• Giessen

    • V školskom roku 2006 / 2007 sa nám naskytla možnosť začať spolupracovať s nemeckou školou Theodor – Litt – Schule z hessenského Giessenu. Túto možnosť sme, samozrejme, privítali a hneď v decembri 2006 sme privítali 3 učiteľov na prípravnej návšteve. Nemeckí kolegovia boli nadšení našou malou školou (v porovnaní s ich kolosom), páčilo sa im zaangažovanie našich študentov, ohúrila ich naša krásna príroda i Banská Bystrica. Na jar ďalšieho roka sme im návštevu vrátili a pozreli sme si ich školu aj celý Giessen a jeho okolie.

     V ďalších dvoch školských rokoch sa uskutočnili obojstranné študentské výmeny, ktorých cieľom bolo najmä spoznať a porovnať život slovenských a nemeckých študentov, popozerať prostredie, v ktorom sa pohybujú, oboznámiť sa s ich zvykmi, záľubami a v neposlednom rade aj s ich krajinou. Môžeme konštatovať spokojnosť na obidvoch stranách.

     V školskom roku 2010 / 2011 je tiež naplánovaná obojstranná výmena, no tentokrát už budeme spolupracovať na konkrétnom projekte? Chcete sa pridať?

     Kontaktná osoba: p. uč. Lucia Lamperová