• Andernach

    • „Naši Nemci“ – takto nazývame priateľov z dekanátu Andernach – Bassenheim z diecézy Trier. Partnerstvo s mladými z Andernachu začalo približne v roku 2005 ešte v čase príprav Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rýnom.

     Pred samotným stretnutím mládeže z celého sveta bývali mladí z banskobystrickej diecézy v rodinách dekanátu Andernach – Bassenheim. Urobili dobrý dojem a nemecká strana rozbehla aktívnu spoluprácu s Diecéznym centrom Maják na Španej Doline.

     KGŠM bolo vtiahnuté do partnerstva v roku 2007. Odvtedy sme sa zúčastnili viacerých podujatí organizovaných nemeckou alebo slovenskou partnerskou stranou. Nemci nás pozvali na 1. etapu diecéznej púte do Santiaga de Compostela – vtedy sme prešli prvých 120 km (z Trieru do francúzskeho mesta Metz), strávili sme spoločný Silvester 2007, nemeckých priateľov už tradične môžeme stretnúť vždy na jar – na Kvetnom víkende, podieľali sme sa na sociálnom projekte 72-Stunden-Aktion a v auguste 2009 sme doplnili skupinu nemeckých pútnikov počas poslednej etapy púte do samotného Santiaga de Compostela v Španielsku.

      

     Dvakrát ročne sa zástupcovia slovenskej aj nemeckej strany spoločne stretávajú na organizačnom stretnutí (raz v Nemecku, potom na Slovensku), plánujú ďalšie akcie a podujatia, počas ktorých sa môžeme stretnúť, porozprávať, lepšie spoznať, niečo nové sa naučiť a najmä posunúť sa bližšie k Bohu. To je totiž cieľ, kvôli ktorému partnerstvo s našimi Nemcami vzniklo a kvôli ktorému ho ďalej rozvíjame.

      

     Kontaktná osoba: p. uč. Lucia Lamperová