• Comenius - projekt Roots and wings 2010 - 2012

   • Študenti našej prímy, tercie, kvarty a kvinty sú zapojení do comenius multilaterálneho partnerstva, čo znamená, že spolu s učiteľmi sa zúčastňujú aktivít so súhrnným názvom Roots and wings (Les racines et les ailes; Korene a krídla).

    Je to anglo-frankofónny projekt, ktorý súčasne prebieha na našich partnerských školách v Belgicku, Španielsku, Walese a Estónsku. Jeho cieľom je aktívne používanie anglického a francúzskeho jazyka v komunikácii so „spolužiakmi“ zo spomenutých krajín, využívanie nových technológií, čo sa prejavuje hlavne v pravidelných videokonferenciách, natáčaní videí, príprave prezentácií, ktoré predstavujú našu školu, mesto, krajinu, národné zvyky, tradície a aj naše predstavy do budúcnosti. Zároveň spoznávame školy, mestá, krajiny a našich kamarátov z Európy.

    Súčasťou projektu sú aj pobyty pre učiteľov a študentov, na ktoré sme získali grant a ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dvoch rokoch.

    Pozývame vás prežívať tento projekt spolu s nami a to na oficiálnej stránke:

    http://comeniusrootsandwings.blogspot.com/2010/08/roots-and-wings-will-start-soon.html