• Informácie o zápise do 1. ročníka osemročného a štvorročného štúdia

     • Zápis uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky do prvého ročníka sa uskutoční 20. 05. 2019 – 22. 5. 2019 v čase od 8:00 do 14:30 hod. na sekretariáte školy.

      Prosíme, aby ste si na zápis priniesli:

      • občiansky preukaz (alebo rodný list) uchádzača o štúdium k nahliadnutiu
      • zápisný lístok (vydáva ho ZŠ, ktorú žiak navštevuje),
      • vyplnený evidenčný list žiaka (dostali ste poštou v prílohe pozvánky),
      • vyplnené prehlásenie zákonného zástupcu (dostali ste poštou v prílohe pozvánky),
      • v prípade záujmu vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu ISIC (dostali ste poštou v prílohe pozvánky).

      Pri zápise je potrebné zaplatiť nasledovné poplatky:

      35,- € poplatok za vybavenie tried (platí sa jednorazovo za celé štúdium pri zápise).                                                    

      20,- € poplatok za vydanie preukazu žiaka ISIC (preukaz bude žiak využívať namiesto čipovej karty v jedálni školy, pri cestovaní MHD a pri uplatňovaní si rôznych zliav pri platbách za tovary a služby).

       

      Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí nebudú mať záujem zapísať sa u nás štúdium, aby nás o tejto skutočnosti čo najskôr telefonicky informovali na č. 048/415 30 87.

      Tešíme sa na stretnutie!

     • Cesta do Ríma 2019

     • V dňoch 29.1. až 2.2.2019 sme sa my, niekoľkí žiaci našej školy, ktorí navštevujeme krúžok taliančiny, vydali na cestu do Večného mesta. Takmer 1000 km dlhú cestu sme absolvovali letecky. V doprovode sestry Evy a otca Borisa sme sa ubytovali v malej ubytovni Casa di San Gabriel.

      Prvý deň nášho pobytu sme sa zúčastnili tradičnej audiencie u sv. Otca, pápeža Františka. Hoci sa nám nikomu nepodarilo stretnúť ho osobne, už len vidieť ho bol zážitok na celý život. Nasledovala prehliadka Baziliky sv. Petra spojená so svätou omšou. Tá bola síce slúžená v taliančine, no väčšine sme už rozumeli. Po tom, čo sme opustili Vatikán a zasýtili žalúdky originálnou pizzou nasledovala prehliadka niekoľkých ďalších kostolov a rímskych pamiatok. Za zmienku stojí Koloseum, ktoré bolo (tradične) obkolesené plotmi a stavbárskou technikou alebo Chrám il Gesù, v ktorom je pochovaný sv. Ignác z Loyoly. Večer nás nečakane zastihla pravá rímska prietrž, no na ubytovňu sme prísť stihli relatívne suchí.

      Na druhý deň sme sa po ľahko traumatizujúcej ceste verejnou dopravou dostavili ku Bazilike sv. Pavla za hradbami. Ohúrila nás hlavne majestátnosť tejto architektúry. Po bazilike sme sa dostavili do prímorskej Ostie. Okrem tradičného pečiva sme okúsili aj prímorské vetry a krupobitie. Odniesli sme si však pekné mušle a pamäťové karty plné fotiek pri mori. V centre Ríma sme ďalej navštívili Fontanu di Trevi a Universitu Gregoriana. Z ďalších miest stojí za zmienku kostol sv. Ignáca z Loyoly, Dom kávy alebo Pantheon. Kostol sv. Kataríny Sienskej, Márie v Trastevere a sv. Cecílie nám pomohli zakončiť druhý deň pobytu.

      Ten tretí sme započali návštevou saleziánskej univerzity a sesterského domu, kde kedysi dávno žila naša sr. Eva. Aby sme dokončili prehliadku 4 hlavných bazilík, navštívili sme aj tú Lateránsku. Keď sme si potom pozreli Chrám Matky ustavičnej pomoci, zostávalo už len Santa Maria Magiore, čiže Bazilika Panny Márie Snežnej. Keď sme neskoro večer navštívili Španielske schody, zakončili sme tým zoznam pamiatok, ktoré sme za tie 3 dni absolvovali.

      Šťastný prílet do Bratislavy a vyčerpávajúca cesta vlakom napísali milú bodku za všetkým, čo sme ako žiaci krúžku taliančiny zažili. Ďakujeme tým sestre Eve a otcovi Borisovi, ktorí nám robili spoľahlivý doprovod :)

     • Súťaž Spievam po francúzsky

     •  

      V piatok 29.3.2019 sa vo Zvolene konalo regionálne kolo obľúbenej súťaže Spievam po francúzsky, kde nechýbali ani naši šikovní speváci. Nádherné melódie, spevavá francúzština, radosť...dobrá nálada bola symbolom celej akcie. Napriek silnej konkurencii sa našim žiakom podarilo prespievať sa až na víťazné miesta. Kristínka Kopálová (sekunda) získala 2.miesto v kategórií do 14 rokov a Viky Jarábeková (III.A) s Livkou Solárikovou (septima) obsadili 3. miesto v kategórii najstarších. Hudobne ich doprevádzali Julo Jarábek (III.B) a Adam Solárik (sekunda). Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu!