• Oznam

     • Vážení  rodičia a priatelia školy!

      Za rok 2020 nie je občianske združenie Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM poberateľom 2% z daní a nie je možné mu 2% poukázať.

      Mrzí nás vzniknutá situácia a veríme, že v budúcnosti nám opäť zachováte svoju priazeň a podporíte nás.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM

     • Úspech na krajskom kole olympiády z dejepisu

     • Dňa 23. marca 2021 sa uskutočnilo online formou krajské kolo olympiády z dejepisu. Teší nás, že sa na prvom mieste v kategórii B umiestnil náš študent, Daniel Buday z kvinty. Ten úspešne zvládol test a obhajobu práce a postúpil do celoslovenského kola. Blahoželáme a držíme palce.

     • 1. a 2. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády (BO)

     • Gratulacia_.mp4​​​​​​​

      Dňa 10. marca 2021 prebehla na Slovensku Biblická olympiáda. Po prvý krát žiaci z celého Slovenska  súťažili online. Do súťaže  sa zapojilo  1 058 škôl  (789 škôl v 1.kategórii,  249 škôl v 2.kategórii). Vyhodnotenie sa však urobilo po dekanátoch jednotlivých diecéz.   Našu školu reprezentovali  víťazi školského kola BO v 1. kategórii - ZŠ družstvo: Jakub Vajda Príma, Lívia Obšajsníková Sekunda a Hannah Soláriková Tercia a v  2. kategórii družstvo: Bystrík Repka 4.A, Petra Polnišerová. 4.A, a Veronika Pavlová II.A.  Všetci šiesti sa stali úspešnými riešiteľmi naozaj  náročnej online BO.

      Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste  s postupom do diecézneho kola.  Družstvu  starších žiakov uniklo 1. miesto iba „o chĺp“ (1,7 boda)  a to stačilo na pekné 2. miesto. Do diecézneho kola bohužiaľ nepostupujú, hoci získali viacej bodov ako družstvá z iných dekanátov, ktoré sa umiestnili na 1. mieste v rámci ich dekanátu. Našim starším žiakom ďakujeme za statočný  a férový boj so silnými súpermi.

      Mladším žiakom želáme veľa usilovnosti a vytrvalosti v ďalšej príprave na diecézne kolo. Všetkým zo srdca blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy v tejto náročnej dobe.

       

     • Olympiády z prírodovedných predmetov

     • V januári sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategória A, na ktorom nás reprezentovali Martin Puffler a Petra Polnišerová. Martin obhájil prvenstvo z minulého školského roka a postúpil do celoslovenského kola, Petra obsadila pekné tretie miesto.

      Vo februári prebehlo okresné kolo biologickej olympiády kategória C. KGŠM reprezentovali Petra Chriašteľová a Barbora Palušová. Obidve dievčatá boli úspešné riešiteľky a Petra vďaka druhému miestu postúpila do krajského kola.

      Všetkým spomínaným študentom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a postupujúcim želáme veľa úspechov vo vyšších kolách.

     • Študijný úspech nášho absolventa

     • Je to už zopár rokov, čo v laviciach KGŠM sedel Adam Reguli. V súčasnosti je študentom 5. ročníka na Farmaceutickej fakulte v Hradci Králové. V súťaži o najlepšiu študentskú vedeckú prácu „O cenu Karla Štulíka“ na Študentskej vedeckej konferencii na VŠCHT v Prahe zaujal svojou prácou z analytickej chémie natoľko, že v silnej konkurencii študentov českých a slovenských vysokých škôl získal zvláštnu cenu poroty.  

      Blahoželáme k úspechu, máme veľkú radosť, keď naši študenti využijú svoj potenciál.

     • Naša študentka je víťazka krajského kola!

     • S veľkým potešením oznamujeme, že naša študentka Ester Jankovičová (oktáva) zvíťazila aj v krajskom kole online Olympiády v anglickom jazyku v kategórii anglofónnych žiakov a postupuje do celoslovenského kola. Už účasť na ňom je úspechom, ale veríme, že ju ešte vylepší a budeme jej držať palce.Úspešnú reprezentáciu školy má za sebou aj Michaela Mazárová (sexta) v kategórii 2A. V krajskom kole postúpila do užšieho výberu a celkovo sa umiestnila na výbornom 4. mieste.Blahoželáme!

     • Hodnotenie škôl INEKO opätovne potvrdzuje kvalitu Katolíckeho gymnázia

     • Katolícke gymnázium obsadilo v hodnotení gymnázií v rámci Banskobystrického kraja krásne 2. miesto. Výborné hodnotenie kontinuálne dosahujeme už niekoľko rokov. Je to dôkazom toho, že naši učitelia dlhodobo dbajú na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

       

      Umiestnenie v rebríčku a bodové hodnotenie 5 najlepších škôl:

       

      1. Gymnázium J. G. Tajovského B.B. - 8,1 b.

      2. Katolícke gymnázium Š. Moysesa, B.B. - 6,9 b.

      3. Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen - 5,8 bodov - 6,7 b.

      4. Gymnázium A. K, Banská Štiavnica - 6,5 b.

      5. Gymnázium M. R., Žiar nad Hronom - 6,5 b.

      https://skoly.ineko.sk/rebricky

      Zdroj: skoly.ineko.sk/rebricky

     • Úspech našich „anglických“ olympioničiek!

     • Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. KGŠM vďaka úspešným olympioničkám dosiahlo víťazstvo a postup do krajského kola až v troch kategóriách:

       

      Mária Šteruská (kvarta) - 1. miesto v kategórii 1B

      Michaela Mazárová (sexta) – 1. miesto v kategórii 2A

      Ester Jankovičová (oktáva) – 1. miesto v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci)

       

      Víťazkám blahoželáme, sme na ne hrdí a budeme držať palce v krajskom kole.

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 21. 12. sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do piatka 8. 1. 2021. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 11. 1. 2021. Prajeme Vám, aby ste si oddýchli a prežili vianočné sviatky v pokoji a zdraví. Zároveň Vám chceme poďakovať za spoluprácu v r. 2020, ktorý bol pre nás všetkých veľmi netradičný a náročný.  

       

     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • Kategória 1A (príma-sekunda)

      1. miesto: Michaela Bečková (príma)

      2. miesto: Sára Minková (sekunda)

      3. miesto: Karolína Kapcová (sekunda)

      Kategória 1B (tercia-kvarta)

      1. miesto: Mária Šteruská (kvarta)

      2. miesto: Sofia Holdošová (tercia)

      3. miesto: Matúš Zázrivec (tercia)

      Kategória 2A (kvinta-sexta, 1.-2. r.)

      1. miesto: Michaela Mazárová (sexta)

      2. miesto: Alexander Kotlas (sexta)

      3. miesto: Ema Turčanová (sexta)

      Kategória 2B (septima-oktáva, 3.-4. r.)

      1. miesto: Dorota Šipöczová (3.B)

      2. miesto: Silvia Mravcová (3.A)

      3. miesto: Terézia Nyárjasová (oktáva)

      Kategória 2C2 (anglofónni žiaci)

      1. miesto: Ester Jankovičová (oktáva)

    • Úspech nášho žiaka na IT konferencii
     • Úspech nášho žiaka na IT konferencii

     • Matúš Jurko, žiak 3.B triedy, úspešne reprezentoval našu školu na celoslovenskej študentskej konferencii s názvom  „IT v praxi“. Na záverečnej online prehliadke študentských prác,  v rámci projektu IT Akadémia,  získal jednu z dvoch hlavných cien. Vyslúžil si obdiv a uznanie nielen prítomných účastníkov, ale aj odbornej poroty, ktorú tvorili zástupcovia vysokých škôl a IT firiem.

      Matúšovi všetci srdečne blahoželáme.

     • MOMENTKA Z KARANTÉNY - SÚŤAŽ

     • Urob si fotku – momentku počas karantény, pošli ju a vyhraj. K fotke uveď meno, triedu, krátku info a pošli ju na mail: lucia.stecova@gmail.com do 20. 11. 2020Zo všetkých zapojených vylosujeme víťaza a fotky budú zverejnené v škole na sieti a tiež na webovej stránke školy.

     • Prerušenie vyučovania na školách od 26. 10. do 27. 11. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      predseda vlády včera oznámil, že od pondelka 26. 10. 2020 do piatka 27. 11. 2020 bude vyučovanie na osemročnom i štvorročnom gymnáziu vo všetkých triedach (to znamená vrátane žiakov prímy až kvarty) prebiehať len dištančnou formou. Rodičov žiakov zároveň prosíme, aby v rámci možností rodiny vytvorili pre svoje deti čo najlepšie podmienky pre dištančné vzdelávanie. Žiaci sú povinní sa tohto vyučovania zúčastňovať podľa aktuálne platného rozvrhu (pre žiakov prímy až kvarty dôjde k miernej redukcii týždenného počtu hodín v súlade s pokynmi, ktoré vypracoval Štátny pedagogický ústav). Neúčasť žiaka na on-line hodinách je potrebné vopred oznámiť triednemu učiteľovi a učiteľovi príslušného predmetu. Triednemu učiteľovi je tiež potrebné nahlásiť všetky okolnosti, ktoré bránia tomu, aby sa dieťa riadne vzdelávalo (nedostatočný prístup k IKT, rodinná situácia, choroba žiaka a pod.). Dištančné vyučovanie nie je ideálnym spôsobom vzdelávania, veríme však, že spoločne ho zvládneme. 

     • Usmernenia ministerstva platné od 12. 10. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      minister školstva oznámil, že od pondelka 12. 10. 2020 až do odvolania bude vyučovanie pre žiakov 1.-4. ročníka štvorročného gymnázia a žiakov kvinty až oktávy prebiehať len dištančnou formou. Rodičov žiakov zároveň prosíme, aby v rámci možností rodiny vytvorili pre svoje deti čo najlepšie podmienky pre dištančné vzdelávanie. Žiaci prímy až kvarty sa naďalej budú vzdelávať prezenčne v škole pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. 

      Podrobné informácie boli žiakom a ich rodičom zaslané vo forme správy cez Edupage. O ostatných aktuálnych usmerneniach Vás budeme priebežne informovať. V prípade akýchkoľvek problémov prosím komunikujte s triednym učiteľom a/alebo jednotlivými vyučujúcimi. Veríme, že spoločným úsilím túto situáciu zvládneme.

     • NEVŠEDNÝ, ZDRAVOTNÍCKY DEŇ NA KGŠM

     • Vo štvrtok, 8. 10., sme sa nahodili na tému zdravotníctva. Niektorí boli veľmi kreatívni, preto bolo veľmi ťažké vybrať víťazov. No nakoniec sme vybrali. Za profesorov blahoželáme p. Bašovi, za veľkých zvíťazil Dávid Lipták z 1. A a za malých cenu dostane Dominik Vician z prími. Výhercom srdečne blahoželáme. :)

     • Záver roka Božieho Slova s benediktínskym  mníchom

     • Oficiálne ukončenie roka Božieho slova sme spoločne slávili vo sv. omši v deň liturgickej spomienky sv. Hieronyma, 30. septembra 2020. Benediktínsky mních o. Ján Dolný OSB, ako hlavný celebrant na stredajšej školskej sv. omši v našej školskej kaplnke, nám porozprával o sv. Hieronymovi, o jehozápale pre Sväté písmo, ktoré preložil do latinčiny, aby viacej ľudí mohlo čítať odkaz, ktorý nám Boh vo svojom Slove ponúka. Objasnil nám tajomstvo modernej ikony sv. Hieronyma, ktorá obohatí interiér nášho gymnázia a bude pripomienkou, aby sme na sväté Písmo v našej duchovnej formácii nikdy nezabúdali. O. Ján zdôrazňoval dôležitosť sv. Písma v hľadaní našej podstaty, na čo sme na svete – „ Aby sme Boha poznávali, milovali, jemu slúžili a raz k Nemu prišli.
      Po sv. omši si o. Ján vyskúšal aj školskú katedru. Na hodine KNB v II. A triede odborne vysvetľoval učebnú látku na tému Mníšstvo a zasvätený život. Svoj výklad obohatil vlastným svedectvom zo života kláštora v Sampore a zodpovedal na zvedavé pripravené otázky študentov. Musím zhodnotiť, že sa celkom vžil do úlohy stredoškolského učiteľa a ani sme sa nenazdali bol koniec hodiny. Mnohých študentov oslovil práve vďačnosťou a svojim originálnym prístupom ku všednej každodennosti, ktorá nás, ľudí zo sveta, niekedy nudí. V nádeji, že toto stretnutie nebolo posledné, sme sa rozlúčili tým, že nám udelil svoje kňazské požehnanie.