Prihláška na štúdium na našej škole

Prosíme záujemcov o štúdium, aby vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá nám umožní efektívne spracovávať údaje o nových žiakoch.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: