• KGŠM v medzinárodnej  výtvarnej súťaži „RADOSTI A BOLESTI SV. JOZEFA“ ...špeciálna cena poroty
     • KGŠM v medzinárodnej výtvarnej súťaži „RADOSTI A BOLESTI SV. JOZEFA“ ...špeciálna cena poroty

     • Pri príležitosti vyhlásenia jubilejného roka Sv. Jozefa zorganizovala Štátna základná škola Bolesława Krzywoustego v Woline v Poľsku medzinárodnú výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojila aj študentka Daniela Sárová z 1.B triedy našej školy. Jej umelecké dielo (pozri prílohu), ktoré je dôkazom jej výtvarného talentu, ktorý  ocenila komisia  zvláštnou cenou poroty vo veľmi veľkej konkurencii mladých ľudí z takmer celého sveta. Danielke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj na medzinárodnej úrovni.   Pre lepší obraz o vysokej úrovni súťaže pripájam niekoľko údajov o súťaži.

       

      Do súťaže sa prihlásilo 1060 prác z viac ako 300 škôl a kultúrno- výchovných stredísk. Svoje zastúpenie v súťaži mali  všetky vojvodstvá v Poľsku ale aj zahraničné krajiny ako: India, Srí Lanka, Bielorusko, Ukrajina, Zimbabwe, Uganda, Rwanda, Mauricius, Malta, Madagaskar, Syria, Kuvajt, Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika, Česká republika, Rusko, Kazachstan, Azerbajdžan, Kirgistan, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Veľká Británia, Írsko, Argentína, Brazília, Čad, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Luxembursko, Maďarsko, Etiopia, USA. Výtvarné diela sa hodnotili v 7 vekových kategóriach. V 5. kategórii 14-15 rokov mala zastúpenie aj naša škola výtvarným dielom študentky Daniely Sárovej z 1.B.

      Záštitu nad podujatím prevzali: pán Janusz Kotański, veľvyslanec Poľskej republiky pri Svätej stolici, pani Magdaléna Zarębska-Kulesza,

      výchovná kurátorka Západopomorského vojvodstva,

      arcibiskup a metropolita Štětínsko-Kamieński jeho Excelence Arcibiskup Andrzej Dzięga

      Zasadnutie odbornej výberovej komisie sa uskutočnilo, z dôvodu pandémie formou telekonferencie,  dňa 7. mája 2021. Komisia pozostávala z týchto odborníkov: 

      • dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL, Katedra umeleckého výskumu od staroveku po súčasnosť, Inštitút vied o umení, Fakulta humanitných vied, Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline 
      • Sr. Eliza Bojarska, diecézny  katechetický inšpektor metropolitnej kúrie v Štetíne-Kamieni 
      • Anna Świtalska- Szewłoga, redaktorka katolíckeho programu Arka TVP3 Štetín 
      • Kňaz kan.  Zbigniew Woźniak, Akadémia umení v Štetíne 

       

      Všetky súťažné práce vykazovali veľkú umeleckú pripravenosť a nasadenie autorov. Porota na zhodla  na týchto výsledkoch:

      http://www.parafiawolin.pl/index.php/104-aktualnosci/zycie-parafii/956-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-radosci-i-bolesci-sw-jozefa-wyniki

      Uvádzam len kategóriu, ktorej malo zastúpenie naše katolícke gymnázium

       

      5. kategória  vek 14-15 rokov:  

      1. miesto   Adelle Haffar Aleppo Sýria;

              Konrad Bobowski PSP, Goczałków; 

      2. miesto   Gymnázium Austeja Palionyte Sauletekio Siauliai, Litva;  

      Jean Mathieu Duverge St. Joseph's College Commerford Street Curepipe 

      3. miesto   Adam Czyż Primary School No. 2, Żerniki Wrocławskie  

       

      Zvláštnu cenu poroty získali:

      Amelia Mucha  SP,  Żerniki Wrocławskie 

      Bogdan Biszkek   Kirgizja 

      Daniela Sárová  KGŠM,  Banská Bystrica,  Slovenská republika

      Deemer Aquilina  St  Patrick’s Salesian School,  Malta  

      Eleonora Pawłowiec   Polska Szkoła w Mińsku   

      Harsh Gobardhan  St Joseph’s College Commerford Street Curepipe Matiusuri 

      Karol Dobielski  SP Nr 7,  Radomsko 

      Maja Rusek  SP,  Błędów 

      Norbert Pazuniak  SP,  Żerniki Wrocławskie 

     • Jazykový kvet 2021

     • Z celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet sme tento rok odišli s cennými umiestneniami – dvomi prvými miestami a jedným štvrtým. Získali ich naši žiaci
      Alenka Bartková, Sofia Holdošová, Richard Rubint a Šimon Saxa (z tercie) - 1. miesto v kategórii Dráma v NEJ
      Hanka Hrašková (zo sekundy) - 1. miesto v kategórii Poézia a próza v TAJ
      Kristína Muchová (z 1.B) - 4. miesto v kategórii Poézia a próza v NEJ
      Všetkým víťazom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa podobných jazykových úspechov.

     • Družstvo KGŠM v celoštátnom kole v Biblickej olympiáde opäť zažiarilo 2. miestom

     • „Z tmy do svetla“ -  bola téma tohtoročnej  online Biblickej olympiády  1. kat. základné školy získalo medailové 2.  miesto v Biblickej olympiáde v rámci Slovenska. 

      Družstvo biblistov KGŠM v zložení: Jakub Vajda príma, Lívia Obšajsníková  sekunda, Hannah Soláriková tercia, aj tento rok dokázalo, že naša škola patrí k špičke základných alebo cirkevných škôl Slovenska, ktorí bojujú medzi sebou o to, kto z nich je najlepší biblista v celoslovenskom kole Biblickej olympiády. Víťazstvo im uniklo len o 1,9 boda...

      Pri takmer 2 hodinovom online teste zloženom z rôznych typov úloh ako napr. testové otázky, biblické posolstvo textov, audio odposluch, práca s obrázkami a aplikovaná úloha „internetová diskusia“   by sa  určite zapotil nejeden z našich kňazov, či  odborníkov na sv. Písmo. Okrem teoretických vedomosti museli naši študenti preukázať umelecký talent z dramatickej oblasti, pretože podmienkou celoslovenského kola bola scénka ( 2-2,5 min) z niektorej prepísanej biblickej knihy Ex, Jon alebo Jn, ktorú nacvičli a nahrali. Naši žiaci si vybrali udalosť stretnutie Ježiša so Samaritánkou v Jn 4, 1-41. 

      Úspechy  žiakov KGŠM v Biblickej olympiáde a výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže ocenil aj o. biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý im dňa 4. 6. v priestoroch Biskupského úradu odovzdal diplomy a vecné ceny za umiestnenie v diecéznom i národnom kole Biblickej olympiády a  v krajskom kole výtvarnej súťaže. Pred osobným stretnutím s o. biskupom nám tajomník ICLic. Peter Lupták  žiakom ukázal  rôzne historicky cenné artefakty ako napr. originálnu zriaďovaciu listinu Banskobystrickej diecézy s podpisom panovníčky  cisárovny Márie Terézie. 

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme aby úspešne pokračovali v štafete získavania vzácnych umiestnení na úrovni Banskobystrického  kraja či Slovenska.

     • Exkurzia na ÚFS SR

     • V piatok 11. júna sa žiaci II. B triedy zúčastnili exkurzie na Úrade finančnej správy SR. Žiaci si mohli prezrieť priestory serverovne a oboznámili sa s funkciou a technickými parametrami serverov. Dozvedeli sa zaujímavosti z bezpečnosti, spôsoby prevencie a priebeh hasenia požiaru. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. V mene školy ďakujeme pánovi Predmeskému za zorganizovanie a zaujímavý výklad.

     • Výborné výsledky na celoslovenskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku!

     •  

      V dňoch 7.-8.6. sa uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku a naše víťazky krajského kola vo veľkej konkurencii získali: Nina Ondrušková  zo sekundy, pri svojom debute na olympiáde, 3.miesto a Tereza Turčanová zo sexty krásne 6.miesto. Blahoželáme a vyslovujeme MERCI za reprezentáciu  školy i kraja. FÉLICITATIONS!

     • Chemická olympiáda

     • Koncom apríla reprezentoval Slovensko Martin Puffler na online Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde. Získal bronzovú medailu, čím dosiahol svoj cieľ. Úžasné, nevídaný úspech.

      V apríli a máji prebehli krajské kolá CHO B a C kategórie, na ktorých sme mali aj my svoje zastúpenie.  V kategórii B skončila na 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou Martina Kopálová. V kategórii C zvíťazila Ema Soláriková  a okrem nej bola úspešná riešiteľka aj Daniela Macková, ktorá obsadila 7. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

      Zároveň ďakujeme aj ostatným študentom sexty, kvinty, 1.A a 1.B, ktorí postúpili do krajského kola a aj keď neboli úspešní, dúfame, že chémii zostanú aj naďalej verní.

    • Falošný ako...
     • Falošný ako...

     • ...žeby ako líška? Tak sa to nejako vraví. No zdá sa, že kľudne by mohlo byť aj "falošný ako náš klavír v kaplnke". No tomu je oddnes koniec! Nie klavíru, samozrejme, ale jeho falošným zvukom. V pondelok 31. mája si ho zobral do parády odborník na slovo vzatý, pán Eduard Rauch z Brusna. Bola to niekoľkohodinová makačka, a podľa pána Raucha pre klavír i pre naše uši aj nanajvýš potrebná. Tento hudobný nástroj už roky rokúce slúži nielen pri bohoslužbách a školských akciách v našej kaplnke, ale často aj ako "cvičisko" pre študentov precvičujúcich si úlohy do ZUŠ-ky. V poslednej dobe bolo totiž už jasne počuť, že potrebuje odbornú pomoc. Pánovi Rauchovi veľmi pekne ďakujeme za jeho službu a odteraz bude čistota hry závisieť len od klaviristu :-)