• Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte

     • V pondelok 2. 9. 2019 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 7:00 hod. Na hormý internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza spredu od telocvične. Nezabudnite si prosím priniesť posteľnú bielizeň (obliečky, plachtu a deku), prezuvky a toaletné potreby (toaletný papier, igelitové vrecká na odpad). Ostatné informácie sa dozviete po kliknutí na tento odkaz https://kgsm.edupage.org/a/internat. Variabilné symboly nových žiakov potrebné pre platbu sú k dispozícii na sekretariáte školy (048/415 30 87). Žiakom, ktorí už boli na internáte ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil. 

     • Informácie o stravovaní pre žiakov 1. ročníkov

     • Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Je preto potrebné, aby mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne, kde získajú aj prístupové kódy pre elektronické prihlásenie sa. Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol - môžete ho zistiť buď priamo v kancelárii jedálne alebo na sekretariáte školy (048/415 30 87).

      Podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz https://kgsm.edupage.org/a/informacie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Edupage umožňuje žiakom a ich zákonným zástupcom vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie nie je podpísané a opečiatkované, ale obsahuje QR kód, ktorý umožňuje jeho overenie. Ako škola však nevieme, nakoľko rôzne inštitúcie takéto potvrdenia akceptujú. Pokiaľ by ste počas prázdnin potrebovali potvrdenie o návšteve školy, môžete to vyskúšať a budeme radi, ak nám potom pošlete e-mail so spätnou väzbou na kgsm@kgsm.sk.

      Podrobné informácie a návod na tlač:

      https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

       

       

     • Hrebeňom Nízkych Tatier

     • V týchto dňoch sa nám na škole končí druhý rok, čo funguje pre našich študentov miestne centrum Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (viac na www.dofe.sk). Máme za sebou cvičnú expedíciu v Jasení a aj náročnú expedíciu na hrebeni Nízkych Tatier, kde nás májové horúce dni prekvapili nezvyčajným ochladením a čerstvou nádielkou snehu. Našťastie šiesti z našich odvážnych študentov všetko v pohode zvládli a momentálne dúfam, že usilovne pracujú na dokončení svojich osobných výziev v oblasti dobrovoľníctva, rozvoja talentu a športovej aktivite. Ak sa im to podarí, dotiahnu do úspešného konca aj papiere a záznamy v svojom elektronickom Dofe denníku, tak sa v septembri zúčastnia slávnostného odovzdávania bronzových a strieborných ocenení, ktoré obohatia ich životopis a budú im pripomínať všetky tie zážitky a skúsenosti, ktoré pri napĺňaní svojich osobných výziev nadobudli. Všetkým, ktorí prispeli k podpore týchto mladých nadšencov z našej školy, ešte raz ďakujem. Aj vďaka Vám sa mohli pripojiť k miliónom mladých ľudí z viac ako 140 krajín celého sveta, ktorí sa rozhodli na sebe pracovať aj vo svojom voľnom čase. 

     • Jazykový kvet 2019 - Celoslovenské finále Nitra

     • Naši nemčinári sa aj tento školský rok prebojovali do celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet a získali tri krásne druhé miesta:

      Petra Polnišerová (II.A) v kategórii poézia a próza prevzatá tvorba;

      Primáni Adam Ondrej Antal, Alena Bartková, Samuel Bottka, Petronela Dianová, Branislav Ďurica, Sára Holasová, Barbora Palušová, Šimon Saxa, Klára Skladaná, Jakub Slovák, Filip Súlovec, Tomáš Širáň, Matej Šuplata, Dávid Tománek a sekundáni Laura Monišová a Samuel Tupý v kategórii nemecká dráma prevzatá tvorba;

      Kvartáni Samuel Bartko, Sára Fedoráková, Tomáš Hronček, Martina Kopálová, Nina Kováčová, Agnesa Monišová, Lea Notová, Juraj Širáň, Richard Tokušev a autor ich divadla Vojtech Höhn (septima) v kategórii nemecká dráma vlastná tvorba.

      Všetkým žiakom blahoželáme k úspechu a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Diakonská vysviacka

     • Náš absolvent, Matej Izrael, bol vysvätený za diakona v sobotu 15. 6. 2019 a celou sv. omšou ho sprevádzal aj náš školský spevácky zbor: Javorčatá. Matejovi vyprosujeme veľa Božích milostí a darov Ducha Sv. a Javorčatám ďakujeme za krásny hudobno-spevácky sprievod.

     • DEŇ RODIČOV A DETÍ

     • Aj tento rok sme mali našu, už tradičnú akciu: "Deň rodičov a detí". V sobotu, 8. júna, sme začali sv. omšou v školskej kaplnke a potom sme pokračovali krátkou scénkou so súťažnými disciplínami. Pochutili sme si na výbornom gulášiku v podaní pána riaditeľa, ako aj na sladkej torte. Ďakujeme rodičom za finančný príspevok na túto akciu, ako aj všetkým animátorom a učiteľom za pomoc. Veríme, že ste sa u nás všetci dobre cítili a že prídete zas. Už teraz sa na Vás tešíme.:)

      A ako nám bolo super, si pozrite na fotkách: https://www.facebook.com/pg/www.kgsm.sk/photos/?tab=album&album_id=2253041584787348

     • Ďalšia spisovateľka v KGŠM

     • V utorok 4. júna 2019 sa k úspešným spisovateľkám v rámci KGŠM pripojila ďalšia. Je to Miriam Minková z tercie, ktorá na autorskej literárnej súťaži Banskobystrické pierko 2019 získala nádherné 1. miesto v próze v  kategórii starších žiakov ZŠ. Miriam zaujala porotu zaujímavým príbehom, bohatou slovnou zásobou a dokonalou štylistikou textu. Na prvý pohľad bolo vidno, že je to sčítaná mladá slečna. Prajeme jej veľa tvorivých síl a dobrých nápadov aj naďalej a tešíme sa z tohto úspechu.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • ISIC karty

     • Od dnešného dňa si môžu žiaci na sekretariáte zakúpiť ISIC známku na šk. rok 2019/2020 a predĺžiť platnosť čipovej ISIC karty. V prípade, že si žiak platnosť čipovej karty nepredĺži, nebude si môcť cez prázdniny uplatniť zľavu v doprave. Niektorí dopravcovia kontrolujú platnosť preukazu obidvoma spôsobmi - vizuálne (známka na ISIC karte) aj elektronicky (v čipe, sms).
      Známka ISIC  - poplatok 10 €. Predĺženie čipovej karty - 3 € za SMS.

     • Vynikajúce výsledky našich žiakov v Testovaní 9

     • O tom, že je KGŠM výbornou školou, svedčia aj výsledky našich kvartánov v Testovaní 9. Priemerná úspešnosť žiakov našej školy vysoko prevýšila národný priemer ZŠ i národný priemer osemročných gymnázií. Teší nás, že našu školu navštevujú tak nadaní žiaci a ďakujeme pani profesorkám, ktoré ich na Testovanie 9 dôsledne pripravili.

      Porovnanie výsledkov Testovania 9 v prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť v priloženom súbore:

      výsledky_Testovania_9     • Aktualizované výsledky prijímacieho konania

     • Po zápise prijatých žiakov na štvorročné štúdium boli aktualizované výsledky prijímacieho konania. Zápis prijatých uchádzačov bude prebiehať do utorka 28. 5. 2019.

      výsledky_PS_4RG_po_zápise

      Na štúdium na osemročné gymnázium sa zapísalo všetkých 22 prijatých žiakov, ďalších žiakov teda prijať nemôžeme.

        

    • Najlepší na Slovensku!
     • Najlepší na Slovensku!

     • Tak toto som si pomyslel (a je to aj pravda), keď som dotelefonoval s p. p. Lišaníkovou, ktorá mi oznámila, že náš školský tím v zložení Peťa Polnišerová, Terézia Kundova a Bystrík Repka vyhral v národnom kole Biblickej olympiády 1. miesto! Celoslovenské, a tým najvyššie, kolo sa uskutočnilo 15.-16. mája v čarovnej Oščadnici, pretože tento rok pripadla príprava na Žilinskú diecézu. Spolu 10 družstiev zastupujúcich každú zo slovenských diecéz si zmeralo sily v poznatkoch z niekoľkých kníh Svätého Písma. 

      Veľká vďaka patrí samozrejme našim súťažiacim, ktorí sa s Bibliou pasovali od októbra. No vďačnosť smeruje aj k p. p. Erike Lišaníkovej, ktorá venovala nemálo času a energie, aby sa škola prezentovala v čo najlepšom svetle. Veríme, že zažitok z dotyku Božieho slova, zo všetkých postupových kôl a spoločenstva, ktoré pri nich tvorili s ostatnými súťažiacimi, bude pre nich posilou do každodenných malých či veľkých olympiád.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     • V sobotu 11. mája sa na našej škole uskutočnil diecézny florbalový turnaj. 9 družstiev si v ňom zmeralo sily, chlapci z nášho gymnázia vybojovali pekné 3. miesto. Ďakujeme nielen im, ale aj spoluorganizátorom podujatia, ktorými boli chlapci a dievčatá z našej školy. Hlavným organizátorom bol DCM Maják.

     • Výsledky prijímacích skúšok

     • Výsledky prijímacích skúšok na osemročné i na štvorročné gymnázium nájdete v priložených súboroch.

      výsledky_štvorročné_gymnázium.xlsx

      výsledky_osemročné_gymnázium.xlsx

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby si prečítali informácie o zápise uvedené nižšie.

      Prosíme záujemcov o štúdium, ktorí vyhoveli kritériám PS, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta, aby vo štvrtok 23. 5. 2019 sledovali stránku KGŠM. Je pravdepodobné, že nie všetci prijatí uchádzači sa zapíšu na štúdium, v dôsledku čoho budeme môcť prijať ďalších žiakov v poradí podľa výsledkovej listiny.

     • Informácie o zápise do 1. ročníka osemročného a štvorročného štúdia

     • Zápis uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky do prvého ročníka sa uskutoční 20. 05. 2019 – 22. 5. 2019 v čase od 8:00 do 14:30 hod. na sekretariáte školy.

      Prosíme, aby ste si na zápis priniesli:

      • občiansky preukaz (alebo rodný list) uchádzača o štúdium k nahliadnutiu
      • zápisný lístok (vydáva ho ZŠ, ktorú žiak navštevuje),
      • vyplnený evidenčný list žiaka (dostali ste poštou v prílohe pozvánky),
      • vyplnené prehlásenie zákonného zástupcu (dostali ste poštou v prílohe pozvánky),
      • v prípade záujmu vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu ISIC (dostali ste poštou v prílohe pozvánky).

      Pri zápise je potrebné zaplatiť nasledovné poplatky:

      35,- € poplatok za vybavenie tried (platí sa jednorazovo za celé štúdium pri zápise).                                                    

      20,- € poplatok za vydanie preukazu žiaka ISIC (preukaz bude žiak využívať namiesto čipovej karty v jedálni školy, pri cestovaní MHD a pri uplatňovaní si rôznych zliav pri platbách za tovary a služby).

       

      Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí nebudú mať záujem zapísať sa u nás štúdium, aby nás o tejto skutočnosti čo najskôr telefonicky informovali na č. 048/415 30 87.

      Tešíme sa na stretnutie!

     • Pôstna krabička spočítaná

     • Počas pôstneho obdobia nás nevítala na vrátnici iba pani vrátnička, ale aj nenápadná zelená krabička s fotografiou malého afrického dieťaťa. Charitatívna zbierka zameraná na zdravotnú a sociálnu pomoc odkázaným deťom Tretieho sveta vyniesla v našej škole tento rok 367,79 eur. Myšlienkou bolo, aby peniaze, ktoré by človek dal za drobnú maškrtu, vhodí ako svoj dar do krabičky. Lebo zmyslom pôstu nie je iba vzdať sa niečoho, ale z ušetreného pomôcť iným. Náš spoločný dar aj tento rok prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity pomôže v začatých projektoch v Ugande a Rwande. Je o 126 eur vyšší ako ten minuloročný, tak ostáva veriť, že nabudúce prekonáme doterajší rekord z roku 2016, kedy sa vyzbieralo 452 eur. Mne neostáva nič iné, ako sa poďakovať každému jednému z vás, že ste mali otvorené srdce... i peňaženky :-) o. Boris

     • Cesta do Ríma 2019

     • V dňoch 29.1. až 2.2.2019 sme sa my, niekoľkí žiaci našej školy, ktorí navštevujeme krúžok taliančiny, vydali na cestu do Večného mesta. Takmer 1000 km dlhú cestu sme absolvovali letecky. V doprovode sestry Evy a otca Borisa sme sa ubytovali v malej ubytovni Casa di San Gabriel.

      Prvý deň nášho pobytu sme sa zúčastnili tradičnej audiencie u sv. Otca, pápeža Františka. Hoci sa nám nikomu nepodarilo stretnúť ho osobne, už len vidieť ho bol zážitok na celý život. Nasledovala prehliadka Baziliky sv. Petra spojená so svätou omšou. Tá bola síce slúžená v taliančine, no väčšine sme už rozumeli. Po tom, čo sme opustili Vatikán a zasýtili žalúdky originálnou pizzou nasledovala prehliadka niekoľkých ďalších kostolov a rímskych pamiatok. Za zmienku stojí Koloseum, ktoré bolo (tradične) obkolesené plotmi a stavbárskou technikou alebo Chrám il Gesù, v ktorom je pochovaný sv. Ignác z Loyoly. Večer nás nečakane zastihla pravá rímska prietrž, no na ubytovňu sme prísť stihli relatívne suchí.

      Na druhý deň sme sa po ľahko traumatizujúcej ceste verejnou dopravou dostavili ku Bazilike sv. Pavla za hradbami. Ohúrila nás hlavne majestátnosť tejto architektúry. Po bazilike sme sa dostavili do prímorskej Ostie. Okrem tradičného pečiva sme okúsili aj prímorské vetry a krupobitie. Odniesli sme si však pekné mušle a pamäťové karty plné fotiek pri mori. V centre Ríma sme ďalej navštívili Fontanu di Trevi a Universitu Gregoriana. Z ďalších miest stojí za zmienku kostol sv. Ignáca z Loyoly, Dom kávy alebo Pantheon. Kostol sv. Kataríny Sienskej, Márie v Trastevere a sv. Cecílie nám pomohli zakončiť druhý deň pobytu.

      Ten tretí sme započali návštevou saleziánskej univerzity a sesterského domu, kde kedysi dávno žila naša sr. Eva. Aby sme dokončili prehliadku 4 hlavných bazilík, navštívili sme aj tú Lateránsku. Keď sme si potom pozreli Chrám Matky ustavičnej pomoci, zostávalo už len Santa Maria Magiore, čiže Bazilika Panny Márie Snežnej. Keď sme neskoro večer navštívili Španielske schody, zakončili sme tým zoznam pamiatok, ktoré sme za tie 3 dni absolvovali.

      Šťastný prílet do Bratislavy a vyčerpávajúca cesta vlakom napísali milú bodku za všetkým, čo sme ako žiaci krúžku taliančiny zažili. Ďakujeme tým sestre Eve a otcovi Borisovi, ktorí nám robili spoľahlivý doprovod :)

     • Súťaž Spievam po francúzsky

     •  

      V piatok 29.3.2019 sa vo Zvolene konalo regionálne kolo obľúbenej súťaže Spievam po francúzsky, kde nechýbali ani naši šikovní speváci. Nádherné melódie, spevavá francúzština, radosť...dobrá nálada bola symbolom celej akcie. Napriek silnej konkurencii sa našim žiakom podarilo prespievať sa až na víťazné miesta. Kristínka Kopálová (sekunda) získala 2.miesto v kategórií do 14 rokov a Viky Jarábeková (III.A) s Livkou Solárikovou (septima) obsadili 3. miesto v kategórii najstarších. Hudobne ich doprevádzali Julo Jarábek (III.B) a Adam Solárik (sekunda). Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu!

     • Duchovná obnova na Španej Doline

     • V pondelok, presnejšie 10. 3. 2019, dorazila celá kvinta nášho gymnázia na Španiu Dolinu so zámerom dvojdňovej duchovnej obnovy na miestnej bývalej fare hneď vedľa dedinského kostola. Po príchode na námestie sme vyrazili po tunajších preslávených schodoch vedúcich na miesto nášho pobytu počas nasledujúcich dní. Zadýchaných, no stále vysmiatych, nás privítali tohtoroční „tímaci“, ktorí sa starajú o chod Diecézneho centra mládeže.

      Po rýchlom ukázaní našich izieb a krátkom vybaľovaní sme sa všetci presunuli do malej kaplnky na večernú sv. omšu, ktorú slúžil otec Juraj. Neskôr, už v spoločenskej miestnosti, nám boli predstavené pravidlá a úloha diecézneho centra, no prezentácia netrvala dlho, a tak nám zostalo ešte dostatočné množstvo času na rôzne zábavné hry.

      Druhý deň ráno sme dostali po rannej sv. omši a raňajkách rozpis prác, ako boli umývanie a utieranie riadov, príprava liturgie či prestieranie stolov. Každý z nás sa našiel v jednej z troch skupín a podľa toho sme si plnili úlohy.

      Približne o 10.00 hod. sme sa stretli so sprievodcom špaňodolinského Múzea medi v priestoroch obecného úradu. Starší pán, ktorého sprevádzal jeho čierny pudlík, nám napriek tomu, že sám nepochádza zo Španej Doliny, dokonca ani zo Slovenska, porozprával a veľmi živo opísal banícku históriu obce a previedol nás popri rôznych dobových nástrojoch či nálezoch. Po exkurzii sme sa vybrali na krátku prechádzku na Haldy a potom naspäť do tepla izieb, pretože napriek krásnemu slnečnému počasiu bolo stále citeľne chladno. Poobedie sme strávili v spoločenskej miestnosti zaujímavými aktivitami, zamysleniami a prácou v skupinkách a večer sme deň zakončili chvíľou ticha počas adorácie.

      Streda, ako posledný deň nášho duchovného výletu, sa niesla v trochu skleslejšej nálade – balili sme si veci a upratovali sme. Všetci sa zapojili do práce v snahe zanechať centrum také, ako sme ho objavili. Po obede a lúčení sa opäť všetci presunuli na zastávku, čakajúc na odchod do svojich domovov. Myslím si, že väčšina s príjemnými pocitmi zo strávenia voľných dní s kamarátmi a načerpania (aj duchovnej) energie do ďalších školských dní.