• 2% z daní

    • Vážení  rodičia a priatelia školy!

     Ako každý rok, opäť prichádza čas, kedy je potrebné sa rozhodnúť, komu darovať 2% z Vašich daní.

     Boli by sme radi, ak by ste sa tento rok rozhodli podporiť Občianske združenie Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM a prispieť tak k tomu, aby VAŠA škola bola krajšia, modernejšia a kvalitnejšia pre NAŠE deti.

     Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky použijeme na:

      

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy a zakúpenie učebných pomôcok

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, nižšie nájdete stručný návod, ako postupovať:

     Údaje potrebné na poukázanie 2%:

     Obchodné meno (Názov): Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM
     Právna forma: Občianske združenie
     IČO/SID: 37958721
     Sídlo: 97401 Banská Bystrica, Hurbanova 9

      

     Ďalšie potrebné informácie k postupu darovania 2% daní:

     http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

     Tlačivo s vyplnenými údajmi spoločenstva nájdete na webovej stránke školy a otvorí sa Vám po kliknutí na tento odkaz:

     Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov_FO_za_2018.pdf

     Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_za_2018.pdf

      

     Dôležité termíny:

     30.4.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane – tlačivo je tiež na webstránke školy)

     Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

     31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

     Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

     Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

      

     Ďalšie tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

      

     Ďakujeme za každý príspevok.

      

      

     Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM