• História školy

    • Gymnázium Š. Moysesa, katolícke gymnázium s prerušenou tradíciou, mohlo opätovne otvoriť svoje brány po prelomových udalostiach z konca roka 1989. Vtedy sa pádom totalitného komunistického systému odvalil balvan aj z prameňa neslobody a potláčania viery i praktických potrieb a prejavov náboženského života.

     Výrazom slobodných túžob i potrieb veriacich celého Slovenska, teda i veriacich banskobystrickej diecézy, bola snaha o založenie a obnovu cirkevného školstva. Vo všetkých regiónoch našej krajiny sa začali obnovovať výchovnovzdelávacie systémy základného a stredného cirkevného školstva.

     Zriaďovacia listina nášho gymnázia bola vystavená dňa 6.3.1992 Rímskokatolíckym biskupským úradom v Banskej Bystrici. Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR zaradilo túto školu do siete škôl prípisom č.8487/1992-21. Zriadená škola mala nadväzovať na tradície nášho cirkevného školstva a svoje pôsobenie dala pod ochranu diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža