• História našej kaplnky

    • Školská kaplnka sv. Jána Pavla II.

     Začiatky histórie kaplnky siahajú do obdobia, keď ešte budova gymnázia patrila sestrám Vincentkám (Dcéry kresťanskej lásky) a  slúžila ako sirotinec (tzv. Vincentínum). Už vtedy sa tento priestor využíval na bohoslužobné účely. V rokoch totality však bola kaplnka úplne vyprataná a  slúžila ako spoločenská miestnosť pre stredoškolských študentov ubytovaných v priestoroch našej súčasnej školy. Po reštitúcii sa budova opäť stala vlastníctvom sestier Vincentiek a tie ju s láskou darovali Katolíckemu gymnáziu Štefana Moysesa. Zároveň sa kaplnke vrátilo jej pôvodné dôstojné poslanie a neskôr aj dôstojný vzhľad. Jej renováciu realizoval Ing. arch. Igor Teplan, liturgické zariadenie (oltár, ambónu, bohostánok a sedes) zhotovil otec druhého duchovného správcu školy Petra Tkáča.

     Kaplnka však nemala svojho nebeského patróna. A tak dňa 30. apríla 2014, len tri dni po kanonizácii sv. Jána Pavla II., bola po súhlase diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca kaplnka zasvätená prvému slovanskému pápežovi a priateľovi mladých, sv. Jánovi Pavlovi II. Obrad zasvätenia vykonal generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal.

     Dňa 22. októbra 2014, v deň liturgickej oslavy sv. Jána Pavla II., bola v kaplnke k obrazu patróna umiestnená relikvia vlasov sv. Jána Pavla II. Škole ju daroval krakowský arcibiskup Stanislav kardinál Dziwis. Nádherný relikviár je darom všetkých študentov a pedagógov, ktorí s vďakou a láskou spomínajú na svojho nebeského patróna a prosia ho o orodovanie pred Pánom.

     Ad Maiorem Dei Gloriam! Na väčšiu slávu Božiu!