• Do "Vincentínskeho týždňa" sa zapoja aj naši mladí!

     • Do "Vincentínskeho týždňa" sa zapoja aj naši mladí! - Obrázok 1Od 25.-30.9. sa v Banskej Bystrici v kostolíku "Alžbetke" uskutočnia zaujímavé akcie spojené s jubileom Rehole vincentínov (naša škola bola kedysi sirotincom, o ktorý sa starali práve vincentíni). Naši mladí sa zapoja napr. v stredu do podávania "Vincentovej polievky", alebo adoráciou Taizé vo štvrtok medzi 17-18. hodinou. Takisto naše Javorčatá budú spievať na slávnostnej sv. omši v stredu 27.9. o 15.30 hod. Srdečne pozývame zapojiť sa!

     • Blahoželanie o. biskupovi

     • Blahoželanie o. biskupovi - Obrázok 1V mene celej našej školy sme odovzdali "handmade" pozdrav k okrúhlemu jubileu nášmu o. biskupovi Mariánovi. Týmto ďakujeme za pomoc Zuzkám zo 4.B a p. prof. Herrmannovej.

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu - Obrázok 1Milý žiak. Rád čelíš výzvam? Chceš sa dozvedieť viac o sebe a naplno rozvinúť svoj potenciál? Máš 14. rokov a viac? Zapoj sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu, zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta. Rozvinieš v ňom svoj talent, venuješ sa športu a dobrovoľníctvu a pôjdeš na dobrodružnú expedíciu. Ak chceš vedieť o tomto programe viac, príď na stretnutie 4.10. o 14:45 do P 204.

    • Prihlasovanie na Kurz prípravy na birmovku
     • Prihlasovanie na Kurz prípravy na birmovku

     • Aj tento školský rok v spolupráci s farnosťou BB- Katedrála pozývame našich mladých k príprave na sviatosti birmovania. Veková hranica je od kvinty/prvákov nahor. Kurz sa zavŕši 20. mája 2018, na turíčnu nedeľu, prijatím sviatosti kresťanskej dospelosti v Katedrále sv. Františka Xaverského.
      Kto by mal záujem, nech sa prihlási do konca septembra u o. Borisa.
     • Poskytovanie sociálnych štipendií

     • Žiaci SŠ majú možnosť, ak spĺňajú zákonné podmienky, požiadať o sociálne štipendium. Žiadosť predkladajú na ekonomickom oddelení KGŠM. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania štipendia, ako i tlačivo žiadosti nájdete v priložených súboroch. 

      Informacie_o_stipendiu.docx

      ziadost_o_poskytnutie_stipendia.doc