• Oznam riaditeľa školy o zákaze vstupu do budovy KGŠM

     • Na základe rozhodnutia hlavného hygienika,  záverov Ústredného krízového štábu a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a v záujme predchádzania šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 riaditeľ školy vydal

      zákaz vstupu do priestorov školy od 13. marca 2020 do odvolania.

      V prípade potreby v nevyhnutnom prípade je vstup do priestorov školy povolený iba zamestnancom školy, len s predchádzajúcim povolením riaditeľa školy alebo zástupkyne riaditeľa školy!

      Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy

       

     • Oznam o prerušení vyučovania

     • Na základe pokynu predsedu BBSK č. 003/2020UKRBBSK zo dňa 11. 3. 2020 vydaného pre školy a školské zariadenia v jeho pôsobnosti a na základe Opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu zo dňa 10. 3. 2020 vydaného Diecéznym školským úradom, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, bod. 6 a s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID 19 udeľujem pre žiakov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa riaditeľské voľno v dňoch 12. 3. - 16. 3. 2020 (štvrtok, piatok a pondelok). Vyučovanie pokračuje v utorok 17. 3. 2020 podľa platného rozvrhu a úprav počas EČ a PFIČ maturitných skúšok. Je potrebné sledovať internetovú stránku školy a správy cez Edupage. Prevádzka internátu bude prerušená od 11. 3. 2020 od 18:00. 

      Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy

     • Stanovisko KBS

     • Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku, preto sa v kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Týka sa to aj sv. omší v našej škole. Žiaci školy prídu v stredu na 2. vyučovaciu hodinu. Zároveň povzbudzujeme žiakov a ich rodiny k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kaplnka školy zostáva počas škoského dňa otvorená na súkromnú modlitbu. 

      Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku:

      "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

     • Aktualizované usmernenie k prevencii šírenia koronavírusu

     • Ministerstvo školstva DÔRAZNE apeluje na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu. Platí to aj pre tých, ktorí majú podozrenie, že mohli byť v kontakte s nakazeným človekom či už na Slovensku alebo v zahraničí. Odporúčame sledovať správy a informácie krízového štábu a riadiť sa ich pokynmi.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      - v prípade, že sa u žiaka vyskytnú príznaky akéhokoľvek respiračného alebo iného infekčného ochorenia, je potrebné, aby zostal doma a nešíril toto ochorenie v školskom kolektíve či na internáte,

      Odporúčame dôsledne dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      1. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu (pred jedlom - desiata, obed, po toalete, po skončení prestávky a pod.),

      2. nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, 

      3. pri kašľaní a kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      4. vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      5. vyvetrať v triede po každej vyučovacej hodine.

      6. nepoužívať v triedach spoločné froté uteráky. Prosíme žiakov, aby si priniesli vlastné papierové vreckovky/servítky/kychynské utierky, ktoré budú používať na utieranie rúk.

       

      Škola na najbližšie obdobie zrušila účasť žiakov na verejných podujatiach, plánovaný náhradný program počas písomných maturít bude zmenený. Podrobnejšie informácie poskytneme v najbližšej dobe. 

     • PLES KGŠM 2020

     • Aj tento rok sme sa veselo zabávali na našom školskom plese, ktorý sa konal 15. februára vo vysokoškolskej jedálni UMB. Celým plesom nás sprevádzala výborná nálada, krásne tance, bohatý program v réžii našich študentov a skvelá tombola. Plesu KGŠM sa zúčastnilo 176 účastníkov, medzi ktorými boli pozvaní hostia, pedagogický zbor, rodičia, absolventi, ako aj študenti našej školy. Všetci sme sa výborne zabávali až do skorého rána. Po pozitívnych ohlasoch a hodnoteniach môžeme povedať, že náš ples bol jeden z tých najvydarenejších a touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať organizačnému tímu, všetkým sponzorom, rodičovskej rade za finančný príspevok, všetkým pomocníkom a pekárom skvelých koláčikov, no a, samozrejme, pani kuchárkam za dobrú večeru. Tešíme sa na Vás o rok.

      Fotky nájdete na našej stránke na Facebooku.

     • Stanovisko školy k prevencii šírenia koronavírusu

     • Na základe stanoviska ministerstva školstva vydáva KGŠM v súvislosti s prevenciou šírenia nasledovné usmernenie týkajúce sa žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa v poslednej dobe zdržiavali v oblastiach s potvrdeným výskytom tohto ochorenia:

      - počas nasledovných 14 dní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť sledovaniu svojho zdravotného stavu

      - ak sa objavia prejavy respiračného ochorenia (kašeľ, bolesť v hrdle, zvýšená teplota), je potrebné zostať doma, telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a postupovať podľa jeho usmernení

      - vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí nemajú žiadne príznaky len preto, že sa vyskytovali v krajinách, kde sa koronavírus potvrdil, nie je možné 

      - dôrazne však všetkých žiadame, aby v prípade podozrenia na respiračné ochorenie boli ohľaduplní voči svojmu okoliu, zostali doma a nevystavovali ostatných riziku infekcie

      - žiakom i zamestnancom školy odporúčame dodržiavať nasledovné hygienické zásady:

      1. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo používať dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu

      2. nedotýkať sa očí, úst a nosa neumytými rukami

      3. pri kašľaní a kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

      4. ak je to možné, vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia


      V prílohe prikladáme celé stanovisko ministerstva školstva.


      usmernenie_koronavirus.pdf

      Ďakujeme Vám za porozumenie.


      PhDr. Zuzana Bačová

      Zástupkyňa riaditeľa školy


    • Pôstne obdobie v škole
     • Pôstne obdobie v škole

     • Aj keď sme tohtoročné pôstne obdobie pre jarné prázdniny nezačali spoločne, môžete sa zapojiť aj do týchto aktivít:

      1. 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstu: na nástenke pri vrátnici a v kaplnke vzadu je plagát so súradnicami z Písma pre konkrétny deň a tiež osobitný úmysel, za ktorý môžete obetovať napr. desiatok ruženca.

      2. Zapojiť sa do charitatívnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku: na vrátnici je krabička, do ktorej môžete vložiť svoj finančný dar pre deti v Ugande a Rwande. 

      3. Mládežnícka krížová cesta na Urpín, ktorá sa uskutoční po mládežke na konci marca, konkrétne v utorok 31. marca 2020.

      4. Prihlásiť sa na Kvetný víkend, teda na stretnutie mladých, ktoré organizuje DCM Maják na Španej doline v Dňoch 3. - 5. apríla 2020. Viac info na www.dcmmajak.sk

     • Francúzski lektori opäť na KGŠM!

     • Vďaka našim šikovným francúzštinárom, ktorí nadviazali spoluprácu s UMB a Alliance Francaise, sa nám opäť podarilo zabezpečiť pre našich žiakov francúzskych lektorov. Od 1. 2. 2020 vyučovanie francúzštiny obohatili Thibaut Veillard z Université de Rennes a Aurore de Couttarel z Université Savoie Mont-Blanc.  

     • Simulované študentské voľby do NR SR

     • Vo štvrtok 6. 2. 2020 sa žiaci KGŠM mali možnosť zúčastniť simulovaných študentských volieb. Túto možnosť využilo viac ako 78 % žiakov starších ako 15 rokov. Výsledky volieb si môžete pozrieť v priloženom súbore.

      vysledok_volieb_kgsm.docx

      Ďakujeme študentom septimy a III. A, ktorí boli členmi volebnej komisie a ktorí pomáhali s prípravou volieb (Peter Synak, Robert Jurčák, Dominik Lukáč, Bystrík Repka, Nikoleta Barboríková, Veronika Nosáľová).  

     • Oznam o zmene školského poriadku

     • Riaditeľ školy na základe odporúčania pedagogickej rady aktualizoval od 1. 2. 2020 školský poriadok. Zmena sa  týka absencie na vyučovaní. Bolo pridané nasledovné ustanovenie: 

      V prípade náhleho ochorenia, úrazu či inej závažnej a vopred nepredvídateľnej okolnosti je potrebné oznámiť dôvod neúčasti na vyučovaní bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín prostredníctvom Edupage alebo telefonicky. Je neprípustné, aby triedny učiteľ nebol informovaný o dôvodoch absencie žiaka. 

      Po návrate do školy je žiak povinný samostatne, bez vyzvania učiteľa a bezodkladne predložiť ospravedlnenku.

     • Oznam o zmene stravného

     • Jedáleň SPŠJM, ktorá poskytuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov zverejnila informácie o zmene stravného od 1. 2. 2020.

       

      Za jedno odobraté hlavné jedlo sa mení celková hodnota na 3,22 €

      Žiaci do 15 rokov budú platiť 1,86 € za jedno jedlo (mesto BB poskytuje dotáciu vo výške 1,36).

      Žiaci nad 15 rokov budú platiť 1,54 € za jedno jedlo (VÚC poskytuje dotáciu vo výške 1,68).

      Nezabudnite si prosím navýšiť kredit!

     • Ples KGŠM 2020

     • Milí rodičia, učitelia a žiaci.

      Srdečne Vás pozývame na náš školský ples KGŠM, ktorý sa uskutoční 15. 2. 2020 o 19:00 v Jedálni UMB na Tajovského 40. Vstupenky je potrebné si zakúpiť najneskôr do 10. 2. 2020 osobne alebo rezervovať na lucia.stecova@gmail.com. Tešíme sa na Vás.

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium na KGŠM - projekt Na jeden deň gymnazistom

     • Si piatak alebo deviatak na ZŠ? Máš záujem o štúdium na KGŠM? Neváhaj a príď si vyskúšať štúdium na našej škole! Môžeš stráviť celý jeden vyučovací deň vo vybranej triede a zapojiť sa do vyučovania. Staň sa gymnazistom na jeden deň v termíne od 10. 2. do 21. 2. 2020 a uvidíš, či sa Ti u nás bude páčiť. Vyber si triedu, dátum a zaregistruj sa vopred na tel. čísle 048/415 30 87.

    • Vyhodnotenie šk. kola Biblickej olympiády
     • Vyhodnotenie šk. kola Biblickej olympiády

     • Začiatkom decembra 2019 sa popri všetkých olympiádach uskutočnila aj tá biblická. Každá trieda (okrem oktávy) mala na nej svojich zástupcov. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Výhercovia školského kola teraz vytvoria jeden tím, ktorý bude našu školu reprezentovať na vyšších kolách súťaže. Uvidíme, či obhájime titul „biblického majstra Slovenska“ z minulého školského roka. Nádeje sú J

       

      Šk. kolo - mladší

      1. miesto Lívia Obšajsníková, Príma

      2. miesto Daniel, Buday Kvarta

      3. miesto Daniela Harajdová, Sekunda

      náhradníci: Kmeťová Ema, Sára Minková, Daniela Macková, Miriam Minková

       

      Šk. kolo - starší:

      1. miesto Terézia Kundová, 3.A

      2. miesto Natália Kopálová, septima

      3. miesto Jakub Kunda, 3.A

      náhradníci: Peťa Polnišerová, Timotej Petráš a Bystrík Repka

       

      Postupujúcim i všetkým súťažiacim ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a výhercom samozrejme blahoželáme!

    • Basketbalové El Clásico
     • Basketbalové El Clásico

     • Už po ôsmykrát si v  piatok 20. decembra zmerali sily v basketbalovom zápase súčasní žiaci a absolventi KGŠM. Tento rok boli úspešní absolventi, ktorí vo vyrovnanom  zápase hranom 4x10 minút zvíťazili pomerom 53:43.

      Absolventi rozhodli o víťazstve až v samom závere, pričom sa prejavila ich väčšia skúsenosť a každým rokom sa zvyšujúca kvalita. Naši žiaci sa však držali veľmi statočne a ich výkon je veľkým povzbudením do ďaľších ročníkov. 

      Veľká vďaka všetkým zúčastneným.

     • WINTER CLASSIC

     • 11. 12. 2019 sa na Zimnom štadióne v BB uskutočnil už tretí exhibičný hokejový zápas hviezd KGŠM, v ktorom si zmerali sily profesori, bývalí žiaci a zástupcovia rodičov so súčasnými žiakmi. S veľkou radosťou oznamujeme, že zápas sa skončil víťazstvom profesorov (asi 7:5), ktorí svoju dominanciu potvrdili aj v samostatných nájazdoch. Za úspechom hviezdneho tímu profesorov a legionárov možno vidieť najmä svedomitú prípravu a zodpovedný prístup k zápasu. V neposlednom rade profesori ďakujú za výraznú pomoc legionárom (brankárovi, absolventom a aj rodičom), ktorí na poslednú chvíľu doplnili už aj tak hviezdami nabitý káder.

      Tiež ďakujeme študentom za férový boj a tešíme sa, že najmä v mladších radoch máme základ pre ďalšie hokejové stretnutia.

      V mene organizátorov sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii Winter Classic (špeciálne Rodičovskej rade, ktorá schválila financie na prenajatie Zimného štadióna), fanúšikom a fanúšičkám, študentom, rodinným príslušníkom a členom profesorského zboru za divácku kulisu, dobrú atmosféru (obzvlášť ďakujeme výborným komentátorom a DJ-ke!) a veríme, že ste si všetci zakorčuľovali a zabavili sa.
      Tešíme sa na Vás všetkých budúci rok pri štvrtom ročníku Winter Classic KGŠM! (Ten výborný čaj bude zas! :-) )

      Za organizátorov,

      Peter "Ovechkin" Poliak

     • DELF A2

     • Naši šikovní žiaci sú úspešní aj v oblasti cudzích jazykov. Bianka Štulrajterová z I.A úspešne absolvovala skúšky z francúzskeho jazyka, čím obdržala medzinárodný diplom DELF A2. Prišiel jej ho priamo do školy slávnostne odovzdať pán riaditeľ Alliance Française Thomas Laurent. Držíme palce v ďalšom štúdiu