• "PoHodová" púť k Božiemu milosrdenstvu!
     • "PoHodová" púť k Božiemu milosrdenstvu!

     • KGŠM organizuje dňa 21. októbra 2016 pre svojich žiakov, študentov (od kvarty) a učiteľov púť do Krakowa- Lagiewnik do Svätyne Božieho milosrdenstva a Svätyne sv. Jána Pavla II. Odchod je ráno o 6.00 hod. spred školy, návrat je cca o 20.30 hod. Cena pre študentov je 10 eur. Ak sa chceš zúčastniť a prežiť požehnaný čas, prihlás sa u Lucky Štecovej čo najskôr. Internatisti môžu prenocovať do soboty na internáte v prístavbe.

     • Zber papiera

     • "Zapojte sa do zberu papiera a získajte zaujímavé ceny i sladkú tortu pre svoju triedu. Od októbra do konca novembra súťažíme v zbere papiera . Zviazaný papier môžete nosiť už od pondelka 3. 10. na vrátnicu - ráno od 7:00 do 7:50."

     • Kurz prípravy na birmovku

     • Aj tento rok v spolupráci s farnosťou BB- Katedrála pozývame našich mladých k príprave k sviatosti birmovania. Veková hranica je od kvinty/prvákov nahor. Kurz sa zavŕši 4. júna 2017, na turíčnu nedeľu, prijatím sviatosti kresťanskej dospelosti v Katedrále sv. F. Xaverského.
      Kto by mal záujem, nech sa prihlási čo najskôr (do konca septembra) u o. Borisa.
     • Láska v praxi

     • Naši školskí susedia (rehoľa vincentínov) organizujú charitatívnu zbierku BOJ PROTI HLADU, ktorou vincentínska rodina zmenšuje utrpenie hladu v niekoľkých najchudobnejších krajinách sveta.

      Kúpou medovníkového srdiečka v hodnote 1 eura na vrátnici školy, vykonáte vykonáte hneď 2 skutky milosrdenstva: hladných kŕmiť a smädných napojiť. Zbierka trvá do stredy 28. septembra 2017. ĎAKUJEME!

     • POZOR!!! DôLEŽITÉ!!!

     • Milí študenti. Na elektronickej žiackej knižke si môžete vybrať jednotlivé krúžky na tento školský rok. Ponuku nájdete na linku: http://kgsm.edupage.sk/text/?text=text/text6&subpage=1

      Z ponuky krúžkov si vyberte maximálne 2 krúžky na tento školský rok a prihláste sa cez počítač na Edupage - v ľavom menu položka Komunikácia a Prihlasovanie. Prihlásiť sa na jednotlivé krúžky je potrebné do 11. 9., lebo potom to už nebude možné. Dostali ste tiež 2 dokumenty, a to vzdelávací poukaz a žiadosť do nášho alebo iného CVČ, prípadne ZUŠ. Ak ich plánujete odovzdať škole a nášmu CVČ, je potrebné ich odovzdať najneskôr do pondelka 12. 9. triednemu učiteľovi. Vzdelávací poukaz môžete darovať len jednej inštitúcii, ale žiadosť môžete darovať dvom rôznym inštitúciám, teda aj ZUŠ aj CVČ. V prípade, že žiak nedonesie tieto dokumenty našej škole a bude chcieť navštevovať nejaké krúžky, bude musieť zaplatiť určitý poplatok (asi 2 Eurá na mesiac), podľa rozhodnutia na plenárnom rodičovskom združení.

     • Súťaž Momentka z prázdnin

     • Aj na začiatku tohto šk. roka si chceme spestriť našu školu fotografiami, ktoré nám pripomínajú nádherné chvíle letných prázdnin. A keď ešte možeme vyhrať nejakú tú cenu, nuž prečo sa nezapojiť, však?
      Pošli svoju fotku (len jednu) mailom o. Borisovi (boris.brutovsky@gmail.com) alebo facebook-om cez správu alebo osobne. Napíš svoje celé meno, triedu, a niekoľko informácií o fotke (akú príležitosť pripomína).
      Súťaž trvá do nedele 18. septembra 2016. Tak neváhaj a mailuj :-)
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14. septembra 2016 o 16.00 h v kaplnke školy. Po plenárnej schôdzi budú nasledovať triedne rodičovské združenia (okrem triedy septima). Tešíme sa na Vašu účasť. 

     • Ponuka krúžkov na školský rok 2016/2017.

     • Milí študenti,  z ponuky krúžkov si vyberte maximálne 2 krúžky na tento školský rok a prihláste sa cez Edupage - v ľavom menu položka Komunikácia a Prihlasovanie. Prváci a žiaci prímy dostanú prihlasovacie údaje pri nástupe do školy. Prihlásiť sa na jednotlivé krúžky je potrebné do 11. 9.

     • ĎAKUJEMEEEEEEE :-)

     • 30. jún bol a vždy aj ostane vytúženým dňom azda všetkých školákov. No ten tohtoročný bol pre nás trochu iný. Po 17 rokoch končí vo funkcii riaditeľky školy RNDr. Irena Herrmannová. Na záver sv. omše sme sa jej spoločne poďakovali za jej obetavú službu, lebo nikto z nás si nevie predstaviť, čo všetko so sebou niesla táto úloha.

      Za jej dlhoročným pôsobením môžeme vidieť nielen vonkajšie projekty ako prístavba školy, telocvičňa či rekonštrukcia fasády školy, ale predovšetkým snahu o zvýšenie kreditu našej školy v meste i v širšom okolí. Veríme, že dobrý Pán Boh jej dopraje ešte veľa požehnaných rokov, snáď už o niečo pokojnejších.

      Zároveň na jej miesto od 1. júla nastúpil Mgr. Ľubomír Kopál, doterajší zástupca školy, ktorému prajeme a od Pána vyprosujeme veľa múdrosti a požehnania. Novou pani zástupkyňou sa stala pani PhDr. Zuzana Bačová.

      Do zaslúženého dôchodku odišla pani prof.Ing. Marta Trégerová, ktorej tiež vyjadrujeme veľké poďakovanie za dlhoročnú prácu na škole.
      Zmeny sa od noveho šk. roka dotknú aj nepedagogických zamestnancov, ktorí patrili do nášho školského spoločenstva, a to našu pani ekonómku Mariannu a pani sekretárku Luciu. Aj im chceme srdečne poďakovať za všetku prácu pre dobro našeho gymnázia. Ešte raz ĎAKUJEME!!!
     • Naši žiaci v TV LUX

     • V predposledný deň školského roka sa piati žiaci zúčastnili natáčania relácie v Televízii LUX. Témou relácie Doma je doma bol Môj svätý kamarát, no reč padla aj na našu školu, kde ich moderátorka Zuzka vyzvŕtala. Reláciu môžete nájsť v archíve televízie na http://www.tvlux.sk/archiv/play/10275

     • Opekačka

     • Milí členovia žiackej školskej rady a všetci dobrovoľníci centra voľného času.

      Srdečne Vás pozývame na školskú opekačku v utorok 28. júna v školskej záhrade o 18:00.

       

      Teší sa na vás slečna kreatívna :) Lucia

     • Novokňazské požehnanie

     • Dnes (v stredu 22.6.) sme mali v škole vzácnu návštevu - jedného zo 4 novokňazov našej diecézy, dp. Mariána Juhaniaka. Počas kázne nám priblížil svoju vlastnú cestu povolania a povzbudil nás rozlišovať a modliť sa za svoje životné smerovanie. Na záver nám udelil novokňazské požehanie, ktoré je vzácne tým, že sú s ním spojené tzv. plnomocné odpustky.

     • Obhajoby ročníkových prác

     • Fotogaléria

      V utorok 21. júna sa na našej škole konali obhajoby ročníkových prác študentov tretieho ročníka. Štyri komisie a poslucháči z rôznych tried starších gymnazistov boli pripravení započúvať sa do prezentácie prác študentov, ktorí na svojich "akademických prvotinách" pracovali skoro celý školský rok.

      Študenti nadobudli základné zručnosti v písaní odbornej práce, hľadania a spracovania informácií a taktiež skúsenosť s obhajobou vlastných zistení pred publikom.