• Informácie

    •  Informácie o prijímacích skúškach (vrátane kritérií) na šk. rok 2019/2020 budú zverejnené najneskôr 31. 3. 2019.

     Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia.

     Osemročné gymnázium

     Na osemročnom gymnáziu je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúzsky jazyk).
     Štúdium je určené najmä žiakom z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, keďže zatiaľ im nemôžeme poskytnúť ubytovanie v internáte.

     Štvorročné gymnázium

     Štúdium na štvorročnom gymnáziu so všeobecným zameraním je určené žiakom z celej diecézy s možnosťou ubytovania na internáte.

     Prihlášku podávajú záujemcovia o štúdium na základnej škole, kde momentálne študujú, prosíme však rodičov, aby vyplnili aj elektronickú prihlášku na stránkach školy - uľahčí nám to spracúvanie údajov a organizáciu prijímacích skúšok. 

     Pre vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite prosím na nasledovný odkaz:

     https://kgsm.edupage.org/register/?

      

     Informácie o kritériách prijímacieho konania nájdete v priloženom súbore:

     organizácia_a_kritéria_prijímacieho_konania_2018_2019.docx

      

     Vzhľadom k tomu, že v bodovom hodnotení zohľadňujeme i aktivity vo farnosti, je potrebné v danej lehote zaslať na adresu školy vyplnený a potvrdený dotazník.

     Dotazník o aktivitách vo farnosti pre 8-ročné gymnázium

     Dotazník o aktivitách vo farnosti pre 4-ročné gymnázium

      

     Po prijatí na KGŠM bude potrebné vystaviť školský preukaz žiaka ISIC. Bližšie informácie získate po kliknutí na nasledovný odkaz:

     ISIC-E26(1).docx