• Expedícia taliančinárov

     • Expedícia taliančinárov - Obrázok 1Fotogaléria

      Na prelome januára a februára sa skupina nadšencov taliančiny opäť pokúsila zdolať "štít" menom Rím. Tentokrát už v dvojnásobnej zostave, bolo nás 16. Na jazykovú exkurziu sme sa vybrali 31. januára a vo Večnom meste a jeho okolí sme pobudli do soboty 4. februára. Okrem tradičných, takpovediac povinných cieľov, ktoré toto mesto ponúka, sme obohatili tohtoročnú exkurziu napr. o výlet k moru do Lido Ostia, či známeho letného pápežského sídla Castel Gandolfo.

      Zaujímavá bola tiež naša návšteva Vatikánskeho rozhlasu či Saleziánskej univerzity, kde nás sprevádzali veľmi priateľskí profesori tejto pápežskej univerzity. Veľmi obohacujúcou bola aj návšteva Generálneho domu Congregatio Iesu, kde dlhé roky pracovala aj naša sr. Eva. Nezabudnuteľnými budú aj naše zážitky zo stredajšej audiencie so Svätým Otcom či prechádzka po Vatikánskych záhradách, kam sa len tak každý smrteľník nedostane. No jedným z najfantastickejších momentov bol vlastne ten, ktorý sme v pláne našej cesty vlastne nemali. Môže zato krátke stretnutie s kňazom našej diecézy, ktorý vo Vatikáne pracuje blízko Sv. Otca. Ten nám ponúkol lísky na sv.omšu s pápežom na Hromnice. Spomienka na tieto chvíle sa určite veľmi dlho zachová v našich srdciach. Vďaka patrí sr. Eve, že to všetko "spískala", rodičom, že nás pustili a pustili aj peniaze z účtu a tiež rodičovskej rade za podporu tohto projektu. Veríme, že aj prostredníctvom niekoľkých fotografií vás inšpirujeme k návšteve Večného mesta.

    • Školský ples - fotogaléria
     • Školský ples - fotogaléria

     • 11. februára sa,  v našej školskej jedálni, konal ďalší ročník plesu KGŠM. Organizátori zaujali krásnou výzdobou i zaujímavou a pestrou tombolou. Všetci zúčastnení sa zabávali až do 4 hodiny ráno. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a spolupracovali s centrom voľného času na škole. Ďakujeme všetkým sponzorom za úžasné ceny, pekárom a pekárkam za  veľmi chutné koláčiky i rodičom za poskytnutý finančný príspevok.  Veríme, že Vás plesové fotky potešia a že prilákajú aj ďalších plesajúcich na budúci rok. ​

     • Vive le français!

     • Nový polrok nám so sebou priniesol príjemné spestrenie. Je ním francúzska lektorka Chloé Esprit, ktorá k nám prišla z univerzity v Rennes. Vďaka svojej pedagogickej stáži sa dostala do Banskej Bystrice a my sme veľmi radi, že môže učiť aj našich študentov. Okrem pravidelných vyučovacích hodín sa s Chloé (a inými Francúzmi) budeme mať možnosť stretnúť a stráviť spoločné chvíle aj počas pripravovaných mimoškolských aktivít. Chloé a našim študentom prajeme veľa príjemných spoločne prežitých chvíľ! smiley

      Vive le français! - Obrázok 1                         Vive le français! - Obrázok 2

     • Internátne fašiangy

     • Internátne fašiangy - Obrázok 1Súčasťou našej školy je aj internát, kde si pokojne nažíva zhruba 50 študentov našej školy. Počas fašiangov nelenili a na podnet pani vychovávateliek (a vlastne vďaka nim) usporiadali palacinkovicu a šiškovicu. Palacinkovica sa konala na hornom internáte v podkroví a šiškovica na chlapčenskom internáte. Okolo 120 palaciniek padlo za obeť hladným internatiskám a o niečo menej šišiek zas chlapcom. Všetko to bolo fantastické, preto "repete" by sa do popolcovej stredy snáď stihlo :-)

     • Rektor BISLA na KGŠM

     • Rektor BISLA na KGŠM - Obrázok 1V piatok 10. februára k nám zavítal pán rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií Samuel Abrahám, PhD. Našim maturantom priblížil štúdium na tejto malej vysokej škole, ktorá je zatiaľ jediná svojho druhu na Slovensku, a ktorá pri štúdiu politológie, medzinárodných vzťahoch, filozofie a sociológie kladie dôraz na štúdium kritickým myslením v malých skupinkách. Ponúka aj možnosť semestrálneho štúdia v zahraničí, napr. USA, Japonsku, Holandsku či Rusku.

     • Úspechy žiakov KGŠM na predmetových olympiádach

     • Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali školu na okresných a krajských kolách predmetových olympiád. Tým, ktorým sa podarilo získať umiestnenie na stupňoch víťazov, srdečne gratulujeme . Veríme, že čoskoro pribudnú ďalšie úspechy.

      Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku:

      1. miesto v kategórii 2B (postup do celoslovenského kola) – Silvia Vaníková - septima

      3. miesto v kategórii 1A - Terezka Turčanová - sekunda

      3. miesto v kategórii 1B - Matúš Senček - kvarta

       

      Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku: 

      3. miesto v kategórii 1C - Ester Jankovičová - kvarta

       

      Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku:

      2. miesto v kategórii 2C - Adam Bobák - III.B

       

      Krajské kolo chemickej olympiády:

      2. miesto (postup do celoslovenského kola) - Zuzana Palušová - sexta

      3. miesto - Daniel Uherek - septima

       

      Okresné kolo geografickej olympiády:

      1. miesto v kategórii E - Matúš Senček - kvarta

      3. miesto v kategórii F - Agnesa Monišová - sekunda

       

      Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku:

      1. miesto v kategórii 2A - Adam Zemko – sexta

       

      Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku:

      3. miesto v kategórii 2A - Martina Gombalová - sexta

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do Biblickej olympiády, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska. Obsahom súťaže bolo spoznanie niekoľkých biblických kníh. V školskom kole, ktoré sa konalo 7. februára, súťažilo 15 žiakov v 1. kategórii (mladší) a 30 v 2. kategórii (starší).
      Víťazmi mladšej kategórie sú Martina Kopálová, Alexandra Súlovcová a Danka Macková (náhradník Adam Haľak). V druhej kategórii zvíťazili Bea Hrabajová, Jakub Duda a Lukáš Piršč (náhradníčka Mária Mojšová). Víťazi, ktorí doteraz bojovali sami za seba, vytvoria odteraz 3-členné družstvo a budú tak reprezentovať školu v okresnom kole Biblickej olympiády v marci.
       
      Celkové výsledky a umiestnenie súťažiacich si môžete pozrieť v prílohe.