• Deutscholympiade 2017/2018
     • Deutscholympiade 2017/2018

     • Za peknú reprezentáciu školy na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku dňa 13. februára ďakujeme Katharine Schönafinger z Primy a Adamovi Bobákovi zo IV.B, ktorý sa stal víťazom krajského kola. K 1. miestu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole v Bratislave.

     • Ples KGŠM

     •  Ďakujeme našim sponzorom: poločenstvu rodičov a priateľov našej školy, rodine Fuchsovej, p.Kandrovej, reštaurácii Červený rak, firme Zzzuby.sk, rodine Horňákovej, p.Slašťanovej a firme Reset, Autotechne Baránek, firme Rosa Slovensko, spoločnosti Progaming.sk, p.Abrahámovej, p.Hašániovej, Autoškole Šulaj, p.Václavíkovej, p.Mojšovej a p.Segečovej

      Fotogaléria

      Dňa 10. februára 2018 sa konal už 22. ročník nášho školského plesu KGŠM, na ktorom sa zúčastnili
      naši študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a, samozrejme, aj pozvaní hostia.
      Organizačný tím študentov, na čele s koordinátorkou CVČ na škole, Mgr. Luciou Štecovou, odviedol
      hodný kus práce. Krásnu výzdobu v téme zimnej krajiny, skvelú tombolu a úžasnú zábavu i pestrý
      program sme si užívali až do tretej rána.

      Chceme sa poďakovať celému organizačnému tímu, všetkým
      pomocníkom, o. Borisovi, kuchárkam a vedeniu Jedálne SPŠ J. Murgaša, programovému tímu,
      obsluhe zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici, ako aj všetkým
      sponzorom. Už teraz sa tešíme na ďalšiu plesovú sezónu.

       

     • Projekt "DARČEK" alebo dobrovoľníctvo na detskej onkológii.

     • V rámci dobrovoľníckeho projektu "DARČEK", ktorý funguje na našej škole, sa utvorila skupina viacerých študentov, ktorí mali záujem o dobrovoľníctvo na detskej onkológii v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. V pondelok, 12. februára, sa preto konalo stretnutie so sociálnym pracovníkom a koordinátorom dobrovoľníkov na detskej onkológii v občianskom združení "Svetielko nádeje", pánom Moravčíkom. Porozprával našim študentom, kto je to dobrovoľník a čo všetko má vedieť, predtým, ako pôjde k deťom chorým na rakovinu. Študenti boli povzbudení a už sa tešia na prvé stretnutia s deťmi. 

     • Valentínska pošta na KGŠM

     • 14.februára, ako každý rok, u nás prebiehala Valentínska pošta. Už od utorka, 13. 2., mohli naši študenti i všetci zamestnanci školy, hodiť Valentínsku poštu do krabice, tzv. " Valentínskej schránky". V stredu, 14. 2., sa táto pošta, počas veľkej prestávky, rozdávala jej majiteľom. 

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

     • Na našej škole sa tento rok začal program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pre študentov 14 a viac. Stretávame sa v kreatívnej miestnosti koordinátorky CVČ na škole, ktorá v spolupráci s niektorými kolegami a našimi študentmi plánuje ciele v oblastiach rozvoja talentu, športovej a dobrovoľníckej činnosti i v dobrodružnej expedícii. Naši študenti sa smelo pustili do pravidelných cvičení a tréningov so svojimi mentormi, a po úspešnom ukončení, získajú bronzovú medailu vojvodu z Edinburghu, ktorá im pomôže v prijímaní na zahraničné vysoké školy a naučí ich cielene a pravidelne pracovať na sebe.

     • Propagácia školy na Moskovskej ZŠ

     • Vedenie Moskovskej  základnej školy nás pozvalo na prezentáciu stredných škôl. Tak sme si nachystali letáčiky, prezentácie a široký úsmev, a našu školičku sme propagovali najlepšie ako sme len vedeli.

    • Burza kníh
     • Burza kníh

     • Nedalo sa nevšimnúť si, že pri vrátnici pribudla jedna nová skrinka. Ide o tzv. Burzu kníh. Nikde nenájdete registračnú pokladnicu, lebo sa platí jednoducho: kniha za knihu. Kde sa zrodila táto myšlienka? Viac už p. prof. Lamperová: "Vzniklo to tak, že niektoré kolegyne doma upratovali a našli mnoho kníh, ktoré už ony alebo ich deti nečítajú a rady by ich posunuli niekomu inému, kto by sa potešil. Tak sme vymysleli tento nápad s burzou kníh - každý môže priniesť nejakú knihu/knihy, ktoré nepotrebuje a druhému by urobili radosť a môže si zas vziať nejakú inú knihu. Knihy môže každý položiť do pripravenej policovej skrine. Mali by byť v dobrom stave, čisté, neroztrhané."

      Celá táto aktivita má podľa p. profesorky "posúvať si navzájom knihy a tak zvýšiť záujem o čítanie." Uvidíme, akú odozvu bude mať táto novinka v škole, no minimálne do konca školského roka tu Burza kníh bude aj pre vás. 

    • Deutscholympiade 2017/2018
     • Deutscholympiade 2017/2018

     • 18. januára nás na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku pekne reprezentovali víťazi školského kola súťaže: Martina Gombalová (Septima, 3. miesto), Dominik Lukáč (Kvinta, 4. miesto), Natália Kopálová (Kvinta, 6. miesto), Žofia Kubašková (Kvarta, 6. miesto), Mária Anna Gábrišová (Oktáva, 7. Miesto) a Katarína Synaková (Sekunda).

      Víťazi školského kola Katharina Schönafinger (Prima) a Adam Bobák (IV.B) nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže.

      Všetkým úspešným nemčinárom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.