• Etwinning

        • Študenti sekundy sú zapojení do bilaterálneho internetového projektu s názvom Let´s cook... Našou partnerskou školou je gymnázium v poľskom meste Bydgoszcz. Cieľom projektu je zážitkové vyučovanie cudzích jazykov, a to tak, že interdisciplinárne prepojíme komunikáciu v cudzom jazyku so spoznávaním národného jedla, komunikujeme s kamarátmi v Poľsku a jazyk sa stáva prostriedkom učenia sa a spoznávania, nie viac cieľom.