• Javorčatá na festivale "CANTARE CHORALITER" v Ružomberku

     • Fotogaléria

      V čase od 12. do 14. apríla nás úspešne reprezentoval náš školský spevácky zbor, Javorčatá, na festivale stredoškolských speváckych zborov, "Cantare Choraliter", v Ružomberku. Javorčatá spestrili svojim repertoárom piesní nielen samotný galavečer, ale zaspievali si aj na svätej omši, ktorá bola zahrnutá v programe tohto festivalu. Naši mladí speváci sa tak mohli obohatiť o nové piesne, zdokonaliť v spievaní vo veľkom 200 člennom zbore, a zároveň  spoznať nových priateľov z celého Slovenska, dokonca i z Poľska. Ďakujeme organizátorom, Katolíckej univerzite a Gymnáziu sv. Andreja, a tešíme sa na ďalší ročník festivalu.​

     • Deň kresťanských učiteľov

     • Neviem, či viete, že 7. apríl je pamätným dňom Kresťanských učiteľov, ktorých patrónom je sv. Ján de la Salle. Na našej škole sme tento deň slávili v stredu, 11. apríla. Ráno bola odslúžená sv.omša za všetkých pedagógov a vychovávateľov, no a po sv. omši všetci dostali malý darček. Krásnu sviecu a kúsok sladkej tortičky. Myslime v modlitbách na našich pedagógov, aby boli, pre našich študentov, dobrými vychovávateľmi a svetlom, na ceste ku Kristovi. 

     • Program Medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu (v skratke DofE) na KGŠM

     • Od začiatku školského roka 2017/18 sme sa ako škola pridali do medzinárodnej siete poskytovateľov programu DofE, ktorý už od roku 1956 oceňuje individuálne snaženie mladých ľudí zo 140 krajín po celom svete v ich osobnostnom raste. DofE, ako program neformálneho vzdelávania, je významným doplnkom k formálnemu vzdelávaniu v školách a prácim, ktorý mladým ľuďom vo veku od 14 do 24 rokov umožní aktívne rozvíjať schopnosti dôležité pre ich budúci život.Tým, že si stanovujú osobnostný rast v oblasti dobrovoľníctva, rozvoja talentu a športovej aktivite a že sa aktívne zúčastnia prípravy a realizácie dobrodružnej expedície, vzrastie ich sebavedomie a schopnosť pozitívne pôsobiť na svoje okolie.

      Ich úspešnosť v programe nie je ocenená len bronzovým, strieborným alebo zlatým odznakom na celoslovenskom vyhodnotení, ale najmä v ich ďalšom živote, kde nadobudnuté skúsenosti budú môcť opäť aktívne použiť.

      V tomto úvodnom roku sme, ako vedúci DofE, absolvovali dve veľmi kvalitné dvojdňové školenia,aby sme pochopili tento program a správne viedli našich prihlásených študentov.

      Tohto roku máme prihlásených prvých 12 študentov, ktorý chcú bojovať o bronzový odznak  DofE. Držte im palce, aby zvládli aj kvalifikačnú expedíciu, pri ktorej siahnu na dno svojich možností a spoločnými silami nielen naplánujú, ale aj uskutočnia dvojdňovú expedíciu v našej divočine.

     • Dejepisné úspechy

     • Gratulujeme žiakom k úspechom v súťažiach!Naše družstvo v zložení: Miroslav Mandalík (2.B), Filip Vlček (2.A) a Matúš Senček (kvinta), zvíťazilo v krajskom kole Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Študenti sa už teraz tešia na finále, ktoré sa uskutoční na jeseň v Chebe.

      V krajskom kole súťaže stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutočnilo v Lučenci, 6. apríla, sa umiestnila so svojou prácou v odbore č.13 (História, politológia, filozofia, právne vedy) na peknom 3. mieste žiačka 4.B, Monika Paľovová!

     • Úspech našich žiačok v súťaži Mladý Európan

     • Leona Hamšíková (III. A), Gabriela Moravčíková (III. A) a Denisa Strečková (septima) získali v regionálnom kole (Banskobystrický kraj) súťaže Mladý Európan krásne 2. miesto. 

     • Masterclasses in Physics 2018

     • Univerzita Mateja Bela, 27. februára 2018, 9:00 - 17:00

      Zúčastnilo sa 26 žiakov školy (z tried 2.A, 2.B, sexty, 3.A a septímy)

      Majstrovské triedy dávajú účastníkom nahliadnut' do sveta časticovej fyziky. Dopoludnia sa konaju prednášky. Popoludní je praktické cvičenie, v ktorom účastníci pod vedením lektorov analyzujú reálne dáta, ktoré boli namerané na urýchľovači LHC v CERNe. Program je ukončený videokonferenciou s inými európskymi univerzitami, na ktorých prebieha rovnaký program, a s CERNom.