• Úspechy absolventov KGŠM

     • uspechy_nasich_absolventov.pdf

      Za takmer 25 rokov existencie Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa opustilo brány školy mnoho študentov a niektorí z nich dosiahli naozaj pozoruhodné úspechy v profesijnom živote. Ďakujeme im, že sa s nami podelili o svoje kariérne úspechy, ktoré sú skvelou inšpiráciou pre našich súčasných i budúcich študentov. Viac si môžete prečítať v prezentácii, ktorú sme pridali do rubriky Profily absolventov.

    • Poďte oslavovať s nami!
     • Poďte oslavovať s nami!

     • V stredu 6. apríla budeme mať až 3 dôvody k oslave: v kalendári je meno Irena (viete, čo to znamená? :-), potom pri sv. omši budeme pamätať na našich učiteľov a vychovávateľov (7. apríl je dňom kresťanských učiteľov a vychovávateľov) a do tretice budeme oslavovať naše "POČATINY", čo je projekt Fóra života k dňu počatého života. Pozývame vás teda oslavovať v stredu poobede o 14.45 hod. do učebne náboženstva (P 205). Okrem drobných maškŕt si pozrieme krásny film October baby.

     • PRIPOMIENKA

     • Riaditeľstvo Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pripomína, že prihlášky na 4-ročné a 8-ročné štúdium musia byť do školy doručené do 20. apríla 2016. Bližšie informácie nájdete v záložke „Prijímacie skúšky“.

     • Misionár milosrdentva na KGŠM

     • Na popolcovu stredu vyslal Sv. otec František vyše 1200 kňazov do všetkých kútov sveta, aby sa stali jeho hlasom v ohlasovaní Božieho milosrdenstva. Deväť z nich bolo aj Slovákov. A jeden z nich, páter Jozef Mihok, prišiel v stredu 23.marca medzi nás. Svojím príhovorom nás nielen povzbudil v pevnej dôvere voči Pánovi, ale aj dobre pripravil na veľkonočnú sv. spoveď, ku ktorej sme mali možnosť pristúpiť počas celého dopoludnia.

     •  

      „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza z Kalkaty)

     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • 21. 3. 2016 sa konalo krajské kolo olympiády vo FRJ, kde našu školu úspešne reprezentovali v jednotlivých kategóriách Alexandra Belková zo sekundy (3. miesto v kategórii 1A), Matúš Senček (2. miesti v kategórii 1B), Silvia Vaníková (1. miesto a postup do celoslovenského finále v kategórii 2A) a Beáta Hrabajová (kategória 2B). Patrí im za to naša veľká vďaka. 
      PhDr. Zuzana Bačová
     • Beseda pre maturantov

     • V rámci svetového týždňa glaukómu sa v stredu 9. marca 2016 uskutočnila beseda o tomto ochorení, ktorú zorganizovala naša bývalá profesorka MUDr. Mária Šnegoňová. Spolu so svojou kolegyňou MUDr. Máriou Praženicovou nás oboznámili o príčinách, prejavoch a liečbe glaukómu. Spolu s lekárkami prišli aj ich pacientky, ktoré rozprávali o svojom živote so zeleným zákalom. Jedna z nich je odkázaná na pomoc vodiaceho psa a názorne nám predviedla, ako funguje ich symbióza.

      Na záver poučenie pre nás všetkých: glaukóm je druhou najčastejšou príčinou slepoty na svete, keď je však odhalený včas, dá sa postup ochorenia spomaliť a zabrániť vzniku slepoty. Preto nezanedbávajme preventívne očné prehliadky!

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • 10. marca 2016 sa na ZŠ Sitnianska v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády kategórie D, kde nás úspešne reprezentovala Hanka Medveďová z kvarty. Obsadila v konkurencii 29 žiakov pekné piate miesto. Okrem nej úlohy domáceho a školského kola riešili aj  ďalší kvartáni: Betka Širáňová, Veronika Voleková a Dávid Paluš, do vyššieho kola sa im žiaľ nepodarilo prebojovať.

      Všetkým ďakujeme za účasť a čas, ktorý chémii venovali, a Hanke blahoželáme k úspechu.

     • Okresné kolo Biblickej olympiády

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vedomosti z dvoch biblických kníh: 1 knihy Samuelovej a Evanjelia podľa Lukáša. Súťažilo sa v 2 kategóriách: mladšiu tvorilo družstvo Veroniky Volekovej, Betky Širáňovej a Katky Mečiarovej, staršiu kategóriu tvorili súrodenci Bea a Marek Hrabajovci a Adam Štuller. Po náročných 6 kolách si okrem cien odniesli aj 1. miesta vo svojich kategóriách, čím si zaistili účasť na krajskom (diecéznom) kole, ktoré sa uskutoční v polovici apríla v Kňazskom seminári v Badíne. Ešte raz srdečne blahoželáme.
      Fotogaléria Vám ponúkne niekoľko pekných záberov zo súťaže.
    • AVÍZO: Krížová cesta na Urpín
     • AVÍZO: Krížová cesta na Urpín

     • Pozývame Ťa na tradičnú mládežnícku krížovú cestu na Kalváriu na Urpín, ktorá sa uskutoční v UTOROK 15. MARCA 2016 po mládežke. Stretneme sa buď na mládežke o 18.00 v Katedrále alebo o 18.45 hod. pre ňou. O 19.00 sa akcia začína pri 1. zastavení. Predpokladaný koniec je o ôsmej večer. 

     • Transparentná Pôstna krabička

     • Počas 2. - 3. pôstneho týždňa, kedy boli aj jarné prázdniny, sa podarilo vyzbierať 35 eur na účel charitatívnej pomoci pre deti v Afrike. Za každý cent a euro ďakujeme. Spolu máme 67 eur. Ak by sme chceli pomôcť aspoň jednému dieťaťu v celoročnej komplexnej starostlivosti, potrebujeme ešte 300 eur. Čo myslíte, stíhame to za dva týždne? Dokážeme sa vzdať kúpy nejakej sladkosti a tie peniažky venovať niekomu, kto to potrebuje viac?...

     • Haló, Linka detskej istoty?

     • V utorok 23. februára k nám do školy zavítala pani Ľudmila Václavová z Linky detskej istoty, ktorá sídli v Bratislave. Linka detskej istoty, v ktorej pani Ľudmila pracuje už 14 rokov, poskytuje v súčasnosti komplexné služby s cieľom pomáhať deťom na Slovensku ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, kedy si nevedia dať rady. S našimi primánmi, sekundánmi, terciánmi a kvartánmi sa venovala dvom témam, a to tolerancii a bezpečnosti internetu. Celú besedu zorganizovala sr. Eva Jaroušková, ktorá je na škole poverená prosociálnou výchovou.
      Niekoľko obrázkov vo fotogalérii vám priblíži atmosféru stretnutia.
     • Prvý týždeň pôstnej krabičky: 31 eur

     • V zbierke "Pôstna krabička" sa v týždni od 17. - 24.2.2016 vyzbieralo 31 eur. Za každý dar ďakujeme a prosíme o ďalšiu pomoc. Krabička je na vrátnici školy. Náš sen je pomôcť aspoň 1 africkému dieťaťu v komplexnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti na 1 rok, ktorá na jeden deň stojí 1 euro. Čiže radi by sme  počas pôstu vyzbierali 365 eur. Pridáš sa aj Ty?
     • Pôstna krabička pre Afriku

     • Viete, čo si môžete kúpiť za 50 centov? Dnes už máločo. No Vašich 0,50 eur, za ktoré by ste si kúpili nejakú drobnosť, zabezpečí pre jedno dieťa v subsaharskej Afrike jedlo na celý deň! A jedno euro postačí na kompexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť. 
      Rok milosrdenstva volá po dobrých skutkoch, a preto sa aj tento rok zapájame do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička pre Afriku. Poslaním zbierky je pomôcť deťom v chudobných častiach Afriky. Z aktuálnej zbierky plánuje Charita podporiť vzdelávanie v diecéze Yei v Južnom Sudáne, lebo tunajšie deti sa musia učiť v triedach postavených z provizórneho materiálu a majú len základné vybavenie. Z výťažku zbierky sa podporia aj projekty v chudobnej Rwande.
      Celá akcia sa dá podporiť aj formou darcovskej SMS, alebo aj modlitbou. Všetky info nájdete na www.charita.sk.
      V našej škole bude Pôstna krabička na vrátnici pod pozorným okom p. vrátničky. Všetkým, ktorí si otvoria srdce a prajavia milosrdenstvo, v mene obdarovaných ĎAKUJEM.
      oB.