• Úspechy žiakov KGŠM na predmetových olympiádach

     • Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali školu na okresných a krajských kolách predmetových olympiád. Tým, ktorým sa podarilo získať umiestnenie na stupňoch víťazov, srdečne gratulujeme . Veríme, že čoskoro pribudnú ďalšie úspechy.

      Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku:

      1. miesto v kategórii 2B (postup do celoslovenského kola) – Silvia Vaníková - septima

      3. miesto v kategórii 1A - Terezka Turčanová - sekunda

      3. miesto v kategórii 1B - Matúš Senček - kvarta

       

      Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku: 

      3. miesto v kategórii 1C - Ester Jankovičová - kvarta

       

      Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku:

      2. miesto v kategórii 2C - Adam Bobák - III.B

       

      Krajské kolo chemickej olympiády:

      2. miesto (postup do celoslovenského kola) - Zuzana Palušová - sexta

      3. miesto - Daniel Uherek - septima

       

      Okresné kolo geografickej olympiády:

      1. miesto v kategórii E - Matúš Senček - kvarta

      3. miesto v kategórii F - Agnesa Monišová - sekunda

       

      Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku:

      1. miesto v kategórii 2A - Adam Zemko – sexta

       

      Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku:

      3. miesto v kategórii 2A - Martina Gombalová - sexta

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do Biblickej olympiády, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska. Obsahom súťaže bolo spoznanie niekoľkých biblických kníh. V školskom kole, ktoré sa konalo 7. februára, súťažilo 15 žiakov v 1. kategórii (mladší) a 30 v 2. kategórii (starší).
      Víťazmi mladšej kategórie sú Martina Kopálová, Alexandra Súlovcová a Danka Macková (náhradník Adam Haľak). V druhej kategórii zvíťazili Bea Hrabajová, Jakub Duda a Lukáš Piršč (náhradníčka Mária Mojšová). Víťazi, ktorí doteraz bojovali sami za seba, vytvoria odteraz 3-členné družstvo a budú tak reprezentovať školu v okresnom kole Biblickej olympiády v marci.
       
      Celkové výsledky a umiestnenie súťažiacich si môžete pozrieť v prílohe.
     • Oznam pre uchádzačov o štúdium

     • Na stránkach školy boli aktualizované kritériá prijímacích skúšok do prímy a prvého ročníka. Podrobnosti sa dozviete po kliknutí na nasledovný odkaz: http://kgsm.edupage.sk/text1/? 

       

     • 4. ročník Winter Classic

     • 4. ročník Winter Classic - Obrázok 1Ďeň pred Vianocami sa v našej telocvični uskutočnil už 4. ročník basketbalovej exibície medzi našimi žiakmi a absolventami KGŠM. Vo výbornom zápase sa opäť presadili absolventi, ktorí zvíťazili 41:32. Novinkou boli súťaže počas prestávky. V tresných hodoch zvíťazil Michal Izrael a v trojkových pokusoch Lukáš Slepčan. Veľká vďaka patrí všetkým účasníkom a hlavne Oliverovi Kamenskému, ktorý túto milú akciu zorganizoval.

     • Školský ples

     • Školský ples - Obrázok 1Srdečne Vás pozývame na náš školský ples 11. 2. o 19:00 v našej jedálni SPŠ J. Murgaša. Pozor! Lístky sa dajú zakúpiť iba do 6. 2. 2017. Zároveň Vás prosíme  o sponzorské ceny do tomboly alebo upečenie koláča na ples. Tí z Vás, ktorí chcú akokoľvek prispieť alebo si zakúpiť lístok, ozvite sa Mgr. Lucii Štecovej na mail: lucia.stecova@gmail.com
      Ďakujeme a tešíme sa na Vás. :)

     • Oznam pre držiteľov ISIC preukazov

     • Od pondelka tohto týždňa je v ponuke ORANGE nový paušál – ISIC paušál. Obsahuje 100 minút do všetkých sietí v SR a v EÚ, 50 sms/mms, 2 GB dát, 5 čísiel v sieti ORANGE zadarmo a prenos neprevolaných minút do ďalšieho mesiaca. To všetko len za 9 eur/mesačne. Tento paušál je samozrejme dostupný aj pre držiteľov ITIC preukazov. Viac sa dozviete na www.isicpausal.sk

      Oznam pre držiteľov ISIC preukazov - Obrázok 1

       

     • Zber papiera

     • Fotogaléria

      Vyhodnotenie.doc

      Zber papiera - Obrázok 1Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do zberu papiera. Spoločne sme vyzbierali 2424,70 kilogramov. Tento rok boli opäť odmenené prvé tri triedy a to: sekunda, príma a tercia. Všetky triedy dostali balíky toaletného papiera a tercia si za 1. miesto pochutnala aj na sladkej torte. Zo žiakov vyhrali: Brada Matej z tercie, Škorupová Lucka zo sekundy a Kozeleková Karin z prímy.Všetci študenti dostali pekné knihy a čokoládky. Ďakujeme všetkým zúčastneným a srdečne blahoželáme. Zber papiera - Obrázok 2

     • Návšteva otca biskupa

     • Návšteva otca biskupa - Obrázok 1Fotogaléria

      7. decembra navštívil našu školu náš otec biskup Mons. Marián Chovanec. Tak ako každý rok, ani tento rok nechcel vynechať besedu s maturantami. V neformálnej atmosfére sa mohli štvrtáci pýtať na najrôznejšie otázky. A to, že otázok bolo veľa svedčí aj fakt, že sa celá beseda predĺžila na tri vyučovacie hodiny. Otec biskup následne ešte pozdravil a požehnal učiteľov v zborovni a poprial im požehnané sviatky.

     • ČS dejepisná súťaž

     • ČS dejepisná súťaž - Obrázok 1Naše gymnázium pravidelne potvrdzuje svoje kvality. Inak tomu nebolo ani 24. novembra 2016, kedy sa v Chebe konalo finále  25. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Pôvodne to bola len česká súťaž, no  prekročila hranice a tretíkrát sa tak konali krajské kolá aj v Slovenskej republike. V Chebe sa tento rok stretlo spolu 75 gymnázií z oboch republík.

      Tieto gymnáziá boli úspešné v krajských kolách. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 16 gymnázií, z každého kraja dve gymnázia, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch priečkach v krajskom kole. Našim gymnazistom sa  podarilo postúpiť z krajského  kola, a tak sa  po prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže v tomto západočeskom meste. Naše gymnázium zastupoval trojčlenný tím študentov v zložení Adam Štuller, Ondrej Jedinák a Bea  Hrabajová        (v pôvodnom tíme Zuzana Petrášová-ale zmaturovala a už nás nemohla reprezentovať) pod vedením Mgr. Zuzana Jirmerovej.

      Každý rok sa súťaž venuje určitému obdobiu spoločných česko-slovenských dejín. Tímy v priebehu súťaže prezentujú svoje vedomosti v 4 kolách v náročných písomných testoch, ktoré sa v tomto roku týkali obdobia ( 1945-48). Približne šesťdesiat percent otázok bolo v češtine, zvyšok v slovenčine. Otázky vysoko prevyšovali stredoškolskú úroveň, autori testov, vysokoškolskí pedagógovia, pristúpili k veľmi špecializovaným otázkam. Súťaž je tak veľmi náročná a práve tým sa odlišuje od ostatných stredoškolských súťaží. Práve svojou náročnosťou a obsadením nemá v strednej Európe obdobu. Všetci účastníci vyhrali už len tým, že postúpili do  chebského finále.

      Dejepisná súťaž študentov gymnázií organizovaná Gymnáziom Cheb sa konala pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Senátu Českej republiky a renomovaných českých a slovenských historikov. Finančne ju podporili ministri a poslanci z oboch republík, niekoľko desiatok firiem, podnikateľov a miest.

      Z Chebu si každý účastník finále odniesol nielen veľa zážitkov a skúseností, ale aj množstvo zaujímavých historických kníh ,ktoré gymnazistom pomôžu v novom ročníku Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Naši študenti obsadili krásne 12. miesto v rámci SR.

      ČS dejepisná súťaž - Obrázok 2ČS dejepisná súťaž - Obrázok 3

    • Informatická súťaž iBobor
     • Informatická súťaž iBobor

     • V novembri na našej škole prebehla celoštátna súťaž informatický bobor.  Zúčastnilo sa na nej 64 žiakov v štyroch kategóriách. Jakub Duda získal plný počet bodov a patril k víťazom na Slovensku. V súbore ibobor.pdf zverejňujeme iba tých najúspešnejších v rámci našej školy. Ostatní žiaci si môžu svoj výsledok pozrieť na ibobor.sk.

     • Exkurzia do Osvienčimu

     • Exkurzia do Osvienčimu - Obrázok 1Aby sme pochopili veci okolo seba a mohli vytvárať budúcnosť sveta, musíme sa často zastaviť a obzrieť sa za seba, do minulosti.  29. novembra 2016 sme navštívili múzeum holokaustu v bývalom koncentračnom tábore, v poľskom Osvienčime. Študenti tretích ročníkov, septimy a kvarty tu mohli vidieť a precítiť, akej hrôzy je schopný človek vo svojej zaslepenosti a nenávisti. Osudy ľudí, ktorí na tomto mieste trpeli a zomierali nás naplnili smútkom, dojatím a mnohými otázkami. Všetci ale veríme, že táto minulosť sa už nikdy opakovať nebude. To je aj naše životné poslanie!
     • Úspech našej žiačky na literárnej súťaži

     • Úspech našej žiačky na literárnej súťaži - Obrázok 1Ema Štullerová z I.B získala cenu miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne za príspevok do tematickej oblasti Kyberšikana v XXIV. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. K úspechu jej gratulujeme!!!

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Obrázok 125. novembra sa na KGŠM konala olympiáda v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, v ktorých zvíťazili: Filip Viktor Babela, Benjamín Štrba, Adam Zemko, Mária Bučíková. Všetkým blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a držíme im palce do okresného kola olympiády, kde nám okrem uvedených žiakov bude v kategórii anglofónov, ktorá nemala školské kolo, reprezentovať Hugo Hirt.

       

     • RORÁTY 2016

     • RORÁTY 2016 - Obrázok 1Srdečne Vás všetkých pozývame na rorátne sv. omše počas tohoročného adventu. Každý týždeň (s výnimkou neúplného posledného) budú raz do týždňa, vždy v rovnakom čase, a to o 6,30 hod. Po nich budú aj spoločné raňajky v učebni P 204. Domáce dobroty sú veľmi vítané :-) 
      Termíny: štvrtok 1. decembra; utorok 6. decembra a štvrtok 15. decembra.
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Vzhľadom k často sa vyskytujúcim neskorým príchodom na 1. vyučovaciu hodinu sme v septembri do školského poriadku doplnili nasledovné ustanovenie: Žiak je povinný prísť do školy najneskôr 5 minút pred vyučovacou hodinou, ktorou  sa mu v daný deň vyučovanie začína.

      Kedže mnohí žiaci toto ustanovenie opakovane porušovali, boli sme nútení zaviesť nasledovné výchovné opatrenie: vnútorné dvere školy (medzi vstupným vestibulom a vrátnicou) budú od 7:55 do 8:10 zamknuté. Žiaci, ktorí prídu neskoro, budú musieť čakať vo vestibule školy do 8:10, kedy ich pani vrátnička pustí do tried. Vyučujúci im do triednej knihy zaznamenajú neskorý príchod na hodinu. 

       

    • Objav tvár Otcovho milosrdenstva
     • Objav tvár Otcovho milosrdenstva

     •  
      "Objav tvár Otcovho milosrdenstva", to bol názov projektu, ktorý vyhlásil Diecézny školský úrad pre cirkevné školy vo svojej pôsobnosti. Do projektu, ktorý sledoval aktivity škôl počas Jubilekného roka milosrdenstva, sme sa zapojili aj my. V utorok 15. novembra naši tretiaci Lenka, Rasťo a Jožko prezentovali aktivity na našej škole počas Jubilea. Inšpirovať sme sa však mohli aj mnohými inými aktivitami, s ktorými sa podelili žiaci a študenti iných cirkevných škôl. Súčasťou stretnutia bolo aj hlasovanie o najkrajší obraz s tématikou milosrdenstva. Vyhrala ju žiačka banskoštiavnického gymnázia. Dal by Pán, aby milostivý čas ešte dlho nezapadol prachom v našej pamäti. Vlastne nikdy... 
       
       
     • Zájazd do Štrasburgu

     • Strasburg.docx

      Smelá Triedna v Štrasburgu aneb Saši a Adama príhoďi a skúsenosťi

      V nedeľu 23. 10. 2016 sa na pozvanie europoslanca, pána Štefanca, uskutočnil zájazd do Strasburgu, jedného z troch sídel európskeho parlamentu. Okrem ďalších 27 ľudí z celého Slovenska sa na tomto zájazde zúčastnila aj výprava KGŠM v zložení mňa, pani profesorky Lamperovej a Saši Fuschovej.

      Vyrážali sme z Bratislavy hneď ráno o 5.45 hod. a po 12-hodinovej namáhavej ceste autobusom s piatimi prestávkami na vycikanie sme dorazili do západonemeckého mesta Bühl. Tu nás hneď od autobusových dverí privítala, ako vždy, ľubozvučná nemčina a krásny hotel - kláštor Kloster Maria Hilfe, vlastnený rádom sestier, ktorého meno mi ušlo, v ktorom sme boli ubytovaní.  

                  Nasledujúce dva dni sa niesli v znamení alsaskej metropoly, kam sme vyrážali už nekresťansky skoro - o 10 hodine rannej.  Po krátkej hodinovej ceste a, takpovediac, okamžite po prekročení francúzskych hraníc sa nám naskytol pohľad na toto krásne mesto, v ktorom sa spája to najlepšie z nemeckej a francúzskej kultúry, aj to najkrajšie zo stredovekej a modernej architektúry. Prvý deň patril historickému centru, ktoré sme si mali možnosť prezrieť po vlastných nohách aj z vyhliadkovej lode, plávajúcej po rieke, ktorá obteká celé centrum.  Po tradičnom alsaskom obede - Flamkuchen (také bryndzové halušky na lístkovom ceste, ale bez halušiek) sme sa rozišli v meste a mali sme možnosť na vlastnej koži zažiť nezameniteľnú štrasburgskú atmosféru priamo z autentických obchodov so suvenírmi. Po hodinovej naháňačke za kníhkupectvom sme sa napokon vracali bez knižky pre pani zástupkyňu, no o poriadny zážitok bohatší.

                  Druhý deň už bol rezervovaný priamo pre európsky parlament. Najprv sme ale navštívili známe Orangérium a Bocianáreň. Názov týchto záhrad pravdepodobne odkazuje na hojný výskyt bocianov a citrusov, nanešťastie pre nás už ale bolo pokročilé ročné obdobie a jediné bociany, ktoré sme videli, boli tie v klietkach. Po prehliadke záhrad sme pešo prišli k budove parlamentu, kde nás už čakal pán poslanec. Po skvelom obede v kantíne parlamentu sme sa s ním boli pofotiť pri európskych vlajkách, čo sa neobišlo bez menšieho trapasu, ako sa už na slovenských turistov patrí. Jeden nemenovaný účastník totiž vytiahol vlajku EU a tak trocha sa mu tam rozpadla, na čo sa ešte aj kývajúci europoslanec Braňo Škripek radšej otočil a prestal sa priznávať k našej skupine. Nasledovala prednáška o Európskej únii a debata s Ivanom Štefancom, potom sme sa odobrali priamo do rokovacej sály a boli sme svedkami zasadania parlamentu.

                  Nasledujúcich jedenásť hodín sme opäť strávili v autobuse a v stredu ráno o 6.45 hod. sme nakoniec prekročili slovenské hranice. A to bol koniec jedného krásneho výletu, z ktorého si každý z nás odniesol kopu skvelých zážitkov, ktoré nám len tak z pamäte nevymiznú.  Som veľmi rád, že som mal možnosť navštíviť také krásne mesto a ešte v takej úžasnej spoločnosti.

      Adam Štuller, 4. A