• Aktualizované výsledky prijímacieho konania

     • Po zápise prijatých žiakov na štvorročné štúdium boli aktualizované výsledky prijímacieho konania. Zápis prijatých uchádzačov bude prebiehať do utorka 28. 5. 2019.

      výsledky_PS_4RG_po_zápise

      Na štúdium na osemročné gymnázium sa zapísalo všetkých 22 prijatých žiakov, ďalších žiakov teda prijať nemôžeme.

        

    • Najlepší na Slovensku!
     • Najlepší na Slovensku!

     • Tak toto som si pomyslel (a je to aj pravda), keď som dotelefonoval s p. p. Lišaníkovou, ktorá mi oznámila, že náš školský tím v zložení Peťa Polnišerová, Terézia Kundova a Bystrík Repka vyhral v národnom kole Biblickej olympiády 1. miesto! Celoslovenské, a tým najvyššie, kolo sa uskutočnilo 15.-16. mája v čarovnej Oščadnici, pretože tento rok pripadla príprava na Žilinskú diecézu. Spolu 10 družstiev zastupujúcich každú zo slovenských diecéz si zmeralo sily v poznatkoch z niekoľkých kníh Svätého Písma. 

      Veľká vďaka patrí samozrejme našim súťažiacim, ktorí sa s Bibliou pasovali od októbra. No vďačnosť smeruje aj k p. p. Erike Lišaníkovej, ktorá venovala nemálo času a energie, aby sa škola prezentovala v čo najlepšom svetle. Veríme, že zažitok z dotyku Božieho slova, zo všetkých postupových kôl a spoločenstva, ktoré pri nich tvorili s ostatnými súťažiacimi, bude pre nich posilou do každodenných malých či veľkých olympiád.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     • V sobotu 11. mája sa na našej škole uskutočnil diecézny florbalový turnaj. 9 družstiev si v ňom zmeralo sily, chlapci z nášho gymnázia vybojovali pekné 3. miesto. Ďakujeme nielen im, ale aj spoluorganizátorom podujatia, ktorými boli chlapci a dievčatá z našej školy. Hlavným organizátorom bol DCM Maják.

     • Výsledky prijímacích skúšok

     • Výsledky prijímacích skúšok na osemročné i na štvorročné gymnázium nájdete v priložených súboroch.

      výsledky_štvorročné_gymnázium.xlsx

      výsledky_osemročné_gymnázium.xlsx

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby si prečítali informácie o zápise uvedené nižšie.

      Prosíme záujemcov o štúdium, ktorí vyhoveli kritériám PS, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta, aby vo štvrtok 23. 5. 2019 sledovali stránku KGŠM. Je pravdepodobné, že nie všetci prijatí uchádzači sa zapíšu na štúdium, v dôsledku čoho budeme môcť prijať ďalších žiakov v poradí podľa výsledkovej listiny.

     • Informácie o zápise do 1. ročníka osemročného a štvorročného štúdia

     • Zápis uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky do prvého ročníka sa uskutoční 20. 05. 2019 – 22. 5. 2019 v čase od 8:00 do 14:30 hod. na sekretariáte školy.

      Prosíme, aby ste si na zápis priniesli:

      • občiansky preukaz (alebo rodný list) uchádzača o štúdium k nahliadnutiu
      • zápisný lístok (vydáva ho ZŠ, ktorú žiak navštevuje),
      • vyplnený evidenčný list žiaka (dostali ste poštou v prílohe pozvánky),
      • vyplnené prehlásenie zákonného zástupcu (dostali ste poštou v prílohe pozvánky),
      • v prípade záujmu vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu ISIC (dostali ste poštou v prílohe pozvánky).

      Pri zápise je potrebné zaplatiť nasledovné poplatky:

      35,- € poplatok za vybavenie tried (platí sa jednorazovo za celé štúdium pri zápise).                                                    

      20,- € poplatok za vydanie preukazu žiaka ISIC (preukaz bude žiak využívať namiesto čipovej karty v jedálni školy, pri cestovaní MHD a pri uplatňovaní si rôznych zliav pri platbách za tovary a služby).

       

      Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí nebudú mať záujem zapísať sa u nás štúdium, aby nás o tejto skutočnosti čo najskôr telefonicky informovali na č. 048/415 30 87.

      Tešíme sa na stretnutie!

     • Pôstna krabička spočítaná

     • Počas pôstneho obdobia nás nevítala na vrátnici iba pani vrátnička, ale aj nenápadná zelená krabička s fotografiou malého afrického dieťaťa. Charitatívna zbierka zameraná na zdravotnú a sociálnu pomoc odkázaným deťom Tretieho sveta vyniesla v našej škole tento rok 367,79 eur. Myšlienkou bolo, aby peniaze, ktoré by človek dal za drobnú maškrtu, vhodí ako svoj dar do krabičky. Lebo zmyslom pôstu nie je iba vzdať sa niečoho, ale z ušetreného pomôcť iným. Náš spoločný dar aj tento rok prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity pomôže v začatých projektoch v Ugande a Rwande. Je o 126 eur vyšší ako ten minuloročný, tak ostáva veriť, že nabudúce prekonáme doterajší rekord z roku 2016, kedy sa vyzbieralo 452 eur. Mne neostáva nič iné, ako sa poďakovať každému jednému z vás, že ste mali otvorené srdce... i peňaženky :-) o. Boris

     • Cesta do Ríma 2019

     • V dňoch 29.1. až 2.2.2019 sme sa my, niekoľkí žiaci našej školy, ktorí navštevujeme krúžok taliančiny, vydali na cestu do Večného mesta. Takmer 1000 km dlhú cestu sme absolvovali letecky. V doprovode sestry Evy a otca Borisa sme sa ubytovali v malej ubytovni Casa di San Gabriel.

      Prvý deň nášho pobytu sme sa zúčastnili tradičnej audiencie u sv. Otca, pápeža Františka. Hoci sa nám nikomu nepodarilo stretnúť ho osobne, už len vidieť ho bol zážitok na celý život. Nasledovala prehliadka Baziliky sv. Petra spojená so svätou omšou. Tá bola síce slúžená v taliančine, no väčšine sme už rozumeli. Po tom, čo sme opustili Vatikán a zasýtili žalúdky originálnou pizzou nasledovala prehliadka niekoľkých ďalších kostolov a rímskych pamiatok. Za zmienku stojí Koloseum, ktoré bolo (tradične) obkolesené plotmi a stavbárskou technikou alebo Chrám il Gesù, v ktorom je pochovaný sv. Ignác z Loyoly. Večer nás nečakane zastihla pravá rímska prietrž, no na ubytovňu sme prísť stihli relatívne suchí.

      Na druhý deň sme sa po ľahko traumatizujúcej ceste verejnou dopravou dostavili ku Bazilike sv. Pavla za hradbami. Ohúrila nás hlavne majestátnosť tejto architektúry. Po bazilike sme sa dostavili do prímorskej Ostie. Okrem tradičného pečiva sme okúsili aj prímorské vetry a krupobitie. Odniesli sme si však pekné mušle a pamäťové karty plné fotiek pri mori. V centre Ríma sme ďalej navštívili Fontanu di Trevi a Universitu Gregoriana. Z ďalších miest stojí za zmienku kostol sv. Ignáca z Loyoly, Dom kávy alebo Pantheon. Kostol sv. Kataríny Sienskej, Márie v Trastevere a sv. Cecílie nám pomohli zakončiť druhý deň pobytu.

      Ten tretí sme započali návštevou saleziánskej univerzity a sesterského domu, kde kedysi dávno žila naša sr. Eva. Aby sme dokončili prehliadku 4 hlavných bazilík, navštívili sme aj tú Lateránsku. Keď sme si potom pozreli Chrám Matky ustavičnej pomoci, zostávalo už len Santa Maria Magiore, čiže Bazilika Panny Márie Snežnej. Keď sme neskoro večer navštívili Španielske schody, zakončili sme tým zoznam pamiatok, ktoré sme za tie 3 dni absolvovali.

      Šťastný prílet do Bratislavy a vyčerpávajúca cesta vlakom napísali milú bodku za všetkým, čo sme ako žiaci krúžku taliančiny zažili. Ďakujeme tým sestre Eve a otcovi Borisovi, ktorí nám robili spoľahlivý doprovod :)

     • Súťaž Spievam po francúzsky

     •  

      V piatok 29.3.2019 sa vo Zvolene konalo regionálne kolo obľúbenej súťaže Spievam po francúzsky, kde nechýbali ani naši šikovní speváci. Nádherné melódie, spevavá francúzština, radosť...dobrá nálada bola symbolom celej akcie. Napriek silnej konkurencii sa našim žiakom podarilo prespievať sa až na víťazné miesta. Kristínka Kopálová (sekunda) získala 2.miesto v kategórií do 14 rokov a Viky Jarábeková (III.A) s Livkou Solárikovou (septima) obsadili 3. miesto v kategórii najstarších. Hudobne ich doprevádzali Julo Jarábek (III.B) a Adam Solárik (sekunda). Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu!

     • Duchovná obnova na Španej Doline

     • V pondelok, presnejšie 10. 3. 2019, dorazila celá kvinta nášho gymnázia na Španiu Dolinu so zámerom dvojdňovej duchovnej obnovy na miestnej bývalej fare hneď vedľa dedinského kostola. Po príchode na námestie sme vyrazili po tunajších preslávených schodoch vedúcich na miesto nášho pobytu počas nasledujúcich dní. Zadýchaných, no stále vysmiatych, nás privítali tohtoroční „tímaci“, ktorí sa starajú o chod Diecézneho centra mládeže.

      Po rýchlom ukázaní našich izieb a krátkom vybaľovaní sme sa všetci presunuli do malej kaplnky na večernú sv. omšu, ktorú slúžil otec Juraj. Neskôr, už v spoločenskej miestnosti, nám boli predstavené pravidlá a úloha diecézneho centra, no prezentácia netrvala dlho, a tak nám zostalo ešte dostatočné množstvo času na rôzne zábavné hry.

      Druhý deň ráno sme dostali po rannej sv. omši a raňajkách rozpis prác, ako boli umývanie a utieranie riadov, príprava liturgie či prestieranie stolov. Každý z nás sa našiel v jednej z troch skupín a podľa toho sme si plnili úlohy.

      Približne o 10.00 hod. sme sa stretli so sprievodcom špaňodolinského Múzea medi v priestoroch obecného úradu. Starší pán, ktorého sprevádzal jeho čierny pudlík, nám napriek tomu, že sám nepochádza zo Španej Doliny, dokonca ani zo Slovenska, porozprával a veľmi živo opísal banícku históriu obce a previedol nás popri rôznych dobových nástrojoch či nálezoch. Po exkurzii sme sa vybrali na krátku prechádzku na Haldy a potom naspäť do tepla izieb, pretože napriek krásnemu slnečnému počasiu bolo stále citeľne chladno. Poobedie sme strávili v spoločenskej miestnosti zaujímavými aktivitami, zamysleniami a prácou v skupinkách a večer sme deň zakončili chvíľou ticha počas adorácie.

      Streda, ako posledný deň nášho duchovného výletu, sa niesla v trochu skleslejšej nálade – balili sme si veci a upratovali sme. Všetci sa zapojili do práce v snahe zanechať centrum také, ako sme ho objavili. Po obede a lúčení sa opäť všetci presunuli na zastávku, čakajúc na odchod do svojich domovov. Myslím si, že väčšina s príjemnými pocitmi zo strávenia voľných dní s kamarátmi a načerpania (aj duchovnej) energie do ďalších školských dní.

       

     • Pôstna krabička opäť v škole

     • Malá farebná krabička sa pomaly ale isto stáva našou tradíciou počas pôstneho obdobia. No nie je to o krabičke, ale o solidarite s tými, ktorým stačí naše "trochu", aby mali "veľa". Aktivita Pôstna krabička pre Afriku je projektom Slovenskej katolíckej charity a chce pomáhať v starostlivosti a vzdelávaní chudobných detí v subsaharskej Afrike. Tento rok na zelenej krabičke, do ktorej môžeme vhodiť svoj pôstny dar, je vyobrazené sedemročné černošské dievčatko Mukamisha. 

      Počas celého pôstu bude krabička pri vrátnici. No raz do týždňa bude putovať aj po našej škole. Veríme, že náša školská komunita bude mať otvorené srdce pre našich rovesníkov, ktorí sa majú omnoho ťažšie ako my. Pred rokom sme vyzbierali 241 eur. Len pre ilustráciu - za túto sumu mohlo byť 48 prváčikov v Rwande obdarovaných potrebnou školskou výbavou. Tak čo, pomôžeš aj Ty tento rok?

     • PUDINGOVICA PRE ORGANIZAČNÝ TÍM PLESU

     • V stredu, 27. februára, popoludní sa konala pudingovica pre členov organizačného tímu školského plesu. Ďakujeme ešte raz všetkým, aj tým, ktorí sa nemohli zúčastniť a tešíme sa na spoluprácu aj o rok.

     • PALACINKOVICA A ŠIŠKOVICA NA NAŠICH INTERNÁTOCH

     • V utorok, 26. februára, sa na našich dvoch internátoch konali fašiangy v podaní palacinkovice a šiškovice. Naše pani vychovávateľky sa, spolu so študentmi, pustili do výroby úžasných a chutných palaciniek i šišiek, na ktorých si, okrem iných, pochutil aj otec Boris. :)

    • Deutscholympiade 2018/2019
     • Deutscholympiade 2018/2019

     • V tomto školskom roku nás na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku reprezentovali víťazi školského kola súťaže

      • Agnesa Monišová a Martina Kopálová z Kvarty,
      • Žofia Kubašková z Kvinty,
      • Natália Kopálová zo Sexty,
      • Martina Gombalová z Oktávy a Martin Kret z III.A

      Na krajskom kole nás reprezentovala Katharina Schönafinger zo Sekundy.

      Všetkým úspešným nemčinárom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • JUVENES TRANSLATORES 2019
     • JUVENES TRANSLATORES 2019

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže mladých prekladateľov JUVENES TRANSLATORES, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Na prekladateľskom seminári v Banskej Bystrici nás reprezentovali traja žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili v jednotlivých jazykoch na 1. mieste:  Jakub Duda (AJ) a Adam Belko (FJ) z oktávy, a Vojtech Höhn (NJ) zo septimy.  

       

      Všetci traja dostali od zástupcov Európskej komisie ocenenie za výborný preklad. Naša škola tak ich zásluhou bodovala vo všetkých jazykoch.

       

      Našich prekladateľom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie jazykové úspechy.

     • Vyhodnotenie Winter Classic

     • Milí hokejoví priatelia,

      13. 12. 2018 sa na Zimnom štadióne v BB uskutočnil exhibičný hokejový zápas hviezd KGŠM, v ktorom si zmerali sily profesori a bývalí žiaci so súčasnými žiakmi. S  veľkým zármutkom oznamujeme, že zápas sa skončil víťazstvom súčasných žiakov (vraj 9:6). Tento neúspech hviezdneho tímu profesorov a legionárov je pravdepodobne dôsledkom neúčasti najväčších hviezd - trénera, p. p. Kopála a dravých mladíkov - p. p. Šulaja a p. p. Sklenku. Sme si istí, že pri ich účasti by profesori boli bývali udržali priebežné vedenie o dva (a možno aj tri :-) ) góly. Cena bude víťazom odovzdaná počas vianočnej akadémie vo štvrtok, 20. 12. 2018.

      V mene organizátorov sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým fanúšikom a fanúšičkám, študentom, rodinným príslušníkom a členom profesorského zboru za divácku kulisu, perfektnú atmosféru (obzvlášť ďakujeme mladému bubeníkovi - bystrickí ULTRAS môžu ísť......- do škôlky!) a veríme, že ste sa všetci výborne zabavili.

      Tešíme sa na Vás všetkých budúci rok pri treťom ročníku Winter Classic KGŠM! (A možno zas bude aj čaj! :-) )

      Za organizátorov,

      Peter "Ovechkin" Poliak

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno na deň 21. 12. 2018 (piatok). Vyučovanie sa začne po vianočných prázdninách v utorok 8. 1. 2019. 

     • RORÁTY 2018

     • Aj tento rok Vás srdečne pozývame prežívať spoločne tzv. rorátne sv. omše. Každý týždeň bude jedna: vo štvrtok 6.12., vo štvrtok 13.12. a v utorok 18.12. Čas je však vždy ten istý, a to 6.30 hod. v kaplnke školy. Po sv.omši ste samozrejme pozvaní na raňajky do P 204. Potešíme sa aj domácim dobrotám alebo akejkoľvek pomoci.

     • Winter Classic KGŠM

     • Milí hokejoví priatelia!

      Po dvoch rokoch sa nám opäť podarilo zorganizovať hokejový zápas Winter Classic KGŠM, v ktorom si zahrajú profesori a absolventi proti súčasným študentom. Týmto vás všetkých (rodičov, kolegov, študentov a všetkých priateľov KGŠM) srdečne pozývame, aby ste prišli povzbudiť svojich favoritov a tiež sa trochu pobavili - vzhľadom na naše hokejové schopnosti... Zápas sa uskutoční vo štvrtok, 13. 12. 2018 o 18:30 na Zimnom štadióne (Hala A) v Banskej Bystrici, vstupné dobrovoľné. Tešíme sa na bohatú účasť a super atmosféru (bystrickí ULTRAS sú škôlkári... :-) )!

     • „...A Slovo bolo u Boha ...“

     • Výsledky súťaže

      Aj tento školský rok sa naša škola stala organizátorom diecézneho (krajského) kola súťaže v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom „...A Slovo bolo u Boha ...“. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách v poézii aj v próze. Súťaže sa zúčastnili žiaci z desiatich škôl v Banskej Bystrici a okolí a všetci ukázali obrovský talent, ktorý, veríme, budú rozvíjať aj naďalej a zavítajú k nám aj o rok!

      Srdečne blahoželáme všetkým víťazom, zvlášť Veronike Vránskej (III.A) a Nadi Babjakovej (kvinta), ktoré budú reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole súťaže v Bratislave. J