, 30 dní až šesť týždňov pred odchodom - 0%.

      2. Deti budú ubytované po 2 až 4 v jednej rodine. Vždy iba dievčatá alebo chlapci spolu. Deti si sami tvoria skupinky, ktoré nahlásia vyučujúcemu.

      3. V cene je zahrnutá aj strava - plná penzia

      V prípade ďalších otázok sa pokojne obráťte na p. Petra Poliaka.

      Prihlaska-studenti__SK_bez_vychazek.doc

      Informace_pro_rodice.pdf

      Vseobecne_poistne_podmienky.pdf

     • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

     • Organizácia dňa:

      7,55: Korunka Božieho milosrdenstva v kaplnke školy

      8,00 - 8,50: sv. omša

      9,00 - 11,45: triednické hodiny, divadelné predstavenie študentov KGŠM v učebni P204, prednáška a beseda v kaplnke s terapeutom a bývalými klientmi Resocializačného zariadenia Kráľová o problematike drogovej závislosti.

      12,00: obed

      Uvedený program bude prebiehať v troch blokoch v rozsahu cca 1 vyučovacej hodiny a študenti budú rozdelení do skupín podľa rozpisu na nástenke suplovania.