KGŠM

Informácie o platbách Činnosť Členovia Rodičovskej rady Zápisnice Rodičovskej rady Pozvánka na stretnutie Rodičovskej rady Zápisnice z plenárnych združení 2% z daní

Na plenárnom združení Spoločenstva rodičov dňa 14. septembra 2016 bola odsúhlasená výška rodičovského príspevku na šk. r. 2016/2017 v sume:

  1. rodičovský príspevok: 4€/mesačne/1 dieťa rodiny + 2 € mesačne na prvého súrodenca + 0 € mesačne na každého ďalšieho súrodenca
  2. príspevok na prevádzku školy: 1€/mesačne/1 dieťa rodiny + 0,5 € mesačne na prvého súrodenca + 0 € mesačne na každého ďalšieho súrodenca

 

Číslo účtu Spoločenstva rodičov a priateľov KGŠM:

2628098073/1100

IBAN: SK95 1100 0000 0026 2809 8073

(Tatra banka)

Variabilný symbol: 20162017

Konštantný symbol:      0558

Špecifický symbol: 1 alebo 2

1 – predstavuje rodičovský príspevok

2 – predstavuje príspevok na prevádzku školy

 

Predmet: priezvisko+meno, trieda***

(napríklad: Malá Anna, septima, Malý Ján, 1.A).

 

Vážení rodičia,

prosím nezabudnite identifikačné údaje, inakšie Rada rodičov nemôže identifikovať Vašu platbu.

Je na Vás, ako sa rozhodnete rodičovský príspevok platiť: mesačne, alebo štvrťročne, alebo polročne.

Plenárna schôdza odsúhlasila termíny vyplatenia za 1. polrok i za 2. polrok – viď zápis z plenárnej schôdze.

 

Žiadosť o odpustenie príspevku

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa