KGŠM

Rada školy

 

Predseda:

PhDr. Lucia Lamperová – zástupca pedagógov

 

Členovia:

 

za rodičov: 

Mgr. Zlatka Mečiarová

Ing. Miroslav Škorupa

Pavol Horňák

 

za pedagógov: 

Mgr. Igor Huťka

 

za nepedagógov:

Iveta Konrádová

 

za žiakov:

Žofia Kružliaková

 

delegovaní zriaďovateľom:

Mons. Ján Krajčík,

Mgr. Martin Ďuračka, ThLic.

Mgr. Boris Brutovský

Ing. Branislav Baláž

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa