KGŠM

Duchovná správa

Sv. omše

Pondelok

18.00 „internátna“

kaplnka

Utorok

18.00

katedrála

Streda

  8.00

kaplnka

Štvrtok

  7.15

kaplnka

Piatok

  7.15

kaplnka

 

Po včasnej dohode s otcom Borisom je možné dať na sv. omšu osobný úmysel.

 

Sv. spoveď

Kedykoľvek mimo vyučovacích hodín po osobnej dohode s o. Borisom.

Okrem toho každý piatok po 5. a 6. vyučovacej hodine. Sv. spoveď (príp. rozhovor) je vysluhovaná v sakristii školskej kaplnky.

 

Veľké prestávky (10.35 – 10.55 hod.)

Každý deň býva v kaplnke počas veľkej prestávky duchovný program: Čítanie Božieho slova, modlitba dvoch desiatkov ruženca, modlitba chvál. V piatok býva tradične eucharistická adorácia.

 

Duchovné obnovy

Víkendové duchovné obnovy prebiehajú podľa záujmu ročníkov. Tento rok plánujeme tzv. „bleskové“ duchovné obnovy pre každý ročník v Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Doline.

 

Služby v kaplnke

Ako každá domácnosť, aj naša kaplnka si k dobrému fungovaniu vyžaduje poriadok a zapojenie všetkých rúk i nôh. Potešíme sa každému miništrantovi, ochotnému lektorovi/lektorke, spevákovi, prípadne prinesenému kvietku na skrášlenie liturgického priestoru. Tiež ďakujeme za službu upratania modlitebných stolčekov.

 

Nácvik zboru Javorčatá

Každý, kto má hlas a chce oslavovať Boha spevom, môže sa pripojiť ku školskému zboru Javorčatá. Na skúške sa pod vedením p.p. Javorského stretáva zbor každý utorok o 14.30 hod. v kaplnke.

 

Vyučovanie náboženstva

Katolícke náboženstvo je profilový predmet našej školy. Vyučuje ho duchovný správca školy a dvaja katechéti: MUDr. ThLic. Mária Šnegoňová a Mgr. Ivan Haľák. Predmet je klasifikovaný.

 

Biblická olympiáda

Súčasťou duchovnej formácie je spoznávanie Boha cez Sväté Písmo. Každý rok sa preto celá škola zapája do Biblickej olympiády (triedneho kola), ktoré je aj klasifikované. Tento rok 2014/2015 sú predmetom BO tri biblické knihy: Kniha Jozue (okrem kapitol 12-23), Tobiáš a Skutky apoštolov.

 

Kontakty:

o. Boris Brutovský          

mail: boris.brutovsky@gmail.com

mobil: 0910 916 909

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa