• Začiatok školského roka

     • Školský rok 2023 - 2024 otvoríme 4. 9. 2023 (pondelok) slávnostnou sv. omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského o 8:30. Žiaci sa s triednymi učiteľmi stretnú pred Katedrálou.

      Po skončení sv. omše môžu ísť žiaci domov. Výnimkou sú žiaci I. A, I. B, a prímy, ktorí prídu o 8:00 do budovy školy (Hurbanova 9), odkiaľ spoločne s novými triednymi učiteľmi pôjdu na svätú omšu. Z Katedrály sa vrátia s triednymi do školy, kde budú mať prvé triednické hodiny a dostanú základné informácie.

      Školský internát bude otvorený v pondelok 4. 9. 2023 od 6:40 hod.

      Tešíme sa na stretnutie.

     • Exkurzia vo Viedni

     • V utorok 16. mája sme sa autobusom skoro ráno vybrali na výlet do Viedne. Cestou tam nám pán sprievodca porozprával veľa zaujímavostí o histórií a kultúre Viedne. Našou prvou zastávkou boli krásne zelené záhrady Schönbrunnu. Potom sme navštívili múzeum sveta. Bolo zaujímavé a veľmi sa nám páčilo. Pešo sme sa presunuli až k Dómu sv. Štefana, kde sme si mohli poobzerať námestie. Predvečerom sme sa presunuli k autobusu a unavení ale spokojní vyrazili naspät domov. Síce nám skoro celý čas pršalo, ale veľmi sme si výlet užili.

     • Nakoniec bronzové medaily...

     • Na krajských majstrovstvách v 3X3 basketbale, ktoré sa konali 10.5. vo Zvolene, sme v konkurencii 9 tímov skončili na  3. mieste a získali bronzové mediaily. 

      V skupine sme si pripísali víťazstvá nad Breznom, Kalinovom a Veľkým Krtíšom a jediná prehra s neskorším víťazom z Lučenca nás odsunula na boj o 3. miesto. V ňom sme zvíťazili nad domácim Zvolenom a tešili sa z cenného bronzu.

      Veľká vďaka patrí našim úspešným reprezentantom: Tadeášovi Ferencovi, Lukášovi Huťkovi, Jánovi Rafajovi a Michalovi Hajkovskému.

     • Exkurzia do Martina

     • Streda 22.3.2023 bola pre našich kvartánov dňom, kedy v Testovaní 9 preukazovali svoje získané vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Ich starší spolužiaci z II.A a sexty sa v tento deň zúčastnili dejepisno-slovenčinárskej exkurzie v Martine. Cieľom bolo navštíviť Maticu slovenskú a to hneď v dvoch budovách. Exkurziu sme začali v sídle súčasnej Matice slovenskej a pokračovali sme v jej historicky prvej budove na námestí, ktorá v súčasnosti patrí Slovenskej národnej knižnici a je v nej Literárne múzeum. Komentované prehliadky pomohli oživiť múry dávnou slovenskou históriou a cez hlavných aktérov tej doby a ich diela sme ešte viac porozumeli Slovenskému národnému hnutiu a jeho významu nielen pre 19.storočie, ale aj našu súčasnosť.

     • Exkurzia do Paríža

     • „Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť a raz zažiť ako sa o tom stokrát učiť!“ V duchu tohto hesla sa francúzštinári nášho vyššieho gymnázia zúčastnili exkurzie do Paríža v týždni 27.-31.3.2023. Paríž nás skutočne očaril. Jeho široké bulváre, ale aj malebné uličky v štvrti Marais, moderná štvrť La Défense ako aj stará štvrť Montmartre s ikonickým Sacré-Coeur. Nezabudnuteľná bola cesta metrom, prechádzka pomedzi umelecké diela v Louvri, ale aj v prekrásnych záhradách vo Versailles, Tuilleries či promenáda po Champs-Elysées...všetky múzeá, pamiatky všade, kam sme sa pozreli. Najkrajší zážitok ostáva z výstupu na Eiffelovu vežu a jej výhľady cez deň i v noci. Počas troch intenzívnych dní sme v Paríži videli, zažili, ochutnali veľa, ale i napriek tomu sa tam všetci ešte určite chceme vrátiť...pretože Paríž je vždy dobrý nápad.

     • Spievam po francúzsky

     • Marcový mesiac frankofónie sme aj na KGŠM zavŕšili účasťou našich žiakov na speváckej súťaži Spievam po francúzsky. Krajského semifinále v Žiline 24.3.2023 sa zúčastnili v kategórii 15-17 rokov Lívia Obšajsníková z kvarty – hudobný doprovod jej robili Martin Švidraň, Samuel Sobota a Šimon Leškanič. V kategórii 18+ nás reprezentovali Pavol Chovan z III. B a Kristína a Martina Kopálové zo sexty a oktávy. Blahoželáme k peknému tretiemu miestu sestrám Kopálovým, ale úprimne ďakujeme všetkým za ich čas, nadšenie a talent, ktorým prispeli k reprezentácii našej školy, ale aj šíreniu frankofónnej kultúry na Slovensku.

     • Mladí basketbalisti víťazmi OK v basketbale 3X3 žiakov ZŠ

     • Družstvo KGŠM zvítazilo na okresnom kole v basketbale 3X3 žiakov ZŠ za účasti siedmich tímov, pričom uspelo vo všetkých piatich stretnutiach. Postupne zvíťazili nad ZŠ Dumbierska, ZŠ Radbvanská, ZŠ Spojová, v semifinále nad ZŠ Badín  a vo finále opäť nad ZŠ Ďumbierska.

      Družstvo tvorili: Lukáš Huťka, Tadeáš Ferenc, Michal Hajkovský a Ján Rafaj.

      K prvému miestu a k postupu na krajské kolo srdečne gratulujeme.

     • Úspechy umeleckého slova

     • Koncom marca sa viacerí žiaci nášho gymnázia zúčastnili súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy.

      Na celoslovenskom kole súťaže A Slovo bolo u Boha sa Jakub Hudec (kvarta) umiestnil na parádnom 1. mieste v prednese prózy a Dominika Nociarová (kvinta) na skvelom 2. mieste v prednese poézie.

      Jakub Hudec reprezentoval školu aj v súťaži Kováčova Bystrica, kde získal úžasné 2. miesto v prednese prózy a nádherné 1. miesto si vybojoval Matej Tešlár (I.A).

      Všetkým blahoželáme a tešíme sa zo získaných úspechov.

     • Ples KGŠM - POĎAKOVANIE

     • Veľmi pekne ďakujeme celému organizačnému tímu a všetkým pomocníkom, ako aj učiteľom a rodičom, ktorí pomáhali zorganizovať náš školský ples. Ďakujeme všetkým sponzorom, ako aj tým, ktorí napiekli koláčiky. Ďakujeme aj všetkým Vám, zúčastneným študentom, že ste sa správali slušne, a že celý ples prebehol bez problémov.

      ĎAKUJEME SPONZOROM:

      CK SATUR, LULA POTTERY, PIZZALINO BB, ROSA SLOVENSKO, BEST THERAPY LUČENEC, EVIJO BB, RODINA ELEKOVÁ, RODINA MURGAŠOVÁ - E-CYCLING, ELSPO, FUGGEROV DVOR, MASARYKOV DVOR, PAPIERNÍCTVO DAFFER, ESSO POD VEŽOU, ESSEL, LUSIJA, PIZZERIA EAT HAM BB, BONJUR BB, KAVIAREŇ POETIKA, KAVIAREŇ VÝKLAD, ATELIER JAVORSKY, OXFORD BOOKSSHOP BB, RODINA ZELENÁ SOFTIP, RÁDIO LUMEN, PRAŽIAREŇ KÁVY ONDREJKA, MEDOVNÍČKY ALŽBETA – P. KNAPPOVÁ, CHOVATEĽSKÉ POTREBY - LABKA – PODLAVICE, RODINA PLICHTOVÁ, RODINA MANÍKOVÁ – HARMONY, OTEC BORIS, PANI PROF. ŠÍPKOVÁ, EVERLIFT SLOVAKIA, DIZAJN KAMENSKÁ, IHRYSKO BB, LEKÁREŇ ZLATÝ POTOK ZV, RODINA FOUNISOVÁ, RODINA KRNÁČOVÁ, RODINA SUROVCOVÁ, RODINA MONIŠOVÁ – MONOKRBY, SALEZIÁNKY BB, RODINA KRAJČIOVÁ, RODINA SENČEKOVÁ, RODINA BALKOVÁ, DCM MAJÁK, PENZIÓN ZORNIČKA, KVETINÁRSTVO NEZÁBUDKA.

     • Akreditácia Erasmus+

     • S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola našej škole schválená žiadosť o akreditáciu v oblasti školského vzdelávania - číslo žiadosti 2022-1-SK01-KA120-SCH-000107655.

      Konkrétne to znamená, že nasledujúcich 5 rokov (2023-2027) sa naši žiaci i zamestnanci budú zúčastňovať viacerých projektov, v ktorých budú mať možnosť si v cudzích jazykoch vyučovaných na našej škole zdokonaliť svoje komunikačné, prezentačné, občianske, enviromentálne, odborné aj spoločenské kompetencie. Veríme, že si každý žiak našej školy nájde oblasť, do ktorej sa aj vďaka ponúknutým aktivitám a mobilitám angažovane zapojí.

      Vďaka akreditácii KGŠM od budúceho roka poskytne žiakom príležitosť zlepšiť svoje jazykové kompetencie absolvovaním časti štúdia na partnerskej škole vo Francúzsku, nadviažeme bilaterálnu spoluprácu formujúcu prodemokratické občianske postoje s partnerskou školou v zahraničí, v rámci humanitných predmetov obohatíme školské kurikulum vyučovaním heritológie (kultúrne dedičstvo) a hľadaním spoločných hodnôt a koreňov európskej kultúry, a to prostredníctvom „native speaker“ odborníkov prizvaných na našu školu, ako aj aktivít a mobilít v rámci bilaterálneho partnerstva. Erasmus akreditácia umožní rozširovať profesijné kompetencie aj zamestnancom školy.

      Azda najširší záber bude mať multilaterálne partnerstvo zamerané na zdravý životný štýl, trvalo udržateľný rozvoj a otvorenosť pre potreby iných. Tento projekt („Život s chuťou“) obohatí naše vyučovanie najmä o zážitkové aktivity, praktické vyučovanie a moderné aktivizačné metódy. K životu s chuťou nepochybne prispejú aj zahraničné mobility na partnerských školách.  

       

     • Naši basketbalisti strieborní

     • Fotodokumentácia

      V utorok 21.2.2023 sa v telocvični KGŠM a SPŠJM uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov SŠ. Zúčastnilo sa ho 10 stredných škôl z okresu Banská Bystrica. Naša škola vyhrala základnú skupinu, pričom postupne porazila Evanjelické gymnázium 30:4, Súkromné gymnázium 29.4, Strednú zdravotnícku školu 28:2, ako aj Strednú športovú školu 22:12.  Vo finále sme sa stretli s Gymnáziom Jozefa Gregora Tajovského. Po víťaznom polčase o dva body a nešťastnom zranení nášho kapitána Jakuba Pálku sme nakoniec  prehrali o jediný bod 29.30. Na krajské majstrovstvá postúpilo družstvo GJGT.

      Strieborné medaily získali: Jakub Pálka, Lukáš Huťka, Bruno Baláž, Michal, Plichta, Michal Gondáš, Benjamín Lulák, Jakub Gondáš, Šimon Sára, Dávid Lipták, Samuel Ferenc.

      Vďaka patrí všetkým hráčom za vynikajúce výkony, usporiadateľom za perfektnú organizáciu turnaja, ako aj divákom za skvelú atmosféru.

      Za foto ďakujeme Kláre Karvašovej z 3.A

     • Projekt "Anjeli strážni"

     • Anjeli strážni je autorský projekt KGŠM zameraný na podporu duševného a fyzického zdravia, s ktorým sme sa zapojili do výzvy MŠVVaŠ "Zdravie a bezpečnosť v školách 2022". Stali sme sa jednou z 19 škôl z celého Slovenska, ktorým ministerstvo na realizáciu projektu pridelilo finančnú podporu.

      Projekt spočíva vo vytvorení podporného rovesníckeho tímu v každej triede, ktorý bude nápomocný vyučujúcim a najmä svojim spolužiakom pri vytváraní zdravého a bezpečného prostredia a dobrej sociálnej klímy. Rovesnícky tím v jednotlivých triedach bude zložený z dvoch "anjelov záchranárov" a dvoch "anjelov psychológov", ktorí absolvujú cielené vzdelávanie.

      "Anjeli psychológovia" sa pod vedením psychologičky a sociálneho pedagóga zúčastnia štyroch 3-hodinových vzdelávacích modulov na témy: 1. duševné zdravie 2. konflikty a ich riešenie, prevencia šikanovania 3. závislosti a ich prevencia 4. komunikačné zručnosti. Okrem teoretických a praktických zručností budú rozvíjať aj veľmi potrebné "soft skills". 

      "Anjeli záchranári" absolvujú kurz 1. pomoci vedený certifikovaným a skúseným inštruktorom. 

      Výstupom projektu bude:

      1. vytvorenie podporného rovesníckeho tímu v každej triede,

      2. vytvorenie osvetových materiálov zameraných na podporu duševného zdravia, zdravého životného štýlu a prevenciu šikanovania, na poskytnutie informácií o krízových linkách a poskytnutie 1. pomoci,

      3. osvetová činnosť rovesníckeho podporného tímu v rámci triednických hodín v jednotlivých triedach,

      4. zabezpečenie učebných pomôcok k nácviku poskytovania 1. pomoci. 

      Sme radi, že naši žiaci prejavili o projekt veľký záujem a ich spätná väzba z prvých vzdelávaní je veľmi pozitívna. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti využijú v prospech našej školskej komunity a tiež v budúcnosti pre svoj vlastný osobnostný a profesionálny rozvoj.       

     • Školský ples 2023

     • Milí študenti, rodičia, kolegovia, zamestnanci školy a naši absolventi. Srdečne Vás pozývame na náš školský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu, 18. februára, v Jedálni UMB v BB na Tajovského 40 o 19:00. Cena vstupného je pre študentov od 15 rokov 20 Eur a pre ostatných 25 Eur. Tešíme sa na Vás.