• Odišla domov...
     • Odišla domov...

     • Nenápadná, skromná, vďačná za každé povšimnutie a poďakovanie. Takú sme ju poznali. Našu pani upratovačku Dášku Sádovskú. Po krátkej, ale vážnej chorobe si ju Pán v polovici septembra zavolal k sebe. Ako jedno spoločenstvo sme prosili za spásu jej duše v stredu pri spoločnej sv.omši. Nech ju Pán Boh v nebi oslávi a odmení za každé dobro. Venujte jej, prosím, nielen tichú spomienku, ale i modlitbu. 

    • Kvapka v mori...
     • Kvapka v mori...

     • ... ale keby tam nebola, chýbala by. Tak nejako to povedala svojho času Matka Tereza o pomoci jej spolusestier tým najchudobnejším v Kalkate. V stredu 22.9. sme sa aj my na škole zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Vyzbierali sme vyše 90 eur. Malé perníkové srdiečka, ktoré každý darca dostal,môžu pripomínať sladkosť a dobrotu jeho daru pre krajiny trpiace extrémnou chudobou,ako napr. Haiti, Honduras či Albánsko. Viac informácií o zbierke ako aj projektoch pomoci spomínaným krajinám nájdete na www.bojprotihladu.sk.

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia,
      milí žiaci,
      vážení priatelia školy,

      touto formou chceme oficiálne poďakovať všetkým rodičom, priateľom a zamestnancom KGŠM, ktorí  boli ochotní nám pomôcť a prispeli nám finančným príspevkom cez portál LudiaLudom.sk, na zakúpenie šatňových skriniek pre našich žiakov. Spolu aj s príspevkom z iných zdrojov školy sme zakúpili šatňové skrinky podľa nášho pôvodného zámeru (pre prímu, sekundu).

      Zároveň sa chceme poďakovať našim zamestnancom z prevádzky (pani vrátnička Magdaléna Pikulíková, pán školník Zdeno Repka, pani upratovačky Gabriela Blehová, Janka Digaňová) a viacerým ochotným učiteľom, ktorí počas prázdnin pomohli a skrášlili školské prostredie pre žiakov KGŠM (vymaľovanie či oživenie tried, vyčistené ihrisko, vymaľované školské šatne TV...). ĎAKUJEME!