• Koledovanie v prezidentskom paláci

     • Našu študentku Moniku Paľovovú zo 4.B ako sprevádzajúcu osobu koledníckych skupiniek zo Serede, Ľubice a Prievidze prijal na Nový rok v mene všetkých koledníkov Dobrej noviny prezident Andrej Kiska. Zavinšovali a zaspievali nie len prezidentovi i jeho spolupracovníkom, aby Vianočná radosť z narodenia Krista priniesla do jeho práce veľa požehnania a pokoja.

      Témou 23. ročníka Dobrej noviny, na ceste k životu, vystihuje projekt zdravotnej starostlivosti pre matky s deťmi v Alitene, na severe Etiópie. Andrej Kiska vyjadril svoju podporu a povedal,

      že je ako prezident veľmi hrdý na projekty Dobrej noviny.

     • JUVENES TRANSLATORES

     • V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže mladých prekladateľov JUVENES TRANSLATORES, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Súťaž vyvrcholila seminárom „Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia?“ v Bratislave, na ktorej nás reprezentoval Vojtech Höhn zo Sexty.
      Víťazmi školského kola súťaže za jednotlivé jazyky sa stali:
      1. miesto: Ema Štullerová (AJ), Adam Belko (FJ) a Vojtech Höhn (NJ)
      2. miesto: Adam Zemko (AJ), Jakub Duda (FJ) a Adam Bobák (NJ)
      3. miesto: Terézia Uhrinová (AJ) a Lukáš Piršč (FJ)
      Všetkým mladým prekladateľom blahoželáme a prajeme ďalšie jazykové úspechy.

    • Ples KGŠM
     • Ples KGŠM

     • Milí rodičia, študenti a absolventi i všetci zamestnanci školy. Srdečne Vás pozývame na náš školský ples, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2018 v jedálni J. Murgaša o 19:00. Lístok stojí 15 Eur a môžete si ho zakúpiť u Lucii Štecovej od 15. 1. do 5. 2. na adrese: lucia.stecova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0915 819 688. Zároveň, Vás, prosíme o sponzorské dary do tomboly. Tešíme sa na Vás. S pozdravom, organizačný tím plesu KGŠM.

    • Javorčatá na spoločných modlitbách veriacich
     • Javorčatá na spoločných modlitbách veriacich

     • Dňa 29. novembra sa náš školský spevokol už druhýkrát zúčastnil ekumenickej bohoslužby a spoločných modlitieb veriacich v Banskej Bystrici. Kým minulý rok (2016) bol spoluorganizátorom a hostiteľom katedrálny chrám sv. Františka Xaverského, tento rok sa predstavitelia náboženských spoločenstiev stretli v  chráme Evanjelickej cirkvi a.v. v Lazovnej ulici. Hoci program začínal dosť neskoro, o 20:00, čo mohol byť pre niektorých (najmä internatistov) istý problém, väčšina nášho spevokolu vydržala statočne až do konca spoločnej bohoslužby pozostávajúcej z modlitieb, piesní  a prednášok.

      Duchovní rímskokatolíckej, evanjelickej, gréckokatolíckej, baptistickej a apoštolskej cirkvi, náš spevokol, 2 spevokoly evanjelikov (mládežnícky a dospelácky), a spevácke duo Cirkvi bratskej postupne priniesli svoje modlitby, piesne a príhovory. Veľmi zaujímavým prekvapením bola účasť predstaviteľov židovskej obce na Slovensku a moslimskej komunity na Slovensku. Hoci sa program bohoslužby pretiahol do neskorých večerných hodín, spoločné pohostenie pripravené v bývalej evanjelickej fare bolo naozaj ako agapé prejavom vzájomnej úcty a  lásky k spoločnému jedinému Bohu. Pekná skúsenosť z udalosti, na ktorej naše „Javorčatá“ nemohli chýbať!

       

      Laco Javorský

    • Javorčatá spievali pre väznené ženy
     • Javorčatá spievali pre väznené ženy

     • Dňa 19. Decembra 2017,  v čase predvianočného zhonu, si náš školský  spevácky zbor „Jarovčatá“ našiel kúsok vzácneho času a  piesňami  z vlastného repertoáru potešil ženy vo výkone trestu, pracujúce v rekreačnom stredisku Ministerstva vnútra v Bienskej doline v Kováčovej. Každú  pieseň s hlbokým textom a posolstvom, uviedol p. profesor Javorský krátkou meditáciou. Na začiatku bolo možno trochu cítiť rozpačité pocity na oboch stranách, ktoré však  postupne  vystriedal pocit šťastia, vďačnosti  a dojatia,  čo sa prejavilo, kde tu, malou slzičkou na tvárach v obecenstve. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc a sprítomnili tak už blížiacu sa vianočnú atmosféru.  

      Sme vďační za to, že sme svoj čas a talenty investovali do tejto služby. Odmenou nám bolo nielen to, že sa o nás  organizátori veľkoryso postarali, čo sa týka odvozu a dovozu a bohatého občerstvenia po koncerte, ale hlavne, že naša návšteva bola skutkom milosrdenstva (väzňov navštevovať) a prejavom lásky voči tým, ktorým život mnoho dobra nedoprial.

      Erika Lišaníková

    • Výsledky Biblickej olympiády
     • Výsledky Biblickej olympiády

     • Rekordných 78 žiakov a študentov nášho gymnázia sa zapojilo pred Vianocami do školského kola Biblickej olympiády. Z toho v prvej kategórii (mladší) súťažilo 32 žiakov, v druhej kategŕii (starší) 46 študentov. V siedmich súťažných úlohách z knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka najlepšie uspeli študenti:

      1. kategória: Martina Kopálová, Katarína Mečiarová, Michaela Mazárová a Mária Kružliaková (ako náhradníčka)

      2. kategória: Zuzana Palušová, Natália Kopálová, Jakub Kunda a Mária Mojšová (ako náhradníčka)

      Títo žiaci budú ďalej ako jedno družstvo reprezentovať našu školu vo vyšších kolách Biblickej olympiády, ktorú zastrešuje Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska.

      Celkové výsledky žiakov a študentov, ktorým sa týmto spôsobom chcem poďakovať za ich čas strávený nad Knihou kníh, si môžete pozrieť v tabuľkách. 

      Vyhodnotenie_1._kategorie.pdf

      Vyhodnotenie_2._kategorie.pdf

     • Celoročná dejepisná súťaž 2017/2018

     • Aj tento školský rok si pre vás dejepisári pripravili CELOROČNÚ DEJEPISNÚ SÚŤAŽ. Keďže máme na konci  letopočtu osmičku, pozrieme sa spoločne na významné „osmičkové roky“ 20. storočia.

      Toto storočie bolo totiž veľmi bohaté na udalosti, ktorých datovanie sa končí osmičkou: v roku 1918 vznikla Československá republika – jej zánik sa začal rokom 1938, rok 1948 sa stal rokom počiatku komunistickej totality, v roku 1968 sa vpádom okupačných vojsk  skončila snaha ľudí o jej reformu.

      Práve týmto významným dátumom sa bude venovať naša trojkolová dejepisná súťaž.

      Môžu sa do nej zapojiť MALÍ aj VEĽKÍ - stačí len prečítať jednu knihu, ktorá sa viaže k danému dátumu a potom do určeného termínu zodpovedať na zadané otázky a vypracovať úlohy. Súťaž vyhodnotíme na konci školského roku a najlepší z vás budú odmenení peknou cenou.

     • Mladí matematici súťažili – Pytagoriáda a Náboj Junior

     • Dňa 14. 12. 2017 sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo 39. ročníka matematickej Pytagoriády. Víťazom, a tiež ostatným úspešným riešiteľom, gratulujeme. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý má správne vyriešených aspoň 10 z 15 zadaných príkladov. Ďalšie bonusové body je možné získať aj za ušetrený čas. Postupujúcim žiakom prajeme, aby dobre obstáli aj v ďalšom kole.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali

      • v kategórii P7 (žiaci sekundy): 1. Boris Senček (spolu 24 bodov), 2. Šimon Hajkovský  (22 bodov), 3. Katarína Murinová (18 bodov), 4. Daniel Buday (17 bodov), 5. Karin Kozeleková (16 bodov) a 6. Miriam Minková (15 bodov),
      • v kategórii P8 (žiaci tercie) 1. Martina Kopálová (spolu 18 bodov).

       

      Družstvo našich kvartánov (Alexandra Eva Belková, Kristína Mozolíkov, Ján Murin a Patrik Valentíny) si vyskúšalo tímovú spoluprácu pri riešení matematických i fyzikálnych úloh na medzinárodnej súťaži Náboj JUNIOR. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, počas ktorej sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Prebehla 24. 11. 2017 súčasne v rôznych mestách Slovenska, v Českej republiky a Poľska. Naše družstvo sa umiestnilo na 7. mieste medzi 18, ktoré súťažili v Banskej Bystrici, na 52. (z 379) na Slovensku a na 143. (zo 686) celkovo. Gratulujeme.

    • Zájazd Bath
     • Zájazd Bath

     • Milí študenti, rodičia,

      ako už určite viete, naša škola získala možnosť zúčastniť sa zájazdu do Anglicka (konkrétne mesta Bath, juhozápadu Anglicka, ale aj Londýna). V týchto dňoch vyberáme zálohu 120 EUR, ktorú, pokiaľ máte seriózny záujem zúčastniť sa zájazdu, je nutné zaplatiť do 18. 12. 2017 spolu so záväznou prihláškou. Tú možno nájsť spolu s informáciami pre rodičov a so Všeobecnými poistnými podmienkami v prílohe tejto správy.Tí, ktorí ste už zálohu zaplatili, musíte ešte vytlačiť a vyplniť záväznú prihlášku.

      Doposiaľ (do 11. 12. 2017) bolo uhradených 9 záloh, aj keď predbežný záujem malo cca. 20 študentov. Pokiaľ sa do uvedeného dátumu,. t.j. 18. 12. 2017 nevyzbiera aspoň 15 zálohových platieb, zájazd sa neuskutoční a vyzbierané peniaze vrátime sklamaným záujemcom. Ponuka však stále platí aj pre tých, ktorí pôvodne neprejavili záujem, ale rozmysleli si to a chceli by ísť. Prednosť budú mať tí, ktorí zaplatia zálohu, nie tí, ktorí sú v zozname predbežných záujemcov. Predpokladáme, že z našej školy by mohlo ísť aj 20 ľudí.

      Niekoľko ďalších informácií:

      1. V cene zájazdu je zahrnuté aj storno poistenie. Napr. storno zo zdravotných dôvodov - poisťovňa vracia 80% z uhradenej čiastky. Ďalej, storno z iných ako zdravotných dôvodov: pokiaľ sa stornuje 0 až 6 dní pred odchodom, pokuta je 100%, 29 až 7 dní pred odchodom - 75%, 30 dní až šesť týždňov pred odchodom - 0%.

      2. Deti budú ubytované po 2 až 4 v jednej rodine. Vždy iba dievčatá alebo chlapci spolu. Deti si sami tvoria skupinky, ktoré nahlásia vyučujúcemu.

      3. V cene je zahrnutá aj strava - plná penzia

      V prípade ďalších otázok sa pokojne obráťte na p. Petra Poliaka.

      Prihlaska-studenti__SK_bez_vychazek.doc

      Informace_pro_rodice.pdf

      Vseobecne_poistne_podmienky.pdf

     • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

     • Organizácia dňa:

      7,55: Korunka Božieho milosrdenstva v kaplnke školy

      8,00 - 8,50: sv. omša

      9,00 - 11,45: triednické hodiny, divadelné predstavenie študentov KGŠM v učebni P204, prednáška a beseda v kaplnke s terapeutom a bývalými klientmi Resocializačného zariadenia Kráľová o problematike drogovej závislosti.

      12,00: obed

      Uvedený program bude prebiehať v troch blokoch v rozsahu cca 1 vyučovacej hodiny a študenti budú rozdelení do skupín podľa rozpisu na nástenke suplovania.

     • Finále Česko-Slovenskej dejepisnej súťaže v Chebe, 23. november 2017

     • Už 26. ročník prestížnej dejepisnej súťaže, na ktorej sa stretli študenti sedemdesiatich piatich najlepších gymnázií z Čiech a Slovenska, sa aj tento rok konal v historickom meste Cheb.

      Sme radi, že sme sa ho ako minuloroční  víťazi krajského kola mohli zúčastniť aj tento rok. Trojčlenné družstvo v zložení: Miroslav Mandalík (2.B), Filip Vlček (2.A) a Tomáš Slepčan (oktáva),  sa v silnej konkurencii tých najlepších dejepisárov a vo veľkom množstve tých najťažších otázok nestratilo. Dôstojne nás reprezentovalo a zlepšilo minuloročné umiestnenie o takmer 30 miest. Skončili sme na 46. mieste,  čo nám dáva do ďalšieho roku dobrý odrazový mostík k ešte lepším výkonom.

      Chlapci si veľmi cenili nielen možnosť zmerať si sily s najlepšími, ale aj príležitosť stretnúť popredných slovenských či českých historikov. Boli to náročné, ale  aj zaujímavé dva dni, na ktoré sa bude dlho spomínať.

    • Roráty 2017
     • Roráty 2017

     • zobraziť obrázok

      Aj tento rok pozývame všetkých členov našej školskej rodiny k prežívaniu adventných rorátnych sv. omší. Tento rok sme sa rozhodli pre stredy (6.12., 13.12., 20.12.) vždy so začiatkom o 7.00 hod. Čo však ostáva nezmené, je pozvanie na spoločné raňajky v učebni P 204. Dobroty do spoločného sú samozrejme veľmi vítané a už vopred za ne ďakujeme.

     • Deň otvorených dverí na KGŠM

     • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa na KGŠM uskutoční 30. novembra 2017 (štvrtok) od 8:30 do 13:30. Pripravili sme pre Vás zaujímavý program a veríme, že využijete príležitosť prísť a presvedčiť sa, že Katolícke gymnázium Štefana Moysesa je škola, ktorá ponúka kvalitné vzdelávanie, rodinnú atmosféru a neuveriteľné zážitky. Tešíme sa Vás!

     • Basket ZŠ

     • Naše basketbalové družstvo obsadilo 2.miesto na okresnom kole ZŠ ktoré sakonalo 15.11.2017 na našej škole. Vybojovalo si tak druhé postupové miestona krajské kolo, ktoré sa bude konať vo Zvolene. Chlapcom gratulujeme aprajeme im veľa šťastia ďalej.Team tvorili : Pálka J.,Hajkovský S.,ŠnekS.,Brada M.,Murín J.,Valentíny P.,Markovič.,Stolár M., Kotlas A.,Belan A.

    • Cezpoľný beh 2017
     • Cezpoľný beh 2017

     • zobraziť obrázok

      Dňa 10.10.2017 si žiačky nášho gymnázia vybojovali krásne 2. miesto v cezpoľnom behu v rámci okresu. Zároveň postúpili na krajské kolo do Žiaru nad Hronom, kde si vybehali 3. miesto. Všetkým trom dievčatám - Miruš Bublincovej, Agátke Pribulovej, a Natálke Molitorisovej gratulujeme, sme hrdí, že takto úspešne reprezentovali našu školu a prajeme im ešte veľa športových úspechov.

    • Naša absolventka Katka Korísteková vyhrala súťaž Florence 2017
     • Naša absolventka Katka Korísteková vyhrala súťaž Florence 2017

     • zobraziť obrázok

      ťazkou druhého ročníka súťaže o najlepšiu budúcu sestru - Florence roka 2017 - sa stala 22-ročná Katarína Koristeková z Katolíckej univerzity v Ružomberku (absolventka KGŠM 2014). Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare spoločne s partnermi v septembri vyhlásila odbornú súťaž pre študentov tretích ročníkov denného štúdia v odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku. Budúcim sestrám poskytla príležitosť preveriť si a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy.

      Počas víkendového (28.-29.10.) finále na pôde vranovskej nemocnice 20 finalistom rozšírila poznatky aj o moderné ošetrovateľské trendy, systém zdravotného poistenia alebo komunikačné zručnosti vo vypätých situáciách s pacientom a s príbuznými.Víťazka Katarína Koristeková, študentka tretieho ročníka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, získala hlavnú finančnú výhru v hodnote 3000 eur. Na druhom mieste skončila Gabriela Vargová, študentka tretieho ročníka Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Tretie miesto obsadila Silvia Mrmusová, študentka tretieho ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera vyhrala Katarína Koristeková a získala finančnú výhru aj v hodnote 1000 eur. Všetkým finalistom zároveň organizátor ponúkol garantované pracovné miesto podľa vlastného výberu."Víťazstvo v tejto súťaži ma potešilo, ešte stále sa z toho neviem spamätať. Povolanie sestry považujem za zmysluplné, páči sa mi na ňom intenzívny kontakt s pacientom a okamžitá spätná väzba. Rada by som sa stala sestrou v odbore interná medicína, možno pediatria alebo neurológia," povedala Koristeková.Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820–1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny (Zdroj: TASR a TKKBS).

    • Zo školskej kroniky...
     • Zo školskej kroniky...

     • Keďže sa počas prvých dvoch mesiacov u nás všeličo odohralo, do všeličoho sme sa zapojili, rozhodli sme sa to stručne zhrnúť:
       
      • V týždni od 25.9.-30.9.2017 sme sa zapojili aktívne do "Vincentínskeho týždňa. Niektoré triedy navštívili "Alžbetku" a veľa sa dozvedeli o charizme sv. Vincenta de Paul, Javorčatá zahviezdili na Božiu slávu na slávnostnej sv.omši, iní slúžili pri tzv. Vincentovej polievke a iní sa zase zapojili do adorácie v Alžbetke.
      • V stredu 27.9. bola na školskom dvore zoznamovacia opekačka našich internatistov. Nové tváre, nové mená, ale vždy pohodová atmosféra.
      • Cez víkend 29.9.-1.10. boli učitelia na duchovných cvičeniach na Donovaloch. Viedol ich páter karmelitán Dušan Hricko.
      • V stredu 4.10. prijala trieda 4.B na návšteve hosťa zo španielskej univerzity v Navarre Higinia Paternu Sáncheza, ktorý porozprával o možnosti študovať na tento univerzite.
      • Vo štvrtok 5.10. zasadala Rada školy
      •  V utorok 10.10. sa niektorí učitelia a vychovávatelia zúčastnili nádherného kultúrneho podujatia v Divadle Adreja Bagara v Nitre, a to muzikálu Povolanie pápež (životopisný muzikál o sv. JP II.)
      • V stredu 11. 10. sa maturitné ročníky vybrali na Veľtrh vysokých škôl
      • V ten istý deň naše Javorčatá skrášlili otváraciu slávnosť výstavy "Špaňodolinská čipka", ktorá sa konala v priestoroch Domu Božieho milosrdenstva na Belvederi.
      • Sobota 14.10. bola zvlášť slávnostným dňom pre oktávanov, ktorí od tohoto dňa nosia na šatách zelenú stužku.
      • V utorok 17.10. si na Starej radnici prevzali naši mladí, ktorí pomáhali pri verejnej zbierke Biela pastelka, poďakovanie od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
      • Streda 18.10. patrila viacerým aktivitám: ráno pri sv. omši sme otvorili tzv. Odvážny rok, ktorým sa budeme pripravovať na Národné stretnutie mládeže v lete 2018. O deviatej hodine sa niekoľko našich tried zapojilo do celosvetovej kampane za mier a pokoj na zemi "Milión detí sa modlí ruženec". Septima bola pozvaná aj do Rádia Lumen, aby sa v priamom prenose ruženec predmodlievala a spojila tak celé Slovensko. No a napokon sa v tento deň naši druháci zúčastnili v Thurzovom dome prednášky Mgr. Eriky Maliniakovej PhD. o biskupovi Štefanovi Moysesovi pri príležitosti 220, výročia jeho narodenia.
      • V pondelok 23.10. bol pre nás obzvlášť slávnostný. Slávili sme 4. školské hody. Hosťom bol známy kňaz Pavol Hudák z Vysokej nad Uhom, ktorý sa mnoho rokov venuje mladým a sprevádza ich na ceste dozrievania. Jeho kázeň a beseda bola úžasným prepojením patróna našej kaplnky-sv. Jána Pavla II. - a sv. Márie Goretti, ktorej relikviu sme v tento deň umiestnili v kaplnke, a tak sa táto patrónka mladých -ako povedal o. Pavol - "stala našou spolužiačkou".
      • V utorok 24.10. sme mali tzv. Deň šialených účesov. Veru bolo sa na čo pozerať :-)
      • V stredu 25.10. sekunda pripravila KABU pre primu. Kabu sa nieslo v olympijskej atmosfére, takže veríme, že primáni to zvládnu až do oktávy so športovým duchom.
      • V utorok 24.10. naše školské družstvo súťažilo vo volejbalovom turnaji stredných škôl, pričom vo svojej skupine skončilo na 2. mieste s jedným víťazstvom a jednou prehrou.
      • V sobotu 28. 10. nás čaká Diecézny futsalový turnaj. Tak nám držte palce a môžete prísť povzbudzovať. Hrá sa v našej telocvični od deviatej hodiny.
     • Poznáme obete totalitných režimov?

     • Tak sa volala prednáška spojená s besedou, na ktorej sa zúčastnili 24. októbra 2017 študenti dejepisného krúžku . Rozprávalo sa na nej o osudoch ľudí, ktorých postihol hnev totalitného komunistického režimu. Odzneli tu tiež vzácne svedectvá tých, ktorí to všetko zažili na vlastnej koži. Nakoniec zarezonovala téma odpustenia - lebo to býva často najväčším hrdinstvom. Besedu organizoval Ústav pamäti národa a sprevádzal ňou odborník na komunistické perzekúcie, Mgr. František Neupauer, PhD, ktorého si pamätáme aj z prednášok na našej škole. Akcia sa stala pre študentov dobrou motiváciou k tomu, aby sa aj budúci rok zapojili do projektu Nenápadní hrdinovia, ktorý mapuje osudy ľudí prenasledovaných počas komunistickej totality.