• Oznam o prerušení vyučovania

     • Dňa 24. 3. 2020 sa vláda na svojom zasadnutí uzniesla, že vyučovanie na školách zostáva prerušené až do odvolania. Testovanie 9 a písomné maturity sa tento školský rok konať nebudú. Maturanti ukončia štúdium na strednej škole len ústnou formou maturitnej skúšky, ktorá sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna.

      Katolícke gymnázium Š. Moysesa bude počas tohto obdobia zatvorené pre žiakov i pre verejnosť. V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom na kgsm@kgsm.sk (ak sa s nami potrebujete spojiť telefonicky, zanechajte nám v správe Vaše telefónne číslo a my Vám spätne zavoláme). Prosíme rodičov a žiakov, aby priebežne sledovali stránky školy a správy na Edupage, prostredníctvom ktorých Vás budeme ďalej informovať. Učitelia budú žiakom na Edupage zasielať študijné materiály a úlohy, ktorých vypracovanie je pre žiakov povinné. 

      PhDr. Zuzana Bačová, zástupkyňa riaditeľa

     • Oznam riaditeľa školy o zákaze vstupu do budovy KGŠM

     • Na základe rozhodnutia hlavného hygienika,  záverov Ústredného krízového štábu a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a v záujme predchádzania šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 riaditeľ školy vydal

      zákaz vstupu do priestorov školy od 13. marca 2020 do odvolania.

      V prípade potreby v nevyhnutnom prípade je vstup do priestorov školy povolený iba zamestnancom školy, len s predchádzajúcim povolením riaditeľa školy alebo zástupkyne riaditeľa školy!

      Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy

       

     • Oznam o prerušení vyučovania

     • Na základe pokynu predsedu BBSK č. 003/2020UKRBBSK zo dňa 11. 3. 2020 vydaného pre školy a školské zariadenia v jeho pôsobnosti a na základe Opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu zo dňa 10. 3. 2020 vydaného Diecéznym školským úradom, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, bod. 6 a s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID 19 udeľujem pre žiakov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa riaditeľské voľno v dňoch 12. 3. - 16. 3. 2020 (štvrtok, piatok a pondelok). Vyučovanie pokračuje v utorok 17. 3. 2020 podľa platného rozvrhu a úprav počas EČ a PFIČ maturitných skúšok. Je potrebné sledovať internetovú stránku školy a správy cez Edupage. Prevádzka internátu bude prerušená od 11. 3. 2020 od 18:00. 

      Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy

     • Stanovisko KBS

     • Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku, preto sa v kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Týka sa to aj sv. omší v našej škole. Žiaci školy prídu v stredu na 2. vyučovaciu hodinu. Zároveň povzbudzujeme žiakov a ich rodiny k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kaplnka školy zostáva počas škoského dňa otvorená na súkromnú modlitbu. 

      Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku:

      "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

     • Aktualizované usmernenie k prevencii šírenia koronavírusu

     • Ministerstvo školstva DÔRAZNE apeluje na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu. Platí to aj pre tých, ktorí majú podozrenie, že mohli byť v kontakte s nakazeným človekom či už na Slovensku alebo v zahraničí. Odporúčame sledovať správy a informácie krízového štábu a riadiť sa ich pokynmi.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      - v prípade, že sa u žiaka vyskytnú príznaky akéhokoľvek respiračného alebo iného infekčného ochorenia, je potrebné, aby zostal doma a nešíril toto ochorenie v školskom kolektíve či na internáte,

      Odporúčame dôsledne dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      1. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu (pred jedlom - desiata, obed, po toalete, po skončení prestávky a pod.),

      2. nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, 

      3. pri kašľaní a kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      4. vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      5. vyvetrať v triede po každej vyučovacej hodine.

      6. nepoužívať v triedach spoločné froté uteráky. Prosíme žiakov, aby si priniesli vlastné papierové vreckovky/servítky/kychynské utierky, ktoré budú používať na utieranie rúk.

       

      Škola na najbližšie obdobie zrušila účasť žiakov na verejných podujatiach, plánovaný náhradný program počas písomných maturít bude zmenený. Podrobnejšie informácie poskytneme v najbližšej dobe. 

     • PLES KGŠM 2020

     • Aj tento rok sme sa veselo zabávali na našom školskom plese, ktorý sa konal 15. februára vo vysokoškolskej jedálni UMB. Celým plesom nás sprevádzala výborná nálada, krásne tance, bohatý program v réžii našich študentov a skvelá tombola. Plesu KGŠM sa zúčastnilo 176 účastníkov, medzi ktorými boli pozvaní hostia, pedagogický zbor, rodičia, absolventi, ako aj študenti našej školy. Všetci sme sa výborne zabávali až do skorého rána. Po pozitívnych ohlasoch a hodnoteniach môžeme povedať, že náš ples bol jeden z tých najvydarenejších a touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať organizačnému tímu, všetkým sponzorom, rodičovskej rade za finančný príspevok, všetkým pomocníkom a pekárom skvelých koláčikov, no a, samozrejme, pani kuchárkam za dobrú večeru. Tešíme sa na Vás o rok.

      Fotky nájdete na našej stránke na Facebooku.

     • Stanovisko školy k prevencii šírenia koronavírusu

     • Na základe stanoviska ministerstva školstva vydáva KGŠM v súvislosti s prevenciou šírenia nasledovné usmernenie týkajúce sa žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa v poslednej dobe zdržiavali v oblastiach s potvrdeným výskytom tohto ochorenia:

      - počas nasledovných 14 dní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť sledovaniu svojho zdravotného stavu

      - ak sa objavia prejavy respiračného ochorenia (kašeľ, bolesť v hrdle, zvýšená teplota), je potrebné zostať doma, telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a postupovať podľa jeho usmernení

      - vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí nemajú žiadne príznaky len preto, že sa vyskytovali v krajinách, kde sa koronavírus potvrdil, nie je možné 

      - dôrazne však všetkých žiadame, aby v prípade podozrenia na respiračné ochorenie boli ohľaduplní voči svojmu okoliu, zostali doma a nevystavovali ostatných riziku infekcie

      - žiakom i zamestnancom školy odporúčame dodržiavať nasledovné hygienické zásady:

      1. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo používať dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu

      2. nedotýkať sa očí, úst a nosa neumytými rukami

      3. pri kašľaní a kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

      4. ak je to možné, vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia


      V prílohe prikladáme celé stanovisko ministerstva školstva.


      usmernenie_koronavirus.pdf

      Ďakujeme Vám za porozumenie.


      PhDr. Zuzana Bačová

      Zástupkyňa riaditeľa školy