• Poskytovanie sociálnych štipendií

     • Žiaci SŠ majú možnosť požiadať o sociálne štipendium. Predpokladom je splnenie zákonom stanovených kritérií výšky príjmu rodiny a doložením adekvátnych potvrdení (za kalendárny rok 2017 alebo ak sa nachádza rodina aktuálne v hmotnej núdzi tak potvrdenie z ÚPSVaR). 

      Žiadosť predkladajú na ekonomickom oddelení KGŠM. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania štipendia, ako i tlačivo žiadosti nájdete: tu kliknúť

       

     • Začiatok nového šk. roka

     • Milí žiaci, tešíme sa na Vás v novom šk. roku 2018/2019. Začíname v pondelok 3. 9. 2018 o 8:30. Prosíme, aby sa každý žiak dostavil do svojej triedy, odkiaľ sa žiaci spolu s triednym učiteľom presunú do kaplnky, kde sa bude konať slávnostná sv. omša. Po nej bude vyučovanie pokračovať triednickými hodinami.