KGŠM

Rada školy

Predseda:

Ing. Peter Kmiť – zástupca rodičov

 

Členovia:

 

Členovia za rodičov: 

PhDr. Terézia Uherková

Ing. Miroslav Škorupa

 

Členovia za pedagógov: 

Mgr. Ladislav Javorský

Mgr. Igor Huťka

 

Členovia za nepedagógov:

 p. Magdaléna Pikulíková

 

Členovia za žiakov:

Silvia Vaníková

 

Členovia delegovaní zriaďovateľom:

Mons. Ján Krajčík,

Mgr. Martin Ďuračka, ThLic.

Mgr. Boris Brutovský

Ing. Branislav Baláž

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa