• Oznam

     • Vážení  rodičia a priatelia školy!

      Za rok 2020 nie je občianske združenie Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM poberateľom 2% z daní a nie je možné mu 2% poukázať.

      Mrzí nás vzniknutá situácia a veríme, že v budúcnosti nám opäť zachováte svoju priazeň a podporíte nás.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM

     • Úspech na krajskom kole olympiády z dejepisu

     • Dňa 23. marca 2021 sa uskutočnilo online formou krajské kolo olympiády z dejepisu. Teší nás, že sa na prvom mieste v kategórii B umiestnil náš študent, Daniel Buday z kvinty. Ten úspešne zvládol test a obhajobu práce a postúpil do celoslovenského kola. Blahoželáme a držíme palce.

     • 1. a 2. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády (BO)

     • Gratulacia_.mp4​​​​​​​

      Dňa 10. marca 2021 prebehla na Slovensku Biblická olympiáda. Po prvý krát žiaci z celého Slovenska  súťažili online. Do súťaže  sa zapojilo  1 058 škôl  (789 škôl v 1.kategórii,  249 škôl v 2.kategórii). Vyhodnotenie sa však urobilo po dekanátoch jednotlivých diecéz.   Našu školu reprezentovali  víťazi školského kola BO v 1. kategórii - ZŠ družstvo: Jakub Vajda Príma, Lívia Obšajsníková Sekunda a Hannah Soláriková Tercia a v  2. kategórii družstvo: Bystrík Repka 4.A, Petra Polnišerová. 4.A, a Veronika Pavlová II.A.  Všetci šiesti sa stali úspešnými riešiteľmi naozaj  náročnej online BO.

      Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste  s postupom do diecézneho kola.  Družstvu  starších žiakov uniklo 1. miesto iba „o chĺp“ (1,7 boda)  a to stačilo na pekné 2. miesto. Do diecézneho kola bohužiaľ nepostupujú, hoci získali viacej bodov ako družstvá z iných dekanátov, ktoré sa umiestnili na 1. mieste v rámci ich dekanátu. Našim starším žiakom ďakujeme za statočný  a férový boj so silnými súpermi.

      Mladším žiakom želáme veľa usilovnosti a vytrvalosti v ďalšej príprave na diecézne kolo. Všetkým zo srdca blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy v tejto náročnej dobe.

       

     • Olympiády z prírodovedných predmetov

     • V januári sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategória A, na ktorom nás reprezentovali Martin Puffler a Petra Polnišerová. Martin obhájil prvenstvo z minulého školského roka a postúpil do celoslovenského kola, Petra obsadila pekné tretie miesto.

      Vo februári prebehlo okresné kolo biologickej olympiády kategória C. KGŠM reprezentovali Petra Chriašteľová a Barbora Palušová. Obidve dievčatá boli úspešné riešiteľky a Petra vďaka druhému miestu postúpila do krajského kola.

      Všetkým spomínaným študentom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a postupujúcim želáme veľa úspechov vo vyšších kolách.

     • Študijný úspech nášho absolventa

     • Je to už zopár rokov, čo v laviciach KGŠM sedel Adam Reguli. V súčasnosti je študentom 5. ročníka na Farmaceutickej fakulte v Hradci Králové. V súťaži o najlepšiu študentskú vedeckú prácu „O cenu Karla Štulíka“ na Študentskej vedeckej konferencii na VŠCHT v Prahe zaujal svojou prácou z analytickej chémie natoľko, že v silnej konkurencii študentov českých a slovenských vysokých škôl získal zvláštnu cenu poroty.  

      Blahoželáme k úspechu, máme veľkú radosť, keď naši študenti využijú svoj potenciál.