KGŠM

Prijímacie skúšky

 

Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia.

Osemročné gymnázium

Na osemročnom gymnáziu je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúzsky jazyk).
Štúdium je určené najmä žiakom z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, keďže zatiaľ im nemôžeme poskytnúť ubytovanie v internáte.

Štvorročné gymnázium

Štúdium na štvorročnom gymnáziu so všeobecným zameraním je určené žiakom z celej diecézy s možnosťou ubytovania na internáte.

Prihlášku podávajú záujemcovia o štúdium na základnej škole, kde momentálne študujú, prosíme však rodičov, aby vyplnili aj elektronickú prihlášku na stránkach školy - uľahčí nám to spracúvanie údajov a organizáciu prijímacích skúšok. 

Pre vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite prosím na nasledovný odkaz:

https://kgsm.edupage.org/register/?

 

Informácie o kritériách prijímacieho konania nájdete v priloženom súbore:

organizácia_a_kritéria_prijímacieho_konania_2018_2019.docx

 

Vzhľadom k tomu, že v bodovom hodnotení zohľadňujeme i aktivity vo farnosti, je potrebné v danej lehote zaslať na adresu školy vyplnený a potvrdený dotazník.

Dotazník o aktivitách vo farnosti pre 8-ročné gymnázium

Dotazník o aktivitách vo farnosti pre 4-ročné gymnázium

 

Po prijatí na KGŠM bude potrebné vystaviť školský preukaz žiaka ISIC. Bližšie informácie získate po kliknutí na nasledovný odkaz:

ISIC-E26(1).docx

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa