• Úvod

    •  

     Milí študenti, na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa vášho budúceho štúdia na VŠ. Okrem mnou vytvorených prezentácií o výbere VŠ, prijímacích skúškach a scio testoch sem budem postupne pridávať aktuálne materiály na tieto témy. Nezabudnite preto pozorne sledovať novinky! V prezentáciách tiež nájdete množstvo odkazov na ďalšie internetové stránky, ktoré by vás mohli zaujímať.
      
     Vo vlastnom záujme pozorne sledujte stránky fakúlt, na ktoré si chcete podať prihlášku a podrobne si preštudujte podmienky prijímacieho konania!!!
      
     Všimnite si, či VŠ vyžaduje scio testy (Národné porovnávacie skúšky) povinne, alebo ako dobrovoľnú alternatívu prijímacích skúšok. Nezabudnite sa včas na tieto skúšky prihlásiť. Je možné absolvovať viacero termínov scio testov - spoločnosť potom pošle VŠ, na ktorú sa hlásite, len váš najlepší výsledok. Za tieto termíny si musíte zaplatiť. Je to však možnosť, ako zlepšiť svoje šance na prijatie. 
      
     Všetky podrobnosti o termínoch a cenách zistíne na stránkach www.scio.sk
      
     Pri registrácii nezabudnite zaškrtnúť, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť scio automaticky zaslala výsledky vašich testov všetkým fakultám, na ktoré ste si poslali prihlášku. A predovšetkým neprešvihnite termíny!!! 
      
     Overte si, ktoré konkrétne testy vami zvolená fakulta požaduje ako náhradu za prijímacie skúšky.
      
     Na tento šk. rok je naplánovaných 6 termínov Národných porovnávacích skúšok (scio testov), a to v období od decembra 2016 až do mája 2017. Niektoré fakulty však neakceptujú posledný májový termín. Skúšky môžete absolvovať priamo v Banskej Bystrici. Ak ste naozaj dobrý študent a budete v ten deň vo forme, stačí samozrejme raz. Pokiaľ sa nezadarí, môžete skúsiť šťastie v ďalších termínoch.